Pieseň Brata Slnka
Chválospev stvorenia sv. Františka z Assisi


img

Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane,
tebe patria chvály, sláva i česť a každé dobrorečenie,
len tebe patria, Najvyšší;
a nijaký človek nie je hoden vysloviť tvoje meno.
Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom,
najmä s pánom bratom Slnkom,
ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo.
A on je krásny a žiari veľkým jasom;
o tebe, Najvyšší, je nám znamením.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru
Lunu a hviezdy;
na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne.
Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor,
za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie,
čím dávaš svojim tvorom obživu.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu,
ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá.
Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň,
ktorým osvetľuješ noc.
Aj on je krásny, veselý i silný a mocný.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu
matku Zem,
ktorá nás živí a stará sa o nás
a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu.
Buď pochválený, môj Pane, za tých,
čo odpúšťajú pre tvoju lásku
a znášajú slabosť a trápenie.
Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú,
lebo ty, Najvyšší, ich budeš korunovať.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť,
ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť.
Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch;
blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli,
lebo druhá smrť im neublíži.
Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu,
ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!


img


Sv. František z Assisi bol vyhlásený za patróna ekológie

Medzi svätých a slávnych ľudí, ktorí mali jedinečnú úctu k prírode, ako k úžasnému Božiemu daru pre ľudí, sa právom zaraduje svätý František z Assisi. On, si skutočne veľmi vážil všetky diela Stvoriteľa a ako Božím Duchom zapálený, zložil prekrásny „Chválospev Stvorenia“, v ktorom, najmä cez brata slnko, sestru lunu a hviezdy na nebi, vzdal Najvyššiemu, Všemohúcemu a Dobrému Pánovi, náležitú chválu, slávu, česť a všetko dobrorečenie.


img

PRÍRODA

 

Príroda je dianie, neustály pohyb, celý mechanizmus pôsobenia zákonov a prvkov.

Je aj nevyčerpateľný zdroj krásy ako aj harmonické a tajuplné univerzum. Avšak silu

a hlbšie poznanie prírody objavujú len zasvätení. Kto stvoril toto všetko? Živé vzniká len zo živého, nie teda samé od seba. Prvý život teda musel vzísť z niekoho kto má život v sebe a môže ho dať. V živej bunke prebehne takmer naraz okolo 2000 chemických reakcií. Je geniálnym chemickým laboratóriom. V živej hmote,

neprebiehajú nespočetné chemické reakcie náhodne, ale podľa presného poriadku, takže živá hmota má prekvapujúco jednotnú činnosť. V jadre každej bunky je molekula, ktorá obsahuje akýsi,, vesmír v malom“. Je tam genetický kód, vzorec, program obsahujúci údaje o jedincovi, stavbe jeho tela, o jeho dispozíciách a vlastnostiach, o všetkom čo ho robí jedinečným a neopakovateľným. Bunka je zárodkom individuality, ktorá, počínajúc rastlinou, cez zviera, k človeku, je umocnenejšia a výraznejšia.

 

Inštinkty, rastlinných a živočíšnych orgánov, sú zamerané k určitej účelnej činnosti. Niektoré správanie živočíchov a ich pozoruhodné diela akými sú napr. mravenisko, pavučina, hniezdo, úľ a pod. Nápadne zafarbené listy  kvetov spolu s ich vôňou sú veľmi dobre premyslenými plochami. Kvet vysielajúci ultrafialové žiarenie, signalizuje zásobu nektáru a dáva znamenie motýľom k opeľovaniu. Hmyz sa nechá zlákať aj

z kilometrových vzdialeností. Peľ z kvetov naložený na hmyz pre neopelenú rastlinu a zároveň získava potravu pre seba. Je možné, aby existovalo vajíčko, ktoré si nie je vedomé existencie spermií? Podľa akých  princípov potom vyberá po oplodnení z krvi látky, ktoré zabezpečia rast úplného organizmu? Kto vymyslel tento dômyselný kód?

 

Každý organizmus má svoj plán rozvoja: člení sa podľa druhu, ku ktorému patrí.

Koľko účelnosti je tu pri raste, plodení, množení, dýchaní, výžive, výmene látok medzi bunkami či u obranného zabezpečenia živého organizmu! Úžasné je prispôsobenie rastlín a živočíchov podnebiu, suchu, vlhku, horúčave a pod. Existuje zásada mnohonásobného zabezpečenia po zranení alebo pri chorobe či regenerácie.

Všetko spôsobuje otvárajúci účelový princíp, ktorý nazývame dušou. Je to dôkaz, že nad hmotou ma moc nehmotné. Človek si odjakživa bol vedomý, že Zem má svoju životodarnú moc od Boha. Skrze ňu nám Boh prejavuje svoju lásku: zariadil všetko tak, aby Zem živiteľka obsahovala v sebe všetky tie prvky, ktoré sú potrebné

k životu.

 

Svätý Augustín povedal:,,Boh napísal dve knihy Bibliu a prírodu. Môžeme ho tak spoznávať cez obe.“

 

Poďme do histórie, ako vnímali prírodu staré národy. Napríklad : starí Slovania žili

v spojení s prírodou a bytosťami, ktoré v nej boli činné. Tieto bytosti sú známe

z legiend ako bohovia živlov, ktorí mali vo svojej moci deje v prírode. Uznávali živly zem, vodu, oheň, vzduch. Mali k nim úctu, slávili ich. Akoby vytušili existenciu živého Boha . Tieto bytosti poznali aj starovekí Gréci, Rimania a pod. Každá kultúra mala

pre nich vlastné pomenovanie. Namiesto palácov mali posvätné háje. V posvätnom lesíku bolo pre duchovného človeka všetko nedotknuteľné, žiadne vyrubovanie, žiadne zabíjanie, žiadne prenasledovanie ľudí. Božské sily sa prejavovali v celej prírode a ich sila sa dala výborne preciťovať v nedotknutom lese so spevom vtákov,

s hlasmi zvierat, so šumom listov, s prašťaním starých stromov a s vôňou kvetov.

Pre vnímavého človeka sa tam odkryla sila mohutných dubov, líp, borovíc...

 

Vykročme vonku do prírody a vnímajme ju všetkými zmyslami . Poobhliadnime sa dookola a nechajme svoje oči, aby vnímali tú krásu a zároveň dovoľme, aby nás liečila. Ráno pri východe Slnka sa zastavte na pár minút, pozdravte ho a poproste, aby do vás vlialo energiu na cely deň . Prvé lúče slnka posilnia všetky čakry, najmä Srdečnú. Večer, keď bude Slnko zapadať, opäť venujte svoj čas, aby ste postáli

pri posledných slnečných lúčoch. Poproste, aby vás tieto lúče očistili a posilnili vaše

čakry, najmä Zakladnú - Koreňovú, Sakrálnu i Solar Pexus.  Tým sa pripraví váš organizmus na dobrý spánok. Tiež sa nezabudnite poprechádzať aj popod hviezdnu oblohu. Poproste Hviezdy a Lunu, nech naplnia a otvoria vaše čakry svojou magickou silou. Energia nočnej oblohy pôsobí na vrchné čakry hlavne Hrdelnú, Tretie oko a Korunnú. Týmto pôsobením sa vám otvoria a podporia intuitívne schopnosti, aj vaše sny budú intenzívnejšie. Nadýchnite sa a precíťte ten čistý vzduch, ktorý naplní

vaše pľúca, okysličí celý organizmus. Započúvajte sa do zvukov prírody, sú to upokojujúce zvuky, nádherná pieseň, vtáčí spev, bzukot chrobákov, kŕkanie žiab v močiari. Môžeme sa dotýkať stromov a opojná vôňa kvetov navôkol nás povznesie.

 

STROMY

,,Keď vytrhnete zo zeme strom aj s koreňmi, bude túžiť po tom, aby mohol zase zakoreniť, pretože to bol jeho skutočný život. Teraz, ale umiera. Oddelený od zeme, nemôže strom existovať. Strom musí existovať v zemi, so zemou a skrz zem. A taká je aj láska..."

Osho,, Život, láska, smiech´´Strom

Otec mal štyroch synov. Chcel, aby sa naučili nesúdiť veci príliš rýchlo a tak ich poslal jedného po druhom, aby sledovali jeden strom. Najstarší išiel v zime, druhý na jar, tretí v lete a najmladší na jeseň. Keď sa všetci vrátili domov, opýtal sa ich, čo videli. Najstarší syn povedal, že strom bol škaredý, holý a krivý. Druhý syn vravel, že bol plný pukov a dôkazov života. Tretí syn nesúhlasil, lebo podľa neho bol strom plný kvetov, voňavý a krásny, bola to najkrajšia vec, ktorú doteraz videl. Najmladší bol zase iného názoru, lebo strom bol plný plodov a zrelosti života. Otec vysvetlil synom, že všetci štyria majú pravdu. Veď každý z nich sledoval strom v inom období jeho života. Preto im povedal, aby neposudzovali strom či nejakú osobu iba v jednom období, a že to, kým niekto je, prichádza od života a možno to hodnotiť len na konci, keď všetky obdobia sú ukončené.  Nesúď život v tej zložitej fáze. Vydrž v ťažkostiach, to lepšie má ešte prísť. A nedovoľ, aby bolesť jedného obdobia zničila radosť z toho, čo príde potom! AK SA VZDÁŠ, KEĎ JE ZIMA, PREHRÁŠ NÁDEJ, KTORÚ TI DARUJE JAR... KRÁSU TVOJHO LETA... ZRELOSŤ TVOJEJ JESENE.

Prebraté z internet. ZdrojaVeľmi významné miesto v živote človeka má strom a to s viacerých dôvodov, je symbol plodnosti, znovuzrodenia. Mnohé pripodobňovania sú strom a človek, konáre stromu sú ako ľudské ruky, kmeň stromu je ako trup tela, kôra stromu ako naša pokožka. Listy sú ako vlasy. Strom je živá bytosť a ak si uvedomíme, že má dušu a svojich nebeských ochrancov budeme sa vedieť s väčšou úctou ku ním správať. Strom je ako náš život, odrazom vesmíru a prejavov života, jeho korene sú v zemi a naše korene sú v minulých životoch a v životoch našich predkoch.
Kmeň s konármi to sú súčasné naše postoje a čím vyššie naše konáriky porastú, tým budeme sa blížiť viac k duchovnému rozvoju. Strom je symbolom života a smrti, spojenie zemi a neba. Boh stvoril v rajskej záhrade strom poznania dobrého a zlého.
Boh je láska a mi sme jeho iskri, v každom srdci je táto životná iskra, len ju rozdúchať, aby prinášala osoh všetkým, priložme z toho správneho stromu drevo, na túto Božskú iskru, aby horela dlho a príjemne hriala.

V histórii mnohé národy uctievali stromy, rozprávali sa s nimi a precítili prúdy liečivých energii. Pre oko lahodia pohľady na krásne prírodné scenérie listnatých a ihličnatých lesov sú vymaľované nádhernými pestrými farbami, či už je jar, leto, jeseň. Intenzívny pohľad na zeleň, zelenú plochu lieči oslabený zrak. Vyskúšajte, keď bude unavený váš zrak od sledovania obrazovky na Pc, pozorujte listy na stromoch , pozorujte lúku, popaste si zrak po zelených kopcoch, po chvíli sa uľaví ubolenému oku. Zima prikryje stromy svojou bielou prikrývkou, aby zaspali na chvíľu a oddýchli si. Jar prináša novú silu, nové energie cez kvety, strom ktorý je v rozpuku svojich kvetov prinesie veľkú silnú energiu na zem a ak sa pod rozkvitnutý strom postavíme zažijeme liečenie prírodou. Postoj v tichu pod rozkvitnutým stromom, energie okolo teba sa nastavia na pozitívne vibrácie, očistíš si Auru.Ďalšou formou pomoci od stromu sa nám dostane, keď sa posadíme pod strom či už na trávu, alebo na stoličku či kreslo. Uvoľnene sa vystrieme a z hlboka dýchajme, hlavne keď svieti slnko. Slnečné lúče cez listy stromov majú silnejšiu liečivu schopnosť.


Naučte sa objať strom a precítiť jeho životodarnú liečivú energiu. Poproste vybratý strom, ak máte problém, aby energie stromu sa spojili s vašimi a tak nastal ozdravujúci proces. Najprv sa poobzerajte a pokúste si nájsť strom, ktorý je zdravý, opýtajte sa ho: ,, Prosím ťa, môžem objať tvoj kmeň?, pomôžeš mi odobrať moje bôle, moje strachy. Prosím ťa o tvoju silnú zdravú energiu, prosím ťa o tvoje pochopenie a naladenie našich vibrácii na lásku a Božiu ochranu. ´´ budete cítiť cez pocity radosť, šťastie, ale ak pocítite smútok a napätie a chaos v sebe tak choďte poprosiť iný strom. Po nájdení toho pravého stromu, s úctou a pokorou objímajte ho a poproste.


Potulky krásnou prírodou, nech vo vás rozozvučia symfóniu intenzívnych pocitov šťastia. Aj Beethovena pri skladaní symfónii ,,Osudová´´, inšpiroval spev vtáčika, ktorého počul vo viedenskom parku.


Božské sily sa prejavia ak poprosíme, prejavujú sa v celej prírode a ich sila sa dá výborne preciťovať v nedotknutom lese so spevom vtákov, s hlasmi zvierat, so šumom listov, s prašťaním starých stromov a s vôňou kvetov.


Pri narodení dieťaťa, bolo zvykom zasadiť strom, aby sa stal strážcom a symbolom životnej energie. Počas života sa pozoroval strom ako rastie, ak by strom chradol, hrozilo ochorenie aj osobe, ktorej bol strom venovaný.


Aj pri mágii sa strom stal ochrancom a používali ho rôznym spôsobom, využívali pri rituáloch. Keď sa na niekom stala krivda a bola použitá čierna mágia. Mág pomáhal poškodenému človeku tak, že jeho negatívnu silu vložil do stromu, po určitom čase strom zahynul, ale človek bol zachránený. Pod korene stromov sa zakopávali, rôzne veci, aby sila stromu pomohla. V čase vojen, si ľudia zakopávali ku stromu to čo chceli skryť pred blížiacim sa nepriateľom, ale zároveň, aby si dobre zafixovali bod, ktorí by vedeli identifikovať aj neskôr, keď nepriatelia odídu.


Či už je to Dub, Javor, Lieska... každý strom má pre nás energiu, o ktorú môžeme poprosiť. Napríklad Vrbu zasvätili kresťania Panne Márii, sadili ju častejšie ku kláštorom. Vrba má svoje liečive účinky, hlavne požíva sa pri horúčkach, zápaloch , bolestiach. O Vŕbe sa hovorí, že vypočuje žiale a ponosy ľudí, ktorí potrebujú vyrozprávať svoje starosti.


Lipa mala ochrannú silu chrániť pred negatívnymi silami, preto sa sadili na miestach kde sa krížili cesty, blízko pri obydliach. Tradovalo sa, že lipový strom chráni od blesku, preto sa rozkvitnutá halúzka zvykla klásť do domu, ale aj do priestoru kde bol dobytok, aby chránila aj príbytok, aj obyvateľov a zvieratá. Lipa je stromom starých Slovanov. Vykúpanie sa v Lipovom kvete, vylúhovane za studena, môže navodiť pokojný spánok deťom, aj dospelým. Čaj z Lipy pomáha pri zvýšených teplotách. Je lahodným nápojom a spolu s medom je to liečivo našich predkov.


Jabloň sa spomína v raji a jablko čo odtrhla Eva a dala ho zjesť Adamovi. Jablko už oddávna bolo symbolom lásky a plodnosti. Jablko je zdrojom vitamínov, balastných látok . Pozitívny vplyv má na tráviaci trakt.


Plody z ovocných stromov majú priaznivé pôsobenie na ľudské zdravie. Obsahujú veľké množstvo látok, ktoré sú potrebné pre ľudský organizmus. Ak by boli na zemi v ponuke na jedlo len ovocne plody, pre človeka, by to bolo dostatočným zásobovaním potrebných minerálov, vitamínov a iných potrebných látok na správne fungovanie ľudského tela.


Staré národy, Slovania, Kelti si vážili prírodu,  mali posvätnú úctu ku stromom. Ta sa prejavovala aj vtedy, keď chceli strom vyrúbať, najprv ho poprosili o odpustenie za to, že ho idú sťať. Verili, že ak nepoprosia a neprevedú rituál, príde potrestanie od Boha. Šetrili živé stromy tak, že na založenie ohňa používali nazbierané suché drevo. V súčasnej dobe koľký správcovia lesa, urobia úkony poprosenia a odpustenia, pred tým než začnú rúbať lesy? Keltský Druidi nemali chrámy, ale na komunikáciu s Bohmi sa stretávali pod stromami, tu prijímali ich posolstvá. Najposvätnejší strom bol Dub. Pod Lipou sa prijímali súdne rozhodnutia, čiže sa vyriekli verdikty súdu.


Les je život a je tam životodarná energia minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Chráňme si stromy a lesy, lebo v akom stave budú lesy v takom stave bude aj život ľudí. Sme vzájomne prepojení, ako sa zachováme a čo urobíme?, aby bolo mnoho zdravých stromov pre naše deti a vnúčatá a ďalšie generácie. Je na každom z nás, či podnikneme kroky a položíme si otázku, koľko stromov som zasadil za svoj život? Jeden? dva?? .....??


Aký strom, taká povaha

Keltský Horoskop

Keltskí druidi, spojením narodenia človeka s určitým druhom stromu predpovedali osud.
Keltské veštby striedajú celkom sedemnásť rôznych stromov za pol roka, po desaťdňových obdobiach. Preto sa počas roka opakuje vplyv stromov vždy dvakrát, u topoľa dokonca trikrát. Pre osoby narodení v také dni, ako sú jarné a jesenné rovnodennosti a slnovrat, platili samostatné zvlášť priaznivé predpovede, odvodené z vlastností ďalších štyroch stromov - životného duba, krásnej brezy, pôvabnej olivy a silného buka. .JabloňCitlivá a impulzívna
23.12. - 1.1 . 25.6. - 4.7 .

Voňavý ovocný strom predstavuje ľudí naplnených zvláštnym kúzlom. Priťahuje pozornosť osobitým pôvabom a veľkorysosťou . Sú vždy ochotní k dobrodružstvu a flirtu. Jabloň miluje zmenu, preto je len málokedy člověk v tomto znamení verný v manželstve. Ak nájde vnímavého a inteligentného partnera, usadí sa a prežíva šťastné manželstvo. Nie je lakomá a ľuďom veľmi dôveruje. Obe tieto vlastnosti vedú k tomu, že jej priateľstvo ľudia často zneužívajú. Patrí k ľuďom, ktorí prečítajú všetko, čo im padne do ruky, má vedecké nadanie, oslňuje hlbokými znalosťami , ale je natoľko múdra , že sa nikdy nepredvádza. Je veľkorysá a ľahko sentimentálna. Má talent prežiť pestrý a zaujímavý život.
JedľaVznešená a starostlivá
2.1. - 11.1 . 5.7. - 14.7.7

Strom drsnej krásy symbolizuje človeka obdareného chladným pôvabom. Je vždy elegantný a originálny. Pohrúžený do seba len ťažko získava priateľov. S nedôverou si prezerá okolitý svet, ktorý ho v jeho činoch len pramálo ovplyvňuje . Často trpia pocitom osamelosti . V spoločnosti vyniká dôstojnosťou a zdržanlivosťou, nerád vyslovuje svoju mienku a úsudky o druhých. Ochotne im však pomáha pri riešení ich problémov. Jeho húževnatosť a vytrvalosť až tvrdohlavosť mu pomáhajú riešiť neriešiteľné. Každú prácu vykonáva veľmi starostlivo a zodpovedne. Mohlo by sa zdať, že Jedľa je nudná, ale nie je to pravda, je len veľmi zložitá. Spoločný život s ňou je vždy zaujímavý, lebo býva veľmi vzdelaná a skúsená. V láske však nie je práve šťastná, na svojho partnera totiž kladie príliš veľké nároky a často ho svojou nedôverou odradí . Keď sa ale zamiluje naozaj, je jej láska bezbrehá . Venuje ju, ale často tým, ktorí si ju vôbec nezaslúži . Napriek svojej krehkosti žije dlho, nesklátí ju ani zdĺhavá choroba .
BrestCtižiadostivý a oddaný
12.1. - 24.1 15.7. - 25.7 .

Statný strom so štíhlym kmeňom symbolizuje fyzicky príťažlivých ľudí. Vyznačujú sa duševným pokojom a pohodou. Dokážu sa dobre ovládať, svoje emócie a súkromné ??problémy spravidla skrývajú pred zvedavým okolím. Sú ctižiadostiví a pracovití. Darí sa im aj vo vedúcom postavení, ale obvykle bývajú veľmi náročnými šéfmi, lebo u svojich podriadených nestrpia žiadne vady a chyby. Snáď i pre svoj ??výber spolupracovníkov sú často úspešní. Sú rozhodní a šikovní. Zmysel pre humor im pomáha prekonávať odpor okolia. Milostný život s Brestom nie je jednoduchý, musíte byť vybavení nutnou dávkou tolerancie a vytrvalosti. Ak sa s Brestom naučíte vychádzať, nájdete v ňom partnera s krehkou ušľachtilou a rozvážnu povahou.
CyprusŠťastný a milujúci
25.1. - 3.2 26.7. - 4.8 .

Silný krásny strom, ktorý sa podobá zdravému a šťastnému človeku. Má vzácnu povahu, dokáže sa tešiť zo života a z jeho drobných každodenných radostí. Je to bytosť snáď za všetkých okolností spokojná. V spoločnosti je pre svoju slnečnú povahu veľmi obľúbená, srší optimizmom a humorom. Má rada prírodu, k jej veľkým koníčkom patrí cestovanie. Cyprusov je človek vyslovene rodinný, cíti sa dobře v harmonickom kruhu svojich blízkych. Neznáša konflikty, takže im šikovne predchádza. " Rodinná diplomacia " je jeho odbor. Má svoj vysnívaný ideál - dožiť sa vysokého veku milovaný a milujúci. Patrí medzi tých vzácnych jedincov, ktorí sú obdarovaní snáď najkrajším povahových rysom sú obetaví a verní v priateľstve. Vážte si Cyprusy !
TopoľNáročný a rozporuplný
4.2.- 8.2. 1.5. - 14.5 . 5.8. - 13.8 .

Mohutný strom s rozložitú korunou a silnými vetvami . Zdobia krajinu, lahodí oku a nestarne . Osoba narodená v jeho znamení býva fyzicky krásna. Zvlášť ženy vynikajú takým pôvabom, že vzbudzujú zaslúžený obdiv mužov a závisť nežného pohlavia. Je pozoruhodné, že Topol nie je domýšľavý. Naopak cíti potrebu konať obetavo a pre svoje okolie nezištne koná záslužné skutky. Vo svojich citoch býva ovšem nevyberavý, preto často zostáva celkom osamelý a nepochopený. K tomu je ešte veľmi popudlivý a náladový, čo mu vzťahy k blížnym nijako neuľahčuje. Má srdce schopné veľkých citov, ale málokedy dosahuje v láske uspokojenie. So svojím partnerom ťažko hľadá kompromisné riešenie. Utápa sa v maličkostiach. Keď, ale ide do tuhého, dokáže byť skvelou oporou. Má umelecké, najčastejšie výtvarné nadanie. Býva aj dobrým organizátorom . Dajte mu veľká úloha, úplnú dôveru a pocit nenahraditeľnosť, zabudne na všetky starosti života a vykoná veľké veci.
CéderNápaditý a túžiaci po dobrodružstve
9.2. - 18.2 . 14.8. - 23.8 .

Urastený, pevný, zriedkavo krásny strom. Človek narodený v tomto znamení sa väčšinou teší dobrému zdraviu, sebaistote a rozhodnosti. Je zaujímavý, imponuje svojmu okoliu nápadmi a tvorivými schopnosťami. Má rád hudbu a rozumie jej. Je pracovitý a v zamestnaní má inštinkt vedúceho pracovníka. K svojim povinnostiam pristupuje uvážlivo, aj keď niekedy prepadne panike a chová sa zbrklo. Céder celý život túži po dobrodružstve, predovšetkým v milostných vzťahoch, hoci je v podstate nesmelý, jemný a citlivý. Bohužiaľ tiež veľmi vyberavý, niekedy musí celý život čakať na jedinú veľkú lásku. Má vrodený odpor k pretvárke a okázalosti, je úprimný až otvorený, čo mu často spôsobuje veľké nepríjemnosti . Ľudia ho, ale radi vyhľadávajú, lebo je milý a plný optimizmu.
BorovicaHúževnatá a v láske zranitelná
19.2. - 29.2 . 24.8. - 2.9 .

Voňavý, vzácny dekoratívny strom symbolizuje ľudí, ktorí vedia zdôrazniť svoje prednosti. Borovica má rada útulný domov, cenné predmety a pevné rodinné zázemie. Veľmi dobre vie, čo chce, preto sa snaží od života získať čo najviac. Hoci sa to nezdá, je tvrdá, húževnatá a odhodlaná. Neznáša toho, kto jej protirečí. Vďaka svojej odvahe a schopnosti riskovať ide v živote stále dopredu. V zamestnaní sa dokáže presadiť, lebo vyniká pracovitosťou. Organizačnými schopnosťami a logickým myslením. Prísna a presná analýza je jej najväčšou prednosťou . Nerada si komplikuje život. V láske prejavuje slabosť podlieha natoľko emóciám, že sa zákonite dostavuje sklamanie, ktoré hlboko prežíva. Z milostných prešlapov vie vyjsť so cťou, čo je charakteristickým znakom všetkých, ktorí sa narodili v tomto znamení. Borovica je symbolom obzvlášť priaznivým pre ženy.
VŕbaSebavedomá a rozmarná
1.3. - 10.3 3.9. - 12.9 .

Ohybný a pružný strom so širokou korunou symbolizuje citlivú osobu, ktorá sa často cíti nedocenená a nepochopená. Vo vŕbe sa spájajú dve povahy, prvá je snivá, zádumčivá , druhá plná nepokoja. Vrba má poctivý charakter, ale žiť s ňou nie je vôbec jednoduché. Len málokomu sa podarí prispôsobiť jej náročným požiadavkám . Býva rozmarná a niekedy si vynucuje pozornosť plačlivými až hysterickými prejavmi. Prežíva veľa trpkosti, ale keďže je zároveň veľkým bojovníkom, často nájde pokoj a lásku vo vyrovnanom manželstve. Človek s dušou Vŕby si potrpí na lichôtky. Niekedy je ako malé dieťa, ktoré vyžaduje až nekritický obdiv. Avšak toho, kto ho zahrnie priazňou, považuje za slabocha a čoskoro ním opovrhuje. Vrba vie načúvať druhým, je vynikajúca psychologička a rozumie boľavým ľudským dušiam. Niekedy dokáže manipulovať svojím okolím. Ťažšie nadväzuje a prežíva skutočné priateľstvo.
LipaZasnená a trpělivá
11.3. - 20.3 13.9. - 22.9

Silný krásny strom, tak typický pre slovanské národy. Človek narodený v jeho znamení je plný šarmu a vzácneho kúzla. V jeho vnútri sa však odohráva večný boj je to rozpor medzi drsnou realitou a romantickú ilúziou. Túži po pohodlnom živote, ale nedokáže sa psychicky vyrovnať so strastiplnou cestou ku šťastiu. Často zaujme ublížené stanovisko. Pritom je Lipa veľmi silná a dokáže sa neuveriteľne dobre prispôsobiť obtiažnym podmienkam. Veď Lipa vždy fungovala ako strom ochraňujúci rodinné šťastie a vysádzali sa vedľa chalúp okrem iného aj preto, že lipové drevo nepriťahuje hromy a blesky. Keď si túto svoju vlastnosť ľudia narodení v znamení Lipy uvedomia, dokážu skaly lámať. Ostatní ich spoločnosť vyhľadávajú, lebo Lipa vie vytvoriť priateľskú atmosféru. Je vzácnym priateľom, ktorý ovláda umenie počúvať druhých. V láske býva ovšem nešťastná , lebo je dosť žiarlivá a panovačná. Len málokomu sa podarí objaviť jej ušľachtilú povahu a zmeniť Lipu vo vyrovnanú bytosť.
DubSilný a energický
21.3.

Statný, odolný strom svojou vitalitou určuje silu človeka narodeného v deň jarnej rovnodennosti, v deň, kedy sa uvoľňuje obrovská prírodná energia. Životnosť, odvaha, sila telesná i mravná - to sú znaky človeka zrodeného v znamení Dubu. Neohrozene vystupuje na obranu ľudí slabších. V núdzi pomáha druhým nielen fyzicky, ale aj uvedomelou radou, lebo múdrosť vekov je zapísaná do vráskavej kôry duba. Je plný energie, neznáša politikárčenie, žabomyšie vojny a ohováranie. Celý svoj ??život hľadá istotu a stálosť, paradoxne sa však stáva istotou pre druhých . V láske je obeťou prvého hlbšieho vzťahu, vždy verí , že je to láska na celý život. Patrí medzi ľudí priamych, je skvelým partnerom pre tých, ktorí hľadajú silu, poctivosť a chápavosť. Neznáša choroby a lieky. Býva rovnako zdravý, ako je zdravé a pevné drevo duba.
OlivaDiskrétne a vyrovnaná
23.9.

Oliva predtým veľmi uctievaný strom, je symbolom múdrosti, blahobytu, slávy a silného zdravia. Ľudia narodení v tomto znamení sú symbiózou krásy, pochopenia a rozumu. Majú snáď zo všetkých znamení najviac vyrovnanú povahu. Konajú uvážlivo a vyznačujú sa veľkou dávkou trpělivosti a láskavosti . Sú rodenými optimistami a ich životné heslo znie : " S úsmevom ide všetko lepšie . " Bývajú vzdelaní, snáď aj preto sa radi pohybujú v spoločnosti múdrych ľudí. Sami na seba neupozorňujú, sú totiž pomerne nesmelí. Občas dokonca cítia nutkavú potrebu stiahnuť sa do ústrania, meditovať a premýšľať o sebe i okolitom svete. Majú vrodený cit pre spravodlivosť a je im cudzia každá forma násilia. Patrí k tým ľuďom, ktorí okolo seba šíria pokoj, šťastie a radosť.
LieskaLáskavá a netrpělivá
22.3. - 31.3 24.9. - 3.10 .

Lieska je nenáročný ker zrovna ako ľudia zrodení v dňoch skorej jari a jesene. Sú nenápadní, nesnažia sa upútať pozornosť okázalými gestami a plamienkov prejavy, napriek tomu majú na ostatných úžasný vplyv. Ich osobitý pôvab im pomáha dosiahnutie životného cieľa spoľahlivejšie, než by sa mohlo zdať. Sú prívetiví k druhým, niekedy až na úkor svojich najbližších priateľov a rodiny. Radi pôsobí na verejnosti, milujú spoločnosť a spoločnosť miluje ich. V rokovaniach s druhými sú vždy úspešní. Ich intuícia, vyrovnanosť a inteligencia im velí, kedy ťahať do boja a kedy radšej ustúpiť. Pokiaľ im niečo nevychádza tak, ako by si predstavovali, takticky počkajú na vhodnejší okamih. Keď dosiahnu vysoké postavenie, nikdy ho nezneužívajú vo svoj prospech. Sú veľkorysí a srdeční. Ovšem v láske s nimi vyjsť býva tvrdý oriešok. Partneri sa zle vyrovnávajú s ich nepredvídateľnou povahou. Liesky len pomaly starnú a dobre prekonávajú hlboké rany osudu . Zo životných zápasov vychádzajú s omladeným názorom na svet. Nebýva výnimkou, že sa ženia či vydávajú aj v neskorom veku a niektorí z nich sa stávajú otcami, alebo matkami vtedy, kedy ostatní myslia už len na vnúčatá.
JarabinaPrívetivý a zaťatý
1.4. - 10.4 . 4.10. - 13.10.

Odolný strom, ktorý nájdete v rovinách, v podhorí, okolo ciest, uprostred miest aj v drsnejších oblastiach. Ticho a samozrejme plodí v podmienkach , kde iné stromy hynú. Ľudia narodení v tomto znamení sa dokážu účinne postaviť proti ťažkostiam osudu. Hoci sa to nezdá, jemnosť zakliata v Jarabine je silná a vytrvalá. Bývajú to ľudia vkusní, majú filozofickú povahu. Premýšľajú o zákonitostiach tohto sveta a s chápavým úsmevom povznášajú sa nad pokleskami svojimi aj druhých. Veľmi dobre vedia, že každá minca má svoj rub. Sú manuálne zruční a prejavujú umelecké nadanie. Sú medzi nimi maliari, architekti, módni návrhári, filozofi i lekári. Milujú vášnivo, ich city sú plné, aj keď nie príliš stále. Majú túžbu hľadať, tešia ich noví ľudia a nové poznatky. Niekedy menia sympatie. Sú skromní a obetaví. Pre druhých dokážu urobiť maximum, na odmenu nečakajú. Motiváciou je uznanie a pochvala, aj keď sa pri nej červenajú rovnako ako plody jarabiny.
JavorPevný a uzavretý
11.4. - 20.4 . 14.10. - 23.10 .

Samo meno tohto stromu a jeho pevné sivasto biele drevo vyvolávajú predstavu hudby a poézie. Aj ľudia narodení v jeho znamení sú citliví. Svoju nesmelosť a zdržanlivosť skrývajú za siláckymi slovami a veľkými gestami. Pretože sú citovo zraniteľní, štylizujú sa do úlohy cynikov, ktorí radi zľahčujú čokoľvek vážne. Ale za tvrdou maskou nájdete chápavú poetickú dušu. V láske sú to ľudia zložití. Chcú náprotivku imponovať, takže mu vnucujú svoje rozmary. Človek narodený v znamení Javora je originálny, v dave ho zaručene neprehliadnete. Je inteligentný a ambiciózny, vzdelaný, obdarený vynikajúcou pamäťou . Keď si obľúbi nejaký odbor, alebo prejaví o niečo hlbší záujem, ľahko si osvojí veľa informácií. Akonáhle pochopíte zložitú a rozporuplnú povahu Javora, spoznáte človeka, na ktorého sa hneď tak nezabúda.
OrechVytrvalý a žiarlivý
21.4. - 30.4 24.10. - 11.11 .

Statný strom, ktorý v krajine rozhodne neprehliadnete . Podobný je aj človek zrodený v tomto znamení. Je zvláštny a upúta vašu pozornosť. Má osobitý pôvab a šarm, je sebavedomý a zvyknutý spoliehať sám na seba. K ostatným je nedôverčivý. S ľuďmi jedná zdvorilo, ovšem svoje zámery a ciele dokáže uskutočňovať i tvrdým spôsobom . Pravý " orechový " človek je plný rozporov, na jednej strane sa javí ako tvrdý a egoistický partner, na strane druhej zahliadnete v jeho očiach strach. Veľmi dobre vie, aké je to byť sám a osamotene bojovať o vlastnú existenciu. Naviac mu chýba pružnosť, čo mu na popularite práve nepridá . Napriek tomu býva obdivovaný a teší sa značnej autorite, neodpočíva, je to neuveriteľný pracant. Tienistou stránkou veci je, že nenecháva odpočinúť ani druhých. Rešpekt u neho budia osoby vo vyššej funkcii a tiež obdivuje všetkých , ktorí majú pevnejšiu vôľu a sú inteligentnejší než on sám.
GaštanSpoľahlivý a tvrdohlavý
15.5. - 24.5 . 12.11. - 21.11 .

Mohutný košatý strom poskytujúci blahodarný tieň aj v najväčších horúčavách. Pod jeho korunou nájde ochranu každý, kto ju skutočne hľadá. Človek narodený v znamení gaštanu má zmysel pre spravodlivosť, háji práva svoje i blížnych. Zastane sa slabších a chorých. Teší ho rodinný život, je oddaným partnerom . V kritickej situácii dokáže pohotovo reagovať zachová pokoj a pevné nervy. Gaštan býva zvedavý a spoločenský . Zaujímajú ho ľudia aj ich problémy a stretávaním s nimi sa stáva múdrym. Nepríjemnou stránkou jeho spoločenských aktivít je sklon ku klebetám. Osud Gaštanu závisí od okolností ak má šťastie a milujúceho partnera, dostane sa vysoko. Nikdy sa nevzdáva a proti prekážkam bojuje vytrvalo. Väčšinov víťazí.
JaseňPriateľský a verný
25.5. - 3.6 . 22.11. - 1.12 .

Ztepilý strom , ktorý kvitne ešte pred olistením. Je patrónom ľudí milovaných všetkými. Podobne ako jaseň miluje slnečné prostredie, tak aj osoby narodené v jeho znamení pretepľujú medziľudské vzťahy dobrou náladou a milým úsmevom. Keď sa im darí, sú oslňujúci. Ich jas, energia a impulzívnosť ovplyvňujú blízke okolie. Ak im niečo nevyjde, odpracú sa do tieňa, trpezlivo vyčkajú na novú príležitosť. Sú ctižiadostiví a veľmi schopní. Nikdy ich nepodceňujte, dobre vedia, čo chcú, vytýčený cieľ spravidla dosahujú veľmi ľahko. Ostatným ľuďom nie je v tieni Jasanu zle, to ani v najťažších situáciách. Jaseň vždy dokáže vykúzliť teplo domova a ľudskej blízkosti. Jeho povaha je nevšedná, hoci niekedy sebecky sleduje svoje ciele a prospech. Ale ľudia mu to radi odpustia, je predsa tak milý a príjemný. Jaseň v láske je verní. Ak si vás Jaseň vyberie ako životného partnera, nevymení vás za všetky pominuteľné krásy sveta .
HrabPremýšľavý a poriadkumilovný
4.6. - 13.6 . 2.12. - 11.12 .

V nížinách a pahorkatinách rastie v polotieni strom, ktorého šedobiele drevo je tvrdé a pevné. Aj človek narodený v jeho znamení je seriózny, poriadkumilovný a ako vojak vyžaduje presné plnenie povinností . Nedbalosť a lajdáctvo ho dokážu vyviesť z miery. Je typom estéta, ktorý dbá o svoj ??vzhľad. Tajne sníva o sláve a miluje pochvalu. Vzostup či úspechy druhých v ňom vyvoláva závisť . On sám musí vyniknúť. Jeho partner musí prejaviť značnú mieru prispôsobivosti a diplomacie. Aj v láske je Hrab dosť náročný, chce prežiť niečo neobyčajné, úplne zázračného. Takže sa častejšie stáva osobou milovanou než milujúcou. Manželstvo berie ako záväzok, ktorý musí celý život vzorne plniť, preto býva aj verný. Typickým znakom Hrabu je nedôverčivosť k ľuďom , čo zaťažuje celý jeho osobný život.
FigovníkNežný a lenivý
14.6. - 23.6 . 12.12. - 21.12 .

Originálny, pružný a nezávislý je človek narodený v znamení Figovníka. Šíri okolo seba nákazlivú vôňu bezstarostnosti. Jeho zmysel pre humor a vrodená intuícia ho robí človekom obľúbeným a v medziľudských vzťahoch šikovným. Je hravý a dokáže sa tešiť z maličkostí všedného dňa. Miluje deti a zvieratá a oni milujú jeho. S osudom sa pohráva , ale máva šťastie, z nepríjemných životných situácií ho vyvedú jeho inteligencia a prezieravosť. Ťažké prekážky nerieši, lebo je dosť lenivý. Niekedy pôsobí dojmom povrchného človeka , ale opak je pravdou. Všetko, čo chce, aj uskutoční . Miluje rodinný život, jeho vrúcnosť a kamarátstvo z neho robia jedného z najzábavnejších partnerov i rodičov, s ktorými druhých baví svet .
BrezaBystrá a citivá
24.6.

Krásny elegantný strom symbolizuje osobu s dobrým vkusom, jemnú a citlivú. Breza nenáročná na úrodnosť a vlhkosť pôdy, tak i človek narodený v jej znamení nevyžaduje veľa. Najväčšie problémy prežíva Breza sama so sebou. Žije vnútornými úzkosťami a neistotami, preto potrebuje vedľa seba druha či priateľa múdreho a trpezlivého. Ak takého nájde, premení sa Breza v sebaistého človeka, nesmierne pracovitého, svedomitého, presného a tiež úspešného. Jeho inteligencia a fantázia mu zaručujú úctu celého okolia. Miluje prírodu a rozumie jej. Jeho vnútorná citlivosť a intuícia mu výdatne pomáhajú vo vzťahoch s deťmi a zvieratami . V láske sa vie rozdať a charakterizuje ho stálosť citov. Ak je vaším partnerom človek narodený 24. Júna , rozhodne prežijete príjemný vzťah bez tragických citových strát. Vedzte, že je mužom či ženou ako krásne a výstižne hovorí v jednom slovenskom prísloví ,, do voza aj do koča . "
BukVytrvalý a prísny
22.12

Buk je veľmi statný strom s mohutnou korunou, ktorý kvitne až medzi čtyriciatým päťdesiatym rokom svojho života. Podobné je to aj s človekom narodeným v jeho znamení začína poriadne žiť až od svojich štyridsiatych narodenín, kedy už nazhromaždil dostatočné množstvo životných skúseností. Je úspešný v práci a ak má pevné rodinné zázemie aj v osobnom živote. Muži aj ženy prežívajú v zrelom veku jar, kvitnú a prekypujú vitalitou, šarmom a eleganciou . Ovšem v mladosti mávajú problémy sami so sebou, preto vo svojej blízkosti potrebujú človeka, ktorý im bude oporou a zbaví ich neistoty a úzkosti . Až v strednom veku sa tejto závislosti zbaví. Sú dobrými diplomatmi, neomylne dokážu vystihnúť okamih, kedy je potrebné stiahnuť sa do úzadia a kedy naopak vytiahnuť do boja.

Prebraté z internet. Zdroja.cz