KARTY

 

 

Karty sú ako by listy knihy v ktorej si môžete prečítať minulosť aj budúcnosť. História kariet spadá do predhistorických čias. Postupne sa pretvárali a vstrebávali nové filozofie. Používali ich už v starovekom Egypte.


Mňa od malička fascinovali a lákali, ale až v dospelom veku som sa odhodlala kúpiť si karty. A prvé čo som si vyložila bola cesta do zahraničia a výklad sa mi naplnil.

 

Výklady som si zo začiatku zapisovala, aby som videla ako, ktorá karta a jej význam sa napĺňa. Niekedy som bola sama fascinovaná, keď výklady vychádzali.

 

S odstupom času sa pozerám s úsmevom na niektoré situácie. Výklady robím na

kratší časový úsek, aby som neovplyvnila osud človeka, dlhodobým výkladom.

 

Sú veci, ktoré sú dané osudom a sú veci, ktoré si môžeme my ľudia ovplyvniť naším konaním. Môžem uviesť viac príkladov ,že osud sa dá ovplyvniť. A práve preto vykladám karty, aby som pomohla mnoho ľuďom prekonať, zložité situácie a 

spoločne nájsť riešenie ich problému.

img img

Život je ako dravá rieka, ktorá nás vtiahne do svojho prúdu a nesie nás v pred. Ak zaujmeme nesprávny postoj v prúde môžeme sa utopiť, alebo nás prúd odplaví k nesprávnemu brehu. Keď pochopíme , že nás prúd života môže priviesť ku brehu poznania, môžeme očakávať, že na breh vystúpime zrelý a pripravený vystúpiť k vyšším sféram.

Karty mnoho krát v danej problematike a v situácii, keď klient nevie rozoznať svoj smer , tápa, pomôžu nastoliť nový pohľad. To čo ešte pred chvíľou videl ako čierne, môže sa klientovi po výklade kariet pre jeho pohľad stať svetlým. Respektíve môže vidieť v diaľke, vo svojej budúcnosti svetlo, svetlý bod, ku ktorému môže kráčať. Svetlo je v prvom rade láska, obetavosť, poznanie, svetlo je múdrosť, no zároveň potrebná veľká sila, ktorá pramení v každom z nás.

Pri výklade kariet je dôležité nie len vidieť čo sa stane, ale aj to, aby som klientovi poradila , aby sa to čo ja vidím v kartách do budúcna a je to negatívne, nestalo v budúcnosti skutočnosťou.

Výklady kariet mnoho krát ukážu bloky v partnerskej oblasti. Býva to vtedy keď sa vzťah ukončil, ale vnútri sú nespracované mnohé veci. Dôležité je vnútorné odpútanie sa. Mnoho krát partner ublíži rôznym spôsobom, nie je odpustené, aj to blokuje postup dopredu.

Keď chce človek prijať nové rozhodnutia v akej koľ vek oblasti, aby predišiel obmedzeniam do budúcna či už zo strany iných ľudí , alebo okolnosti akého koľ vek druhu je určite dobré si overiť následky našich rozhodnutí práve cez karty a ich výkladu. Keď vidíme budúcnosť a následky našich rozhodnutí, môžeme sa vrátiť z krátkej cesty, alebo prehodnotiť rozhodnutie, respektíve nájsť inú cestu.

V živote veľa krát vznikajú chaotické situácie no ak sa pozrieme na veci zo správneho uhla pohľadu a sme k sebe úprimný tak naša životná cesta je ľahšia a prúd života nás nestrhne do nebezpečného prúdu, ale nás vedie k správnemu brehu poznania.:-))

img


Rituál na odblokovanie starých blokov
v medzi ľudských vzťahoch.


Zapáliť sviečku. Zaujať pokojnú polohu, buď v sede, alebo v ležiacej polohe. Vizualizáciou si predstavíte osobu, s ktorou to je ešte vnútorne nevyriešené. Predstavte si ako by ste stáli oproti sebe. Poviete: ,,Prosím ťa o odpustenie za všetko čím som ti vedome i nevedome ublížil –a´´

,,Odpúšťam ti všetko čo si mi spôsobil -a vedome i nevedome.´´ ,,Ďakujem za všetko čo sme spolu prežili , aj za to dobre aj za to zle.´´ Slová musia prameniť hlboko z úprimnosti srdca. Potom si z predstavíme ako osobu úprimné obijmeme.

Opakovať môžeme častejšie, čistia sa a harmonizujú v partnerstve nedorozumenia. V medziľudských vzťahoch sa upravia dlhodobé nezhody.img


Rituál na odblokovanie starých blokov pri nesprávnych rozhodnutiach
v súčasnom živote aj z minulých životov.Potrebné je nájsť si čas a tiché miesto, zapáliť bielu sviečku a mať liečivý kameň Krištáľ, ktorý podržíme v ruke. Ak chceme liečiť vzťahy medziľudské a partnerské Kryštálový kameň držíme v ľavej ruke. Ak z minulosti boli ohľadom pracovných a materiálnych veci nesprávne rozhodnutia tak kameň držíme v pravej ruke. Potom si tú ruku, v ktorej je Kryštál položíme na pupočnú čakru (pupok).Cez pupočnú čakru sme ešte spojení energetickými dráhami s minulými životmi. Poprosíme Archanjela Michaela, aby bol počas očisty nápomocný. ,,Archanjel Michael prosím Ťa pomôž mi očistiť staré bloky, stoj pri mne a chráň ma.´´ Je dôležité, aby sa slová povedali z hĺbky svojho srdca a mysleli sa úprimne, tri krát zopakovať volanie Archanjela Michaela. Následne povedať: ,,Prosím o odpustenie za všetky moje neprávne rozhodnutia. V tomto čase aj v minulom.´´ Tri krát zopakovať. Potom sa modliť modlitby, ktoré pomôžu zrýchliť očistný proces. Zotrvať, v pokoji ešte dlhší čas. Na konci sa treba Archanjelovi Michaelovi vrúcne poďakovať. Opakovať sa môže, znásobí to účinok. Pozor treba, ale pozorovať kameň, ak vnútri uvidíte nejaké škvrny tmavé alebo veľké praskliny, tak už ho nepoužívať. Kameň odniesť vonku do prírody a zakopať ho do zeme. Poďakovať sa mu za obetu.


img


Spaľovanie starých mostov


Niekedy má človek pocit, že životné kroky sú stále v bludnom kruhu a ako by nebolo napredovanie. Veľa krát bloky sú v nesprávnych rozhodnutiach v minulosti, účinok pretrváva. Pokúste sa spáliť symbolicky staré nesprávne rozhodnutia, staré mosty a vybudujte si nový smer. Zapálime bielu a zlatú sviečku a povieme túto vetu: ,,Dnešným dňom spaľujem mosty, ktoré neviedli správnym smerom a vstupujem na nové, ktoré ma povedú v smere múdrosti, lásky a prosperity.´´ Povedať tri krát vetu. Pozerať do plameňa bielej sviečky pri úvodných slovách a v predstave si vizualizovať ako horí staré, pochmúrne a potom pozerať do plameňa zlatej sviečky a v predstavách vidieť nádhernom mieste pestrými farbami obklopené. Tento rituál treba robiť častejšie, no minimálne počas 9 dni.


img


imgimg

img

Výklady kariet ohľadom partnerských vzťahov si vyžadujú väčšiu citlivosť a opatrnosť. V partnerských vzťahoch je dôležité stavať na reálnych a pevných základoch. Vzťah je ako by chrám, ktorému sa musia postaviť pevné piliere: 1.pilier je láska 2.pilier je dôvera 3.pilier je tolerancia 4.pilier je úcta.


Potrebné je z obidvoch strán partnerov stavať piliere, z jednej strany je nepostačujúce. Chrám treba zastrešiť , nádhernou strechou, vzťah dvoch ľudí treba zastrešiť duchovným prepojením, je potrebné mať myšlienkové pochody na tej istej vlnovej dĺžke. Vysielanie na tých istých vlnových dĺžkach, pohľadom, gestami dokážu čítať čo jeden druhému chcú povedať. Je to spriaznenosť duší.Dôležité sú témy rozhovorov, ktoré prebiehajú medzi partnermi, mali by byť pestré a z rôznych oblastí. Láska to je základ pre stavbu chrámu, ale zároveň pilier vo vzťahu. V prvom rade si položte otázku mám v mojom srdci množstvo lásky ku človeku, s ktorým chcem isť do vzťahu aj keď bude búrka a ťažké obdobie príde, budem mať dosť lásky vo svojom srdci ?,alebo mám ešte dosť lásky ku človeku, s ktorým zdieľam partnerky vzťah?? Odpovedajte si úprimne.Mnoho nedorozumení a problémov by nebolo v partnerskom vzťahu, keby bola upevnená práve dôvera. Bez vzájomnej dôvery je ohrozená stabilita, časté hádky a rozchody môže spôsobiť práve nedostatočná dôvera. Mnoho krát do vzťahu zasahujú iný ľudia, ktorí posúvajú skreslene informácie buď nevedome, alebo aj zámerne,  ak dvaja partneri si nedostatočne vybudovali vzájomnédôverovanie tak majú šancu neprajníci im ten vzťah narušiť. Tu je tiež na mieste otázka, dostatočne veríme si jeden druhému??Tolerancia je tiež veľmi dôležitá pre zdravý rozvoj partnerského vzťahu. Opýtajte sa seba, dokážem tolerovať chyby svojho partnera?? Čo všetko som ochotný tolerovať? Do akej miery??? A potom otázka, čo všetko mne je tolerovane?Vážim si svojho partnera?? Čo vlastne je to čo si vážim na ňom?? je toho viacej? Veľmi dôležitá je otázka, váži si mňa partner? Je ku mne dosť úctivý?

Vaša duša vám naznačila, že je to presná polovica vášho srdca?  partner vašej duše?, cítite veľkú spriaznenosť?? A vysielate na tom istom energetickom kanáli?


Aké sú odpovede na otázky? Sú veľmi dôležite pre dobrý partnerský vzťah. Podniknite kroky , aby sa vybudovali čo najpevnejšie piliere pre súdržnosť v partnerskom vzťahu. Naučte sa byť vďačný a pozerajte s optimizmom na osobu , ktorú máte ako partnera. V každej situácii sa učíte a ak správne pochopíte zmysel danej chvíli tak vaša duša postúpi o stupienok. Hľadajte vo vzťahu to čo je pekné a nie to čo vás rozdeľuje, v každom z nás preteká rieka lásky, chráňme si ju.


img


imgimg

Rituál na posilnenie súdržnosti vo vzťahu.

Do každého partnerského vzťahu je potrebné vkladať harmóniu,  v myšlienkach vytvárať viacej pozitívnych situácií. Sú rôzne možnosti ako do partnerstva navodiť viacej harmonickej energie. Jedna je cez rastlinky.

Zoberiete nádobu, do ktorej sadíme kvety, naplníte ju zemou a vložíte tam symbolicky dve semiačka. Môžu byť aj dve už vyrastené sadeničky je jedno aká rastlinka to bude. Rastlinky nemusia byť toho istého druhu. Môžu sa zasadiť takto aj stromčeky, alebo kriky, tu je, ale už potrebná záhrada alebo pozemok.. Sadiť treba vo fáze kedy ide Mesiac do splnu. Pri vkladaní semienok do zemi si povedzte, slová: ,,Vkladám semienko z láskou, aby mohlo vyklíčiť v nádhernú kvetinku lásky´´ Pri sadení rastlinky , sadeničky povieme slová: ,,Sadím ........(treba meno kvetinky, napr. ružičku, petúniu, ľaliu, jazmín atd......) s láskou, aby mohla narásť na nádhernú kvetinku lásky.´´ Jedno semienko bude pre vás a to druhé pre partnera. Najkrajšie a najideálnejšie je keď si ho dvaja zaľúbený spolu zasadia. Bude to symbolizovať ich spoločnú lásku. Ak nebývajú spolu striedavo sa starajú o semienka, raz jeden a raz druhy. Hlavne s veľkou láskou sa starať o rastlinky, oni precítia energie medzi vami. Zasadené položte na miesto, ktoré bude vyhovovať semienkam, rastlinkám, podľa odrody, slnečné alebo tienisté miesto. Keď narastú krásne kvietky, a rastú obidva rovnako, tak je aj láska obidvoch na rovnakej úrovni. Ak jedna rastlinka slabšie rastie , alebo nevyklíči, nebodaj uhynie, jeden z partnerov nevkladá do vzťahu dostatok pozornosti a lásky, môže signalizovať aj odchod zo vzťahu. Veľmi krásne je keď dvaja zaľúbení zasadia dva stromy a potom postupne keď sa narodia do vzťahu deti, vysadia rodičia k ich stromom lásky, stromy pre svoje deti. V niektorých historických rodoch to bolo tradíciou. Skúste si takúto tradíciu osvojiť.


   

imgimg

Energie muža a ženy pri intímnych situáciách

Existuje teória o miešaní energií muža a ženy pri intímnych situáciách. Partneri si vzájomne zakaždým nechávajú niečo zo seba a niečo si zas berú. Keď sa energie dvoch zmiešajú, vytvára sa neviditeľné energetické puto. Toto puto pôsobí aj keď sa rozídu, preto často bývalí partneri, milenci môžu ovplyvňovať , blokovať, škodiť si. To puto ich neviditeľne spája. Dá sa pretrhnúť, ale ak človek nevie o tom, že ma ten blok tak ani nevie dôvod svojich problémov. Preto by si človek mal dobre rozmyslieť, s kým bude zdieľať intímne chvíle. V tomto prípade sú potrebné viaceré kroky, aby sa partneri po rozchode vzájomne neblokovali, ale každý z nich našiel v živote šťastie a radosť a spolupatričnosť s iným partnerom.
img