logo

Dovoľte, aby som vás privítala na týchto stránkach,  budem  rada, keď si každý kto sem zavíta niečo nájde čo ho poteší alebo sa dozvie niečo užitočné.

 

 

Pracujem s kartami : Tarotové,  Karty Madam Lenormand,  Cigánske karty a  Karty

od Doreen Virtue s prepojením na božské posolstvá.

 

Prepájam sa na Anjelskú energiu a preberám ich posolstvá. Sprostredkujem  posolstvá lásky.


Zaoberám sa s liečivými kamienkami a ich uplatnením pri pomoci či už je to ohľadom zdravia alebo hľadaním lásky a harmonizovaním partnerských vzťahov.

 

 

Fascinujú ma sviečkové rituály, ktoré pôsobia očistne.

 

Meditácia mi dáva krídla a môžem vás zobrať so sebou do krajiny zázrakov.

 

Zaúčam sa do tajov astrológie a numerológie.

 

Chcela by som sa poďakovať všetkým priateľom, klientom, známym, ktorí ma podporovali a podporujú, sú mi oporou. Niektorí sú blízko, iní sú vzdialení aj tisíce kilometrov. No tie kilometre nie sú prekážkou, aby sme dokázali nájsť spoločnú reč. Naše srdcia a duše sa spojili v úprimnej a otvorenej energii priateľstva.

 

vtačikyvtačikyModlitba sv. Františka z Assisi


Pane, urob ma nástrojom Tvojho mieru.
Tam, kde panuje nenávisť, dovoľ, aby som zasieval Lásku,
Tam, kde vládnu urážky, nech zasievam odpustenie,
Tam, kde je nesúlad, nech vnášam jednotu,
Tam, kde sú pochybnosti, nech prinášam vieru,
Tam, kde je žiaľ, nech zasievam nádej,
Tam, kde panuje smútok, nech prinášam radosť.
Pre toho, kto je v temnote, Pane, daj nech som mu svetlom.
Pomôž mi, Pane, aby som viac útechu rozdával,
než, aby som bol utešovaný.
Pomôž, nech sa stanem chápajúcim a nie hľadajúcim pochopenie,
Milujúcim a nie hľadajúcim Lásku.
Lebo ten kto dáva i dostáva a kto odpúšťa, tomu bude odpustené.
A len umierajúc sa znova zrodíme pre život večný.
A vtedy sa uskutoční zázrak
A jeden zázrak bude nasledovať za druhým...
A zázrakom nebude koniec.
Pomôž mi, Pane, nech sa stanem nástrojom Tvojej vôle.vtačiky

,,Spojme naše energie lásky a posilnime miesta na Matke Zemi.´´

Anjelsky poslovia, ktorí bdejú nad našou Matkou Zemou: 

Božie cesty vedú sa s mierom
Božie cesty vedú sa s nádejou
Božie cesty vedú sa s láskou
Aj Ty môžeš kráčať po božskej ceste, ale najprv zažni svetlo pre všetkých.


Prosím , každého, kto chce a môže venovať pár minút na posilnene energie miesta na ktorom žije, alebo na ktorom sa bude v tom čase nachádzať. Je mnoho miest, na Matke Zemi, ktoré potrebujú očistu a silné navodenie pozitívnych energií. Týmto aktom sa očisti a posilní miesto. Spoločne viacerí keď sa spojíme nastavíme nádherné energetické miesta na zemi za pomoci Anjelských poslov, ktorí bdejú nad našou Matkou Zemou. Buďte sprostredkovateľom týchto nádherných posilňujúcich energií. Kdekoľvek budete dňa . zastavte svoje myšlienky a pozrite sa na oblohu a povedzte slová vrúcne: 

,,Prosím nech láska vstúpi na toto nádherné miesto, vylieči a očistí ho.´´
,,Prosím nech láska vstúpi na toto nádherné miesto a hlboko zakorení.´´
,,Zasväcujem toto nádherné miesto láskou, aby sa láska šírila ďalej.´´


Zopakujte vety 3krát a precíťte tie nádherné vibrácie, ktoré pôjdu cez Vás na miesto, kde budete stáť. Zapáľte cez srdcovú čakru oheň. Buďte rozsievačom lásky. Môžeme kedykoľvek a kdekoľvek urobiť tento krásny rituál.

Verím v Duchovné sféry, ktoré  povedú nás, aby sme spoznali sami seba, aby sme naštartovali  v sebe energiu na nové začiatky. Môže sa stať že náš duchovný sprievodca povie:,, Zavediem ťa do chrámu lásky.´´ Poviete si a to je kde a budete sa čudovať, možno niektorí si poviete: ,,Vau, tak to môže byť krásne a kde to je ?´´

V predstavách  v sekundovom premietnutí to bude palác, v ktorom je nádherne. Ostanete  prekvapení, keď sprievodca povie: ,,Je to tvoje srdce´´ Začudujete sa, kam sprievodca sa rozhodol vás viesť a prečo. Lásku do nás vložil Boh a vložil ju do našich sŕdc. Každý  z nás sa má pozrieť do chrámu lásky častejšie, chrámu svojho srdca. Zaklopme na bránu chrámu lásky, otvorí nám sám Boh.   Otvorí vtedy ak sme mnoho krát odpustili, ak sme mnoho krát boli vďačný, ak sme nepochybovali  a naša viera bola úprimná.  Budujme si svoj chrám lásky  tak, aby keď uvíta  návšteva  najvyššieho,  nemuseli sme sklopiť zrak hanbou, ale aby sme cítili  vibrácie pozitívnych energií, kiež  v srdciach bude čistota, na ktorú budeme môcť byť  hrdý.

img img

Určite ste si už položili otázku, prečo sa niektoré veci v našom živote dejú a prečo práve v nás vznikajú mnohé pochybnosti. O našu dušu bojujú dve energie- svetlá, biele a temné. Ľudia robia zle veci kvôli nevedomosti a nedostatku lásky, ale žiadna duše nie je zlá. Mnoho krát keď v nás vzniká vnútorný boj, to bojuje naše ego s našou dušou. Zvyknem hovoriť, že pri jednom uchu nám sedí anjel a pri druhom čert, je na nás koho volanie budeme počúvať. Niekedy ich slová sú podobné, ale význam je úplné iný. Tento rok sú silné pôsobenia a potrebujeme vo väčšej miere pristupovať s pokorou k niektorým rozhodnutiam a s láskou. Naučiť sa odolávať lákavým pokušeniam. Temné sily nám predkladajú cestu ľahšiu a na konci tej cesty by mali byť prísľuby lepšieho života, kto po takom netúži, každý z nás a práve to využívajú temné pokušenia. Ak niekto ponúka niečo zadarmo, dobre to zvážte, lebo za všetko treba raz zaplatiť. Strach živí nenávisť a poháňa k zlu, zlo je ako pleseň, vodí človeka ako slepca a pýcha ho podopiera. Dobro, láska, obetavosť, odpustenie sami sebe a odpustenie svojim blížnym, pokora, otvára brány do korán. Biele svetelné bytosti nikdy nesľubujú ani neprikazujú, vždy rozhodnutia nechajú na našu slobodnú vôľu.

Biele svetelné bytosti pôsobia na duchovnú úroveň bytia a úprimné ľudské objatia dopomáhajú. Zdravie človeka závisí aj od lásky svojich blížnych, keď je človek milovaný, vrúcne objímaný, s láskou pohladený, žehnaný, podporovaný svojimi blížnymi žijúcimi, ale aj odešlými, je väčší predpoklad pôsobenia pozitívnej lásky na životnú energiu. Úprimné úsmevy, úprimné objatia, očistia Auru objímajúcemu, ale aj objímanému. Cenný je úsmev na perách, lebo je vyjadrením zdravého stavu vnútorného dieťaťa. Keď je človek nenávidený, obviňovaný, osočovaný, odmietaný od svojich blížnych žijúcich, ale i odešlých, oslabuje sa jeho životná energia. V partnerských vzťahoch, ale celkove aj v medziľudských vzťahoch je potrebné zmierenie na duchovnej rovine. Bez zmierenia nie je postup do vyšších levelov. Uvedomme si, že odpustenie je najvyšší princíp lásky. Naučte sa chrániť od útokov ľudí či už je to fyzického, alebo psychického charakteru a verte, že niet väčšej autority ako je Boh, poproste ho o ochranu a pomoc.
img img


Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi


21 Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa Ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do sedem razy? 22 Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do sedem razy, ale až do sedemdesiatkrát sedem razy!

23 Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku -kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. 24 Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talentov . 25 Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť. 26 Sluha mu však padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím! 27 A pán sa zľutoval nad sluhom, prepustil ho a dlh mu odpustil. 28 Keď tento sluha vyšiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Chytil ho a škrtil hovoriac: Zaplať, čo si dlžný! 29 Jeho spolusluha padol [mu k nohám] a prosil ho: Pozhovej mi a zaplatím ti! 30 On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. 31 Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili, šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo. 32 Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil; 33 či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojím spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? 34 A rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. 35 Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi [jeho previnenia].

Ježiš povedal: ,,Odpúšťajte si navzájom a bude vám odpustené. Buďte milosrdní a dosiahnete milosrdenstvo. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení.´´

,,Komu sa viac odpustí, bude viac milovať a veľa sa odpúšťa tomu, kto veľa miluje.´´

Ježiš odpúšťal vo chvíli, keď mu bolo veľmi ublížené, modlil si sa za tých, čo ho zabíjali: ,,Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.´´


img img

Je sila slov v modlitbe? Modlitba, čo to je??sú to slova, ktoré opakujeme?? Sú to verše, sú to formulky?? Sú to prosby??Ak by to boli len slová bez vnútorných emócii, bez viery, asi by ten účinok nebol taký ako sa očakáva od modlitby.

Moje skúsenosti s modlitbou sú a môžem skutočne potvrdiť, že sila modlitby je veľmi veľká. Predovšetkým modlitba je silné energetické spojenie s najvyššími sférami. Keď prosíme z hĺbky svojho srdca pre seba, alebo pre inú bytosť a je prosba nie proti karmickému, respektíve vesmírnemu zákonu, tak býva modlitba v mnohých prípadoch vypočutá.

Pri modlení môžeme zaujať rôzne polohy, môžeme sa modliť pri práci, ale aj pri iných rôznych aktivitách. Modlitba je rozhovor s Bohom. Intenzívnejšie modlenie je v tichu prírody, tichu domova. Zapálená sviečka dodá lepšie prepojenie. Ak sa modlí viac ľudí za tú istú vec, je to oveľa silnejšie pôsobenie. V chrámoch určených na modlenie, kostoly, kaplnky, pútnické miesta sú energie modlitby tak silné, že dochádza k zázračným ozdraveniam.

Pri modlitbe sú s nami v spojení anjelské bytosti. O Archanjelovi Sandalfonovi sa hovorí, že je Archanjel modlitieb, pletie veniec z modlitieb veriacich a ten potom položí na hlavu pána, priblíži naše modlitby k Bohu. Keď cítime vnútorný nepokoj, pocit viny, alebo trápenie kvôli mnohým životným záležitostiam, ponorme sa do modlitieb, poprosme a poverme Archanjela Sandalfona, ale i mnohých iných anjelských bytostí sa môžeme pokúsiť poprosiť o pomoc.

Veľa krát práve modlitba posunie množstvo dlhodobo neriešiteľných vecí. Vo svete je mnoho krívd a hrozieb, môžeme sa modliť aj za pomoc úplne pre cudzie osoby. Ak bude v našom srdci úprimná prosba s veľkou láskou a obetou tých pár minút, verte , že to neminie svoj cieľ.

Žehnajme svojím blízkym, prajme im a modlime sa za nich, keď sa púšťajú na dlhu cestu, alebo sa rozhodujú začať novy projekt, idú do nového vzťahu. Možno tieto slova by sme mali použiť: ,,Žehnám Ťa ( Prajem Ti ) dieťa moje nech sa Ti darí, nech sú tvoje cesty chránené, nech sa tvoje plány vydaria.´´ alebo : ,, Žehnám ( Prajem) Ti priateľ, priateľka môj -a, nech sa Ti darí na Tvojej ceste životom.´´ alebo: ,, Žehnám ( Prajem) Ti brat, sestra, aby sa splnili Tvoje očakávania.´´ poprípade : ,, Žehnám (Prajem) nášmu vzťahu láska moja.´´ Vytvorte si svoje požehnania a potom sa pomodlite.

Človek si vytvorí svojimi myšlienkami, slovami a postojmi určité formy sietí ako pavúk, keď spriada pavúčiu sieť okolo seba. Viditeľná však nie je, ale za to pôsobí na osud, každého. Záleží aké formy myšlienkových pochodov sa odohrávajú, ak sú plné lásky a pozitívnych prianí, sieť bude nádherná dúhová, ak však myšlienky budú plné závisti, zlosti a zloby, sieť bude utkaná zo smutnej tmavej farby. To sa odzrkadlí v aure človeka. Keď idete pliesť sieť myšlienok, nech je krásna, plná radosti, lásky a naplňte ju modlitbami za seba, za svojich blízkych, za neznámych ľudí, za duše, za mier, za pokoj v rodinách, za zdravie a za lásku pre každú bytosť.imgimg

Pomoc cez modlitbu dušiam
V tomto čase je množstvo duší na zemi čo potrebujú pomoc, stali sa mnohé nečakané nešťastné udalosti čo pripravili ľudí náhle o život.
Pokúsme sa pomôcť dušiam, ktoré sú na zemi, opustili svoje telo, ale ešte sa nedostali ku svetlu, potrebujú pomoc nás všetkých, každý jeden, kto má čas a vnútorné presvedčenie, že chce pomôcť. Zapáľte bielu sviečku a poproste niekoho z vyšších sfér o pomoc pre dušu, ktorá potrebuje prejsť cestu a dostať sa ku svetlu. Poprosiť môžete Ježiša, Pannu Máriu, niekoho zo svätých ku ktorému máte blízko, Nanebovzatých majstrov, Archanjelov a Anjelov. Volajte na pomoc toho ku komu vás to vnútorne viacej ťahá.
Ak viete o niekom, kto je mŕtvy a sa vám ukazuje tak potrebuje pomoc. Pomôcť môžeme aj úplne nezmámim dušiam. Stačí povedať: ,,Prosím Ťa Archanjel Michael (alebo zvoľte iného, vám blízkeho z vyšších sfér) pomôž duši, ktorá to potrebuje teraz najviac, poskytni jej pomoc a odprevaď ju ku svetlu.´´ alebo ,, Prosím Ťa Panna Mária pomôž duší (meno) a prichýľ ju pod svoju ochranu a pomôž nájsť cestu ku svetlu.´´
Pri zapálenej sviečke sa potom treba modliť. Niekedy stačí pár modlitbičiek, no u niektorých sú potrebne dlhé odriekania modlitieb.imgimgVýklad modlitby ,,Otčenáš´´ sv. Františka z Assisi


Ó, najsvätejší Otče náš: Stvoriteľ, Vykupiteľ, Tešiteľ a Spasiteľ náš.
Ktorý si na nebesiach: v anjeloch a svätých; osvecuješ ich, aby poznávali, lebo ty, Pane, si svetlo; roznecuješ ich, aby milovali, lebo ty, Pane, si láska; prebývaš v nich a napĺňaš blaženosťou, lebo ty, Pane, si najvyššie, večné dobro, od ktorého je všetko dobro a bez ktorého niet nijakého dobra.

Posväť sa tvoje meno: a rozjasni v nás poznanie teba, aby sme pochopili, aká je šírka tvojich dobrodení, dĺžka tvojich prisľúbení, výška vznešenosti a hĺbka rozhodnutí.
Príď tvoje kráľovstvo: aby si ty kraľoval v nás svojou milosťou a dal nám prísť do svojho kráľovstva, kde videnie teba je nezastreté, láska k tebe dokonalá, spoločenstvo s tebou blažené a tvoja útecha bez konca.

Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi: aby sme ťa milovali z celého srdca, na teba neustále mysleli, z celej duše po tebe túžili, z celej mysle upierali všetku svoju pozornosť na teba, vo všetkom hľadali tvoju slávu a zo všetkých svojich síl vynakladali všetky svoje námahy a schopnosti duše i tela na ochotnú službu tvojej láske a na nič inšie; aby sme milovali svojich blížnych ako seba samých, každého z celej sily strhávali k láske k tebe, z dobra iných sa radovali ako zo svojho, v zlom spolucítili s nimi a nikomu v ničom nedávali pohoršenie.

Chlieb náš každodenný: svojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, daj nám dnes: na pamiatku, na pochopenie a na uctenie lásky, ktorú k nám mal, aj toho, čo pre nás povedal, urobil a vytrpel.

A odpusť nám naše viny: pre svoje nevýslovné milosrdenstvo, pre nesmierne utrpenie tvojho milovaného Syna a pre zásluhy a na orodovanie preblahoslavenej Panny a všetkých tvojich vyvolených.

Ako i my odpúšťame svojim vinníkom: a pokiaľ neodpúšťame úplne, ty, Pane, nauč nás, žeby sme odpustili úplne, aby sme kvôli tebe opravdivo milovali nepriateľov a u teba sa za nich nábožne prihovárali, nikomu sa neodplácali zlým za zlé, ale ku všetkým sa usilovali správať ako k tebe.

A neuveď nás do pokušenia: ani skrytého či zjavného, ani nečakaného či dotieravého.
Ale zbav nás zlého: minulého, prítomného i budúceho. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.


img img,,Každá príčina má svoj následok, každý následok má svoju príčinu, všetko sa deje podľa Zákona, náhoda je iba názov nepoznaného Zákona, existuje veľa príčinných rovín, ale Zákonu nič neunikne.´´
Kybalion

,,Všetko je duálne, všetko má svoje póly, všetko má svoje dvojice protikladov, rovnaké a rozdielne je to isté, protiklady sú vo svojej podstate totožné, líšia sa iba svojím stupňom, krajnosti sa stretávajú, všetky pravdy sú iba polopravdy, všetky paradoxy je možné uviesť do súladu.´´
Kybalion

,,V otcovskej a materskej mysli sú smrteľné deti doma. Neexistuje nikto, kto by bol vo vesmíre bez Otca alebo bez Matky.´´
Kybalion

,,Ako hore, tak dole, ako dole, tak hore.´´
Kybalionimgimg
Prezeraj si každú cestu pozorne a rozvážne. Vyskúšaj ju toľkokrát, koľkokrát to budeš považovať za potrebné. Potom si sám sebe, iba sám sebe, polož jedinú otázku. Má táto cesta srdce? Ak áno, potom je to dobrá cesta; ak nemá, potom nie je k ničomu. Ani jedna z nich nikam nevedie; jedna však srdce má, druhá nie. Jedna je radostnou cestou a pokiaľ po nej ideš, si s ňou zajedno. Druhá ťa privedie k tomu, že prekľaješ celý svoj život. Prvá ťa činí silným, druhá ťa oslabí.“

Don Juan v knihe Carlosa Castanedu, „Učení dona Juana“

"Keď sa pozeráš na niečo krásne, čo sa v tebe spustí? spustí sa niečo v tvojom srdci a tá krása presakuje cez tvoje oči do tvojho vedomia a to ťa naplňuje zázrakom. Keď počuješ krásnu hudbu či zvuky vtákov, oni prebudia tvoje vnútorné vedomie a spôsobujú v tebe tanec, keď sa dotýkaš niečoho krásneho, niečo v tebe sa stáva krásnym. Ak vieš ako byť ticho, tak všetkých tvojich päť zmyslov sa stáva oknami k tvojej vnútornej oblohe" Swami Rajneesh - osvietený majster a žiak slávneho majstra OSHA


Hovoríš:
"Milujem kvety." a trháš ich.
"Milujem stromy." a rúbeš ich.
"Milujem vtákov." a zatváraš ich.
"Milujem zvieratá." a ješ ich.
A teraz dostávam strach, keď počujem Tvoje: "Milujem Ťa"
Odtrhol som kvet a zvädol mi. Chytil som motýľa a umrel mi v dlani. Pochopil som, že krásnych vecí sa môžeme dotýkať len srdcom.
John Lennon

Pán Boh má s každým z nás plány, aj s vami ich má, len ich nepoznáte, ale postupne vaše srdce vám bude napovedať


„Prvý pokoj a mier,  ktorý je najdôležitejší, je ten,  čo pochádza z vnútra duší ľudí,  keď si uvedomia svoj vzťah,  svoju jednotu s vesmírom a všetkými jeho silami  a keď si uvedomia,  že v strede vesmíru sídli Wakan-Tanka  a že tento stred je skutočne všade,  je vo vnútri každého z nás. 
Druhý mier a pokoj je ten,
čo vládne medzi dvomi jednotlivcami  a tretí je ten, čo vládne medzi dvomi národmi.  No nadovšetko by ste mali pochopiť,  že nemôže byť nikdy mier a pokoj medzi národmi,  pokým nie je najprv známy ten skutočný pokoj a mier, ktorý... je vo vnútri duší ľudí." Náčelník Čierny los Ceruza
Malý chlapec sledoval svoju starú mamu, ako píše list. V jednom okamihu sa jej opýtal: „Píšeš príbeh o tom, čo sme urobili? Je to o mne?“ Stará mama prestala písať list a povedala vnukovi: „Ozaj píšem o tebe, ale dôležitejšie než slová je ceruza, ktorú používam. Dúfam, že budeš ako táto ceruza, až vyrastieš.“
Chlapec sa prekvapene pozrel na ceruzu. Nezdala sa mu nijako zvláštna. „Ale veď je ako každá iná ceruza, ktorú som videl.“ „To záleží na tom, ako sa na veci pozeráš. Má päť vlastností, ktoré, ak sa ich budeš držať, urobia z teba človeka, ktorý bude vždy v mieri so svetom a so sebou samým:
Prvá vlastnosť: si schopný veľkých vecí, ale nikdy nesmieš zabudnúť, že je tu ruka, ktorá vedie tvoje kroky. Tú ruku voláme Boh a On nás vždy vedie podľa svojej vôle.

Druhá vlastnosť: z času načas musím prestať písať a použiť strúhadlo. Vtedy ceruza trochu trpí, ale potom je oveľa ostrejšia. Tak aj ty sa musíš naučiť znášať určité bolesti a trápenia, pretože z teba urobia lepšieho človeka.

Tretia vlastnosť: ceruza nám umožňuje použiť gumu, aby sme zmazali chyby. To znamená, že opraviť niečo, čo sme urobili, nie je nevyhnutne zlá vec. Pomáha nám to udržať sa na ceste k spravodlivosti.

Štvrtá vlastnosť: na čom naozaj záleží, nie je drevený obal ceruzy, ale uhlík vnútri. Takže vždy dávaj pozor na to, čo sa deje v tvojom vnútri. Piata vlastnosť: ceruza vždy zanecháva stopu. Takisto by si mal vedieť, že všetko, čo v živote urobíš, zanecháva stopu, tak si toho buď vedomý pri každom svojom skutku 
Paulo Coelho
Malý príbeh o motýľovi

Jedného dňa sa na kukle objavil malý otvor. Človek si sadol a pozoroval motýľa niekoľko hodín, ako zápasí a snaží sa dostať cez ten malý otvor. Potom sa zdalo, že jeho pohyb ustal. Vyzeralo to, že sa to nedostalo až tam, kam by malo a nemohlo to ďalej pokračovať. Tak sa človek rozhodol, že motýľovi pomôže, vzal nožnice a kuklu otvoril. Potom sa motýľ ľahko ukázal. Ale mal slabé, drobné telo a scvrknuté krídla. Človek ho ďalej sledoval, pretože čakal, že každú chvíľu roztvorí krídla, roztiahne ich a zväčší, tak aby boli schopné uniesť jeho telo, čakal, že sa stanú pevnými, Nič také sa nestalo! V skutočnosti strávil motýľ zvyšok svojho života len lozením so svojím slabým telom a so scvrknutými krídlami. Nikdy nebol schopný lietať.
Čomu človek vo svojej dobrosrdečnosti a dobrej vôli neporozumel, bola obmedzujúca kukla a zápas, ktorý bol potrebný na to, aby sa motýľ dostal cez malý otvor, bol to boží spôsob, ako dostať tekutinu z tela do krídel motýľa, aby boli schopné lietať, keď sa raz z kukly oslobodí. Niekedy je zápas presne to, čo v živote potrebujeme. Ak by Boh pripustil prežiť náš život bez prekážok, mohlo by nás to ochromiť. Neboli by sme takí silní, akoby sme mohli byť. Nikdy by sme neboli schopní lietať.


Požiadal som o silu... A Boh mi dal starosti, aby ma posilnili.

Požiadal som o múdrosť... A Boh mi dal problémy, aby som ich riešil.

Požiadal som o hojnosť... A Boh mi dal rozum a svaly, aby som pracoval.

Požiadal som o odvahu... A Boh mi dal prekážky, aby som ich prekonával.

Požiadal som o lásku... A Boh mi dal problémových ľudí, aby som im pomohol.

Požiadal som o priazeň... A Boh mi dal príležitosť.

Nedostal som nič z toho, o čo som požiadal... Ale dostal som všetko to, čo som potreboval.Najsilnejšie na svete
Jedného dňa sa malý chlapec opýtal svojho múdreho dedka: ,,Dedko, povedz mi, čo je najsilnejšie na svete?" Dedko odpovedal: ,,Vieš vnúčik môj, na svete je osem silných vecí." ,,Železo je silné, ale zmäkne v ohni." ,,Oheň je silný, ale uhasí ho voda." ,,Voda je silná, ale odparí sa do oblakov." ,,Oblaky sú silné, ale rozfúka ich vietor." ,,Vietor je silný, ale zastavia ich hory." ,,Hory sú silné, ale zdolá ich človek." ,,Človek je silný, ale zdolá ho smrť." ,,Takže najsilnejšia je smrť," vykríkne chlapec. ,,Nie!!! smrť nie je najsilnejšia" odpovie dedko..
,,Najsilnejšia je láska.. totiž tá prekoná aj smrť.Deti sa učia tomu, v čom žijú
Ak deti žijú obklopené kritikou, naučia sa odsudzovať.

Ak deti žijú obklopené nepriateľstvo, naučí sa bojovať.

Ak deti žijú obklopené strachom, naučia sa byť bojazlivé.

Ak deti žijú obklopené ľútosťou, naučia sa ľutovať samy seba.

Ak deti žijú obklopené zosmiešňovaním, naučí sa byť hanblivé.

Ak deti žijú obklopené žiarlivosťou, naučia sa, čo je to závisť.

Ak deti žijú obklopené zahanbovaním, naučia sa cítiť sa vinné

Ak detí žijú obklopené toleranciou, naučia sa byť trpezlivé.

Ak deti žijú obklopené podporou, naučia sa mať dôveru.

Ak deti žijú obklopené chválou, naučia sa oceňovať.

Ak deti žijú obklopené prijatím, naučia sa mať rady samy seba.

Ak deti žijú vítané, naučia sa nachádzať vo svete lásku.

Ak deti žijú obklopené uznaním, naučia sa mať cieľ.

Ak deti žijú obklopené dobrosrdečnosťou, naučia sa byť štedré.

Ak deti žijú obklopené poctivosťou a úprimnosťou, naučia sa, čo je to pravda a spravodlivosť.

Ak deti žijú v bezpečí, naučia sa dôverovať sebe i ostatným.

Ak deti žijú obklopené priateľstvom, naučia sa, že na svete je pekne.

Ak deti žijú obklopené pokojom, naučia sa pokoju v mysli.

 

Doroty L. Nolíe V čom žijú vaše deti?
DOMČEK NA VIDIEKU
Istý muž žil v meste. Na vidieku mal domček, čo zdedil po rodičoch. Rozhodol sa, že ho predá. Stretol sa s priateľom básnikom a požiadal ho, aby mu pomohol napísať inzerát, ktorý by uverejnil v novinách a na internete. "Chcem predať tú búdu, čo mám na vidieku. Veď vieš, ktorú. Napíšeš mi inzerát." Básnik napísal: "Predám krásnu usadlosť, obklopenú zeleným lesom, kde pri východe slnka spievajú vtáci. Cez záhradu zurkoce potôčik s priezračnou vodou. Domček je zaliaty slnečným jasom a veranda ponúka osviežujúci tieň. Letné večery tam spríjemňujú cvrčky a hviezdy."

Po čase sa básnik stretol s priateľom a spytoval sa: "Tak čo, predal si ten domček?"

"Nie," odpovedal muž. "Zmenil som názor. Keď som si prečítal tvoj inzerát, pochopil som, že vlastním poklad."