ANJELSKÁ ENERGIA

 

Anjelská energia je nádherné a príjemné teplo je to tok energie lásky. Prvý krát keď som sa prepájala na energiu lásky a to nevedome, vtedy som chcela pomôcť svojej dcére ktorá mala asi 2 roky (1990) a v noci veľmi a dlho plakala, bolelo ju uško a ja som bola bezradná a tak som sa začala modliť a prosiť z hora o pomoc, aby ju to prestalo bolieť. Prikladala som ruky k jej ušku a po chvíli dcéra stíchla.

 

Pomaličky zaspinkala. Ďakovala som. Bolo to pre mňa zvláštne a zamýšľala som sa nad tým.  Utvrdila som sa v tom, že keď človek prosí z úprimného srdca tie vyššie sféry a má vieru v sebe je mu podaná pomocná ruka z hora. Ešte potom mnoho krát mi bolo potvrdené, že prosba zo srdca, dáva nádej, viera to zosilňuje a láska lieči.

Postupne kontakt s vyššími sférami sa mi zintenzívnel. Pri liečení mi pomáhajú Anjeli a Archanjeli.


Mnoho krát mám odkazy, ktoré postupne lúštim a až s odstupom času pochopím ich odkaz. Cez ich šifrované odkazy naberám nové vedomosti. Uvádzam pár citátov:

 

Každú bytosť viď ako boha a tak sa k nej správaj, ako by to bolo to najcennejšie, čo na svete je. V rukách máš energiu, v hlave múdrosť poznania, v srdci vesmír a lásku.

 

Múdrosť je svetlo v tme nevedomosti, je to dar ľudstvu, aby pochopilo, že ako málo stačí ,aby skĺzlo na jednu alebo druhú stranu. Lietaš ,beháš, dýchaš, učíš sa, je to prirodzené.

 

Nelievaj vodu do studne, ktorá nemá prameň.

 

Mnohý sedia pri studni a nevedia sa napiť čistej vody.

 

Niekedy je to krásne keď osôbka, ktorej je pomáhané, povie :,,je mi úžasne, cítim pokoj, harmóniu a uvoľnenie“ to cíti tú anjelskú lásku, ktorou ju obklopia Anjeli a Archanjeli.

 

Anjeli sú bytosti svetla a jemnej energie, ktorú málokto z nás ľudí dokáže vidieť ale ak sa nastavíme na správne frekvencie dokáže každý jednotlivec precítiť ich energiu lásky.

 

Bytosti lásky

 

Anjeli a Archanjeli a sprievodné osoby sú bytosti, ktoré pomáhajú ľudom, pri zvládnutí rôznych úloh a pri našom rozvoji. Ich sféra je naplnená svetlom a láskou a nádhernými farbami, harmonické vibrácie šíriace pokoj.

 

Je to astrálny svet bytostí, ktorý môžeme prosiť o pomoc. Každému sa prihovárajú Anjeli, ale nie každý ich počuje. Anjeli majú svoje úlohy a plnia ich s najvyššou úctou a láskou. Milujú nás, chránia a  snažia sa nás viesť. Nemajú trvalú podobu, každý ich môže vidieť v inej forme. Vidia ich s krídlami, s ľudskou podobou, svetelná žiara. Môžu byť súčasne na viacerých miestach.

 

Anjeli boli aj v Atlantíde, kde tvorili obyvateľstvo. Vo vyše 130 jaskyniach západnej Európy môžeme nájsť 10-15tis. rokov staré nástenné kresby bytostí s mystickou gloriolou nad hlavou s alegorickými krídlami.  Éterické bytosti sprostredkujúce kontakt medzi človekom a Bohom sú súčasťou všetkých troch hlavných náboženstiev: judaizme, kresťanstve i  v islame, teda vo všetkých časoch a všetkých náboženstvách sa objavujú nádherní poslovia zo svetelných ríši.

 

Precítenie je rôzne, kto nemá čisté svedomie a čisté srdce cíti vnútorný nepokoj, strach, keď stretne svetelnú bytosť. Osoba pripravená na stretnutie s anjelmi cíti obrovskú lásku, pokoj harmóniu, u niekoho začnú z očí tiecť slzy, pôsobia očistne.

 

Anjeli Strážny

 

Sú nám pridelený počas nášho života. Väčšinou sú dvaja a viac. Jeden pomáha pri rozhodnutiach, druhý upokojuje keď sme smutní, sklamaní a utešuje nás. Anjeli nás majú viesť k pozitívnym myšlienkam. Nemôžu ale priamo vplývať na náš rozum a ani na našu vôľu. Do cesty nám postavia občas prekážky keď kráčame nesprávnym smerom, aby sa naša duša vyvíjala. Pomáhajú nám aj v hodine smrti.

 

Ak sa cítite niekedy sami, nie ste sami ,pretože je pri vás váš anjel strážny.

Slovo Anjel pochádza z gréckeho slova ,,angelos“ znamená to ,,posol.“ Anjeli boli stvorený skôr ako človek. Anjeli nemajú ľudské nedostatky. Tvoria most medzi nebom a zemou.

 

Keď som sa pýtala ktorý Anjel stojí pri mne bolo mi hlasom Anjela povedané: stoja pri tebe traja ,,Anjel Božej Milosti, Anjel Spravodlivosti, Anjel Lásky a Milosrdenstva.“Ak sa pýtate koľko Anjelov je pri Vás,  môžete sa to dozvedieť aj formou meditácie. V meditácii môžete aj stretnúť svojho sprievodného Anjela.

 

Archanjeli

 

Sú silnejší ako Anjeli a majú nad Anjelmi patronát. Každý z Archanjelov majú špecifickú úlohu. Zasahujú do širších oblastí ľudstva. zoznam archanjelov
Cez Anjelskú energiu odkazy pre jednotlivých klientov, ale aj pre blízke osoby:


,,Rozkoš vládne v srdciach ľudí no v Tvojom nech vládne láska.´´


,,Bolesť , ktorá pramení v srdci je bolesťou duše. Deje sa to vtedy keď myseľ a vedomie sa oddeľujú od plánov duše.´´


,,S láskou sa dajú zdolať všetky prekážky, treba sa častejšie napájať na božský princíp lásky.´´


,,Si božie dieťa, ver dieťa moje v boží princíp, len v svetle je cesta k božej pravde.´´


,,Pozor, okolo členkov sa vytvára tekutina, látka, ktorá má vplyv na DNA a každý krok sa tam odzrkadľuje, čo pôsobí na nasledujúce generácie. ´´


Keď sa narodí dieťa choré, je to následok- respektíve dôsledok toho rodu, jedine matka , ktorá počne dieťa má šancu tento rod ozdraviť, veľkou láskou, obetavosťou, trpezlivosťou.´´


Za odchádzajúcimi, alebo keď sa lúčime má sa hovoriť: ,,Nech Ťa sprevádza láska po všetky dni Tvojho žitia.“


Ráno keď vstávame z postele treba si povedať: ,,Prosím nech dnešný deň ma sprevádza láska a božia prozreteľnosť.“ môžeme to opakovať často.


Každý deň si kľakni na kolená, posilní sa srdce.


V o polnoci 1.1.2009roku som mala cez rôzne znaky ukázané a povedané ,,Teraz je na zemi 5 znovu narodených MAJSTROV´´ A potom znovu znaky a hlas, ktorý povedal ,,Teraz je na zemi 6 poslov Božej pravdy.´´


,,Každú bytosť viď ako Boha a tak sa k nej správaj ako by to bolo to najcennejšie čo na svete je.´´


,,Nauč sa hlbšie prežívať lásku. Nauč sa vážiť sám seba.´´


,,Múdrosť je svetlo v tme nevedomosti , je to dar ľudstvu, aby pochopilo, že ako málo stačí, aby sa skĺzlo na jednu alebo druhú stranu.´´


,,Vodopád slz urobí dúhu po ktorej prejdeš.´´


,,Láska je najväčšie bohatstvo.´´


,,Na rukách nos perly, chránia pri napĺňaní zlej karmi.´´


,,Prosím Ťa Bože osvieť moje kroky a moje myšlienky bielym svetlom.´´


,,Najdôležitejší je mier v duši.´´


,,Keď sa stretne deň s nocou je ako keď človek stretá život so smrťou, je to prechod do inej realitnej roviny.´´


,,Kráčaj s láskou, pokorou a úctou.´´


,,Vnášaj svetlo do každého tmavého kúta a rozdávaj lásku.´´


,,Tvoje slzy sú očistné, nad kým zaplačeš úprimne s dojatím – očistíš mu Auru.´´Ak cítime nedostatok lásky poprosme o objatie anjelov: ,,Prosím Vás objímte ma
s láskou anjeli.´´


,,Ježíš je Boh Ježiš je Boží syn Ježiš je láska Ježiš je pravda´´


,,Čo sa do úst dáva a čo z úst vychádza treba sledovať, lebo tým sa zastavujú nohy.´´,,Úsmev je dar a prináša šťastie.´´


,,Prosiť má nárok každý žiadať má právo každý, ale naplnenie je v rukách Božích.´´


,,Kráčaj statočnou cestou.´´


,,Vodopád ľudských slz je najlepším očistcom na zemi.´´


Na ramene je bod svetla, keď sa blokuje tak v tele vznikajú zdravotné problémy.

Biela tma sa vznáša nad každým človekom, bytosťou, no nezabudni, že len ty sám si strojcom svojho osudu, počúvaj tlkot svojho srdca a počúvaj nočné varovania.

Láska je najsilnejšia, láska je Boh, Boh je láska, len láska ti posilní auru, len Boh ti posilní auru.


Bolesť prináša mnoho rozuzlení.

Deň rozjasní vychádzajúce slnko, tvoju tvár rozjasní úsmev.

Slovo pohladí, slovo poraní.

Raz ráno, keď budeš vstávať povedz: ,, Tento deň venujem Pánovi.´´

Rozdiel medzi bolesťou z lásky a bolesťou z nenávisti je v jadre podstaty. Jadro podstaty je zdroj.

Rozum rozsieva po poli myšlienky. Srdce je studňa. Ak poleješ vodou zo studne srdca pole tvojich myšlienok, budeš mať bohatú úrodu.

Boh je láska a ty si jeho iskra.

V každom z vás preteká rieka lásky.

Roztiahni krídla a leť, si človek, si i vták.

Rosa v tvojich očiach zapríčiní úsvit v mnohých srdciach.

Rozoraj pole a venuj pozornosť úvratiam, lebo tie susedia s Tvojim blížnym.

Rozmnožuj sa človeče a naplňuj zem, ostane tu tvoje ,,ja´´ a ,,ja tvojich detí´´

Pri chorom človeku treba povedať tieto slova: ,,Prosím Ťa Otče nebeský zošli lúč milosti a vylieč rany na duši a na tele (meno)´´

Tvoj anjel ti hovorí: ,,Ak rozorieš pole svojho blížneho, treba ho aj zasiať a spolu budete žať.´´

Tvoj anjel plakal, lebo si nepočula jeho hlas.

Boh povolal Poslov svetla, aby naplnili zem a osvetlili ju.

Anjelské pluky svietia na zem.

,,Miluj Boha, nasleduj ho, buď božie svetlo na zemi.´´

,,Ži v pokoji a napĺňaj božie dielo.´´

,,Kam koľ vek pôjdeš a nebude v tebe pokoj, nenájdeš ho.´´

,,V kom je pokoj, šíri pokoj okolo seba, v kom je nepokoj, šíri nepokoj okolo seba.´´

,,Vlasy sú ochranou myšlienok.´´

,,Biele vlasy sú sklamania, životné porážky, urážky, čo utŕžil človek.´´

,,Vo vlasoch sú energie túžob.´´

,,Keď budeš umierať aké to bude?? Budeš mať v rukách kyticu kvetov´´

,,Na zdravie a život zvieraťa vplýva aura majiteľa´´ myslia sa tým domáce zvieratá

,,Majte čisté mysle a prídu ku vám bytosti svetla.´´

,,Rozvážnosť a rozvaha sú dve sestry.´´

,,V jednoduchej ceste je pravda.´´

,,Nevedomosť je hriechom a je len na tebe či ostaneš v nevedomosti.´´

,,Uprednostňuj sledovanie úsmevných filmov s múdrou filozofiou života´´

,,Zábava nie je hriech, zábava je poďakovanie Pánovi.´´

,,15.12.2011 budú uvoľnené Lúče milosrdenstva na vyliečenie, zapáľte sviečku, modlite sa, proste o odpustenie a vyliečenie.´´

,,23.11.2011 deň pokory, nezdržiavajte sa v nafajčených miestnostiach, neholdujte alkoholu, mäsu. V pokore a v pôste prežite cely deň.´´

,,Mier je dôležitý, bude ohrozovaný, treba 1deň v týždni vyhradiť modlitbe za mier´´

,,15ročné deti – zosilnite im ochranu v mesiacoch november a december 2011, obzvlášť pre tie, ktoré nie sú pokrstené, alebo zasvätené.´´

,,Nech je duša čistá ako jarná rosa.´´

,,Je čas ostražitosti´´

,,Chráňte si svoje chrámy.´´

,,Deti moje starám sa o vás, chránim vás, som ostražitá.´´

,,Bdejte´´

,,Bolesť a radosť prijímajte rovnako s láskou.´´

,,Čo je napísané dostáva energiu, čo je preškrtnuté to má svoju silu.´´

Prepoj srdcovú čakru s Matkou Zemou, viacej vycítiš jej záchvevy. Precítiš, keď bude potreba, pomôžeš svojím blížnym.

Základná čakra zodpovedá za zdravú krv, pôsobí na DNA a na dostatočné množstvo chromozómov, ovplyvňuje správne spracovanie zdravej krvi.

Keď Jonáš uviazol vo veľrybe, bolo to kvôli DNA.

V partnerských vzťahoch je potrebné zmierenie na duchovnej rovine. Bez zmierenia nie je postup do vyšších levelov.

Pri útoku autority čo robiť? ,, Niet väčšej autority ako je Boh, popros o ochranu a pomoc.´´

Úsmev na perách je vyjadrením stavu vnútorného dieťaťa.

Rozdávaj úprimné úsmevy, úprimné objatia, očistia Ti auru.

Biele svetelné bytosti pôsobia na duchovnú úroveň bytia a úprimné ľudské objatia dopomáhajú.

Odpustenie je najvyšší princíp lásky.

,,Nie pýcha, ale pád nás učí vstať.´´

,,Usilujte sa o lásku.´´

,,Nezabúdajte na pohostinnosť.´´

,,Posilňujte svoje srdce milosťou.´´

,,Rozmnož človeče úsilie o udržanie rodu.´´

,,Verte, že ústa majú svoje ovocie, z tých istých úst môže vychádzať dobré ovocie, aj zlé ovocie.´´

,,Povzbudzujte svojich priateľov.´´

,,Buďte spravodlivý voči svojím blížnym. Ovocie spravodlivosti sa seje v pokoji.´´

,,Prosiť sa treba naučiť a nezabúdať, že je to potrebné stále.´´

,,Súdiť svojho blížneho?, kto dal právo?´´

,,Nauč sa ďakovať za to čo máš, lebo keď si nevážiš malého daru, veľký si nezaslúžiš.´´

,,Ku šťastiu vedie viacej ciest.´´

,,Opáš sa skromnosťou a dôjdeš k bohatstvu. Ruky nech hladia, nájdu poklad. Ústa nech mlčia a uši započujú nebeskú hudbu.´´

,,Počúvaj hudbu svojho tela, všetko má svoju hudbu, svoju tóninu, každá bytosť, každý predmet, aj orgán aj čakry.´´

,,Základná čakra je spojená so Zemou, s rastlinou a živočíšnou ríšou, ovplyvňuje kosti, zuby, vlasy, nechty.´´

,, Druhá čakra je spojená s tekutinami a aj s opuchmi.´´

,, Tretia čakra je o prijímaní. Lieč si ju prijímaním všetkého s láskou. Hovor si ,, prijímam všetkých ľudí, ktorých stretávam s láskou, prijímam všetky situácie s láskou´´

Tretia čakra spolupracuje so štvrtou čakrou, bez tejto spolupráce môžu nastať zdravotné problémy.´´

,,Štvrtá čakra je o dávaní. Lieč si ju dávaním všetkého s láskou. Hovor si ,,dávam všetkým ľudom , ktorých stretávam lásku´´

,,Naučte sa vnútornej pokore, vo vnútri býva boj a vzdor, prijímajte situácie s pokojom , s pokorou bez vnútorného vzdoru.´´

,,Nauč sa mať rada aj biele aj čierne.´´

,, Naučte sa rovnako rozdávať.´´

,,Milosrdenstvo začína láskou k sebe a k svojím blížnym.´´

,,Miluj všetko živé.´´

,,Rozmnož človeče úsilie o uzdravenie Rodu.´´

,,Umenie dáva ľahkosť duše.´´

,,Vianočný dar je hlboko v srdci.´´

,,Depresie, smútok, letargia je návrat nespracovaných vecí z minulosti.´´

,,Príde zrod rodín na iných princípoch.´´Tieto odkazy mi boli s delené pre jednotlivých klientov, no možno prečítaním týchto odkazov si nájdete aj vy odpovede na niektoré otázky, ktoré ste si už mnohokrát položili, možno vám ukážu ako kráčať životom.


img

img

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skúste sa pomodliť, alebo naučiť svoje deti túto krásnu modlitbičku:

,,Anjeličku môj strážničku“ Anjeličku môj strážničku, opatruj moju dušičku, vo dne, v noci, buď mi stále na pomoci. A tebou chránený bol som raz v nebíčku spasený.img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img