ANJELSKÁ ENERGIA - ZOZNAM ARCHANJELOV

 

Archanjel Michael

,,Ten, ktorý je podobný bohu“ Najčastejšie spomínaný Archanjel . Zbavuje strachu a dodáva odvahu a uvoľňuje energiu .Volajte ho keď sa bojíte o svoju bezpečnosť. Dáva silu, aby sme nasledovali pravdu a napĺňali božské poslania. Jeho aura je ožiarená slnečnými lúčmi a svojím ohnivým mečom bojuje proti zlu, aby nastolil lásku. Zmienky sú v Starom aj Novom zákone aj Moslimské učenie ho uvádza. Priradený mu je živel oheň a máme ho po pravici. Archanjel svetovej strany ,,juh“.

 

Archanjela Michaela najčastejšie prosím o pomoc pri liečení , očisťovaní čakier,  pretínanie negatívnych energetických pút. Stáva sa , že mnoho krát je človek vyčerpaný a  slabý, no nevie dôvod, jeden z dôvodov je ,že cez čakry môže byť nezdravo napojení iný človek, ktorý čerpá energiu. Mnoho krát to býva nevedome. Preťatím negatívnych energetických pút sa energia ustáli. Aj v meditácií ma často sprevádza. V jednej z meditácií s mladým mužom, ktorý mal  priateľku výbušnej povahy, Archanjel Michael ho učil ako upokojiť výbuchy jej povahy, a čo robiť v budúcnosti a dodal tieto slová, ktorými ho môže privolať:,,Prosím ťa  Archanjel Michael  nech do(meno priateľky)vstúpi láska, pokoj, mier, harmónia a pokora.“ Skúste poprosiť, a povedať tieto slová ak máte podobných partnerov.
Cítim ,že mnoho krát mi dodáva silu a pevnosť v rozhodnutiach.  V minulosti, som mala s Archanjelom Michaelom  sen, upozorňoval ma v ňom na moje chybné kroky a žiadal ma o nápravu mojich nesprávnych rozhodnutí, iný sen sním bol o energii a mojom napredovaní.

 

 

img

Archanjel Gabriel

,,Posol Boží .“ Zobrazený ako ženský zjav. Jeho energia je jemná a je spojení s energiou Luny. Pomôže s komunikáciou. Pomáha pri tehotenstve a volajte ho ku pôrodom. Pri začínajúcich projektoch, bude vám oporou. Archanjelovi Gabrielovi je priradený živel voda a stojí nám po ľavici. Svetová strana ,,západ“

 

Archanjel Gabriel veľmi jemne a s citlivosťou pôsobí pri liečení na klienta. Jeho jemné pohladenia  na tvár vnesú úsmev. Pani, s ktorou som meditovala a bolo jej dopriate vidieť svetelnú postavu, ktorá bola krásna a mladíckeho vzhľadu, povedal jej, že je Archanjel Gabriel. Miluje kvety a ak ho chcete privolať  uctite si ho tak, že  položíte kvet bielej ruži alebo ľaliu, alebo akýkoľvek kvietok bielej farby. Zapáľte bielu sviečku a privolajte ho a poproste ho, príde, pomôže. Túžite otehotnieť, alebo bojíte sa pôrodu? poproste ho o pomoc.

 

 

img

Archanjel Uriel

,,Boh je svetlo“ úlohou je presvetľovať nepríjemné situácie a osvietiť naše myšlienky, aby sme boli schopní riešiť situácie s jasným a čistým umom. Pomáha odstrániť závisť a naučiť odpúšťať. Priraďuje sa mu živel zem. Svetová strana ,,sever“

 

Archanjel Uriel často lieči  naše negatívne vlastnosti, hlavne keď človek po ťažkých životných situáciach zatrpkne. Zažíva mnoho sklamaní a nevie sa preniesť životom do nových životných cyklov. Dostáva sa do bludného kruhu  a vnútorný bôľ ho pohlcuje. Kruh bolesti je najhorší. Ostávajú ako by bloky, ktoré sú prekážkou na ceste životom. Archanjel Uriel ovanie svojou energiou, osvieti tmavé kúty vašej duše, rozpustí bloky a ľahšie odpustíte sebe samému, ale aj tým, ktorý vám ublížili. Či bude tmavá  noc a či biely deň, môžete ho prosiť, príde na pomoc. 

 

 

img

Archanjel Rafael

,,Boh lieči“ úlohou je liečiť telo a pomáhať liečiteľom a posilňuje ich schopnosti a vedie ich ruky pri liečení. Pomáha lekárom vykonávať ich prax. Proste ho pri cestovaní, aby bol vaším ochrancom. Priraďuje sa mu živel vzduch. Svetová strana ,,východ“

 

Spolupráca s  Archanjelom Rafaelom je pri liečení chorého tela, pretože jeho lúče zaktivizujú a liečia do hĺbky bunkovej  podstaty, napravia meridiány.  Stretnutie Archanjela Rafaela má v podstate vždy liečivý účinok, už len jeho prítomnosť vás dovedie k vnútornej harmonizácii. Pred rokom, keď moja dcéra mala zdravotné problémy tak som ju  preliečovala energiami a prosila som asistenciu anjelov. Dcéra má dar videnia a na druhý deň mi hovorí:,, videla som včera muža, ktorý počas liečenia bol  s nami v miestnosti.“Opísala ho ako staršieho muža v bielom a  s dlhšími vlasmi.  Bol to  Archanjel Rafael, lebo jeho  som prosila o pomoc. Zavolajte a poproste ho keď vaši blízky majú bolesti, aby ich utíšil. Keď vás alebo vašich blízkych budú  operovať, proste nech stráži ruku lekára.

 

 

img

Archanjel Metatron

,,Anjel prítomnosti“ Prorok Enoch. Najmladší a tiež najvyšší z archanjelského rádu a  zažil pozemský život ako prorok Enoch. Pomáha deťom, volajte a proste ho, aby pomohol pri zložitých problémoch s deťmi. Ak majú problém s učením aj vtedy je veľmi nápomocný. Stojí aj pri tých deťoch čo prešli už na druhý breh.

 

S Archanjelom Metatrónom som sa prvý krát stretla v meditácii, videla som ho ako vysoké biele svetlo. Meditovala som s priateľkou, kolegyňou Renatkou. Mal pre nás mnoho odkazov, ktoré sme potom rozoberali a dávali dokopy súvislosti. Ešte nám ostávajú naplniť niektoré jeho posolstvá a rady. Keď sme mu položili otázku, kto som a čo je mojou úlohou, odpovedal:,,si posol, si sprievodca duší." Veľmi vhodné je volať Metatróna na pomoc, keď sa učíte a čaká vás skúška. Študenti nezabudnite ho zavolať:,,Archanjel Metatrón prosím ťa príď ku mne a pomôž mi pri príprave na skúšku." ,, Prosím ťa stoj pri mne počas skúšky a buď mi oporou, vlej do môjho srdca pokoj." Proste ho z hĺbky srdca. Rodičia, ktorým odišli predčasne ich dietky, proste Metatróna, nech ich sprevádza na tej druhej strane a chráni. Minulosť ovplyvniť neviete, ale môžete sa znej poučiť. Biele veľké svetlo objíme vás, zohreje ružovou láskou a naplní jemnými vibráciami, aby ste hlbšie prežili súčasný okamžik. Okamžiky lásky sú neopakovateľné, posilňujúce.

 

img

Archanjel Sandalfon

,,Brat“ jeho brat je Archanjel Metatron a počas pozemského života bol prorok Eliaš v zemi Izraela. Archanjel modlitieb, pletie veniec z modlitieb veriacich a ten potom položí na hlavu pána .Archanjel hudby, pustite si pokojnú hudbu a zavolajte Archanjela Sandalfona. Vylieči rany vášho srdca a jeho energia otvorí cestu k láske. Stojí po boku Archanjela Michaela a pomáha mu bojovať proti temným silám. Lieči agresívne sklony. Pomáha pri určovaní pohlavia embrya.

 

Okolo nás je veľa negativisticky nastavených ľudí, máte pri sebe takých ľudí? Proste Archanjela Sandalfona, aby im otvoril cestu k láske a našli pokoj a pohľad na život

z tej inej strany. Pustite si hudbu, poproste, nech stoji pri vás a vnesie do mysle uvoľňujúce myšlienky. Máte agresívneho partnera??alebo stretávate agresívnych
ľudí? povedzte:,,Archanjel Sandalfon prosím ťa príď do nášho života,upokoj energiu okolo nás, nastoľ lásku a pokoj." Cítite vnútorný nepokoj a pocit viny, ponorte sa

do modlitieb, poverte Archanjela Sandalfona, aby vaše modlitby priblížil k Bohu.

"Do maličkých detí tak ako ja vkladám pohlavie, tak vy od počiatku vkladajte lásku šťastie,aby sa to úročilo ešte väčšou láskou, šťastím. Čo zasadíte do srdca svojich deti to budete neskôr žať."

 

img

Archanjel Jofiel

,,Božia krása“ patrón umelcov, pomáha im nájsť krásu a  inšpiráciu. Pomáha pri skrášlení planéty. Lieči negativity a chaos. Prináša ľudstvu lásku skrze múdrosti. Pomáha odlíšiť intuíciu od Ega a vlastných predstáv. Odoberie vaším myšlienkam tvrdosť hodnotenia a súdenia, aby ste boli schopný sa spriateliť so všetkými ľuďmi. Bol strážcom stromu života. Vytvára mosty medzi dimenziami a rovinami, cez ktoré prúdia podnety. Cez tieto mosty sa duchovne bytosti presúvajú. Pracuje na zlatožltom lúči. Je Anjelom osvietenia. Prináša evolúciu a pokrok. Pomáha realizovať hodnoty veku Vodnára.

 

Keď chcete kráčať za svetlom, treba si presvetliť myšlienky. Biele svetlo je v každom z nás, rozdúchajte ho, je v srdci , len je veľmi hlboko. Biele miesta na duši nech sa zväčšujú, nech vás obklopí svetlo a tma nech odíde na dobro. Poproste Archanjela Jofiela, nech príde, aby rozprúdil tok energie, ktorá vás ochráni od negatívnych vplyvov a vnesie k vám múdrosť a harmóniu. Choďte do prírody, tam nájdete jeho diela, ktoré nadchnú vaše oči, potešia dušu. Hlbšie sa nadýchnite, aby ste to hlbšie precítili, materské teplé objatie. Chcete si skrášliť svoju záhradku, poproste ho o inšpiráciu. Kvetinový raj umelcov povznáša, bežného človeka na chvíľu zastaví. Buďte aj vy ako umelci, aby ste viac precítili, zažili hlbšie prepojenie.

 

img

Archanjel Jeremiel

,,Boží súcit, milosť“ motivuje a angažuje v duchovnej službe, učí božskej múdrosti. Pomáha s prorockými víziami. Učí nájsť vnútorný pokoj. Podporí vás na ceste duchovnom a pri plnení si životnej úlohy. Uzdravuje emócie a pomáha nám, aby sme vedeli odpustiť a naplánovať si pozitívne životné zmeny.

 

Každý z nás má svoju životnú cestu po ktorej kráča. Na ceste životom sú situácie, ktoré nás niekedy položia na kolená. Kde nabrať silu znovu vstať, ale vstať silnejší ako keď padnete? Určite je medzi vami mnoho takých čo boli na tých kolenách, čo

vám dalo silu vstať? Archanjel Jeremiel bol pri vás a bude aj v budúcnosti, len ho poproste. ,,Krásny je deň keď máš cieľ, roztvor svoju náruč pre každého kto bude potrebovať tvoje objatie. Vrúcne objatie je ako balzam na ranu. Polož svoje ruky

na hlavy svojich detí nech cítia, že ste pri nich, že ste ich oporou. Láska je prvoradá vo všetkých smeroch života. Udeľte milosť aj tým, ktorí vám neprajú. Liečitelia volajte ma, keď cítite, že srdce je zatvrdnuté. Rozpustím bloky a nájdem dôvod prečo ísť ďalej.“

 

img

Archaniel Muriel

Láska, radosť, povznesenie a bezstarostnosť. Otvára bránu v srdečnej čakre. Pomáha prekonať vnútorné  obmedzenie a učí rešpektovať neexistujúce hranice. Zaučí do tajov čerpania energie z prírody, hlavne rastlín a kryštálov. Navodzuje odpustenie a posolstvo snov. Keď pustíme lásku do svojho srdca začnú sa diať zázraky. Archanjel Muriel očisťuje od všetkej negativity.

 

Keď som písala zoznam Archanjelov a ich poradie, pýtala som sa v duchu, ktorý

pôjde teraz, počula som hlas s menom ,,Muriel“ poviem pravdu pred tým som o ňom nejaké podrobné informácie nemala a ani som nebola si vedomá, či Archanjel Muriel

je jeden z Archanjelského rádu. No potom som sa pustila do hľadania informácii. Bolo ich dosť málo ale predsa. Poprosila som ho, aby prišiel ku mne a nejaké posolstvo nech mi povie. Povedal mi tieto slová: ,,Do srdca si púšťajte lásku cez úsmev

a vaša myseľ nech je čistá ako biely kvet.“ Prineste si biele kvety a obklopte sa

nimi, zapáľte sviečky, bielu a ružovú a zavolajte Archanjela Muriela príde, ale

vo vašom srdci nech je hlboká túžba a nádej, tieto dve musia kráčať spolu, vtedy naše snahy majú význam. Túžba nech je energiou, ktorá poháňa a nádej nech je prístavom, kam dôjdeš. Vôľa človeka musí prekonať cestu napredovania, len vtedy duša rastie. Smútok ne prináša radosť a brzdí v rozvoji. Rozvoj je radosť, tvorivosť, poznanie a o to ide v duševnom raste nás. Kamkoľvek pôjdeš vo svojom živote nezabudni, aby si mal v srdci lásku, lebo len tá ti dá ten správny pokoj na duši. Rozdúchavajme oheň lásky a prinášajme ho všade tam, kam vkročíme. Posolstvo lásky je mier v duši, ale aj všade kam vkročí noha človeka.

 

img

Archanjel Raguel

,,Priateľ Boha“ Archanjel spravodlivosti , poskytuje pomoc utláčaným a keď sa s niekým nespravodlivo zachádza. Urovnáva osobne a profesionálne vzťahy. Pomôže dosiahnuť vyrovnanosť a čestné jednanie. Naučí sa otvoriť seba láske a sebaúcte.

 

Archanjel Haniel

,,Božia milosť a sláva“ zavolajte ho, keď budete potrebovať milosť, mier, vyrovnanosť radosť, harmoniu. Otvorí vo vás nadšenie pre novú tvorivosť a naučí zodpovednosti samého za seba. Keď pôjdete na dôležité stretnutie či už pracovné alebo romantické, poproste Archanjela Haniela, aby bol pri vás.

 

Archanjel Ariel

,,Boží lev alebo levica“ je to Archanjel zeme, lebo pracuje v prospech tejto našej planéty. Pomáha zvieratám a je úzko spätý s ríšou prírodných duchov. Záležitosti okolo životného prostredia. Choré alebo ranené zvieratko príde mu na pomoc. Svetová strana ,,sever“

 

Archanjel Azreal

,,Komu pomáha Boh“ je tiež Anjelom smrti, lebo prichádza v hodine fyzickej smrti a prevádza ich na druhý breh. Zavolajte ho ku svojím blížnym, bude o nich s láskou postarané v ich poslednej hodine. Lieči zármutok. Pomáha novo prichádzajúcim dušiam a duchovným učiteľom.

 

Archanjel Chamuel

,,Ten kto vidí Boha“ lieči úzkosť a prináša mier do života. Pomôže nám zorientovať sa v živote a nájsť dôležité veci. Pri nových začiatkoch či už v láske alebo v práci alebo keď niečo stratíte pomôže vám to nájsť. Ak sú nedorozumenia bude stáť pri vás, aby sa našli vysvetlenia.

 

Archanjel Raziel

,,Tajomstvo božie“ lieči duchovné a psychické bloky. Poznal tajomstvá božie, ktoré spísal do dokumentu a potom to odovzdal Adamovi. Tieto dokumenty sa dostali aj do rúk proroka Enocha. Pri túžbe spoznať tajomstvá ezoterickým záležitostiam poproste ho aby vás zasvätil do ich tajov. Dokáže vo vás prebudiť vlastné ,,ja“.

 

Archanjel Zadkiel

,,Spravodlivosť božia“ patron tých čo dokážu odpúšťať. Posilňuje pamäť a duševnú činnosť. Keď chcete mať pocit vnútornej slobody naučte sa odpustiť za pomoci Archanjela Zadkiela. S jeho pomocou sa naučíte pozerať na ľudí z iného uhla pohľadu a bude to pohľad súcitný a nie kritický.

imgNebesia nie sú oddelené od Zeme a Zem nie je oddelená od Nebies. Oboje pôsobí skrze seba navzájom.
Posolstvo anjelov Trudi Thali

,,Anjelské bytosti sú naplnené láskou, obklopené božským princípom lásky.´´


Archanjeli a Anjeli sú čisté duchovné bytosti, poslovia. Plnia veľmi dôležitú úlohu, sú plne poslušní Bohu. Zúčastňujú sa na uskutočňovaní plánov a sľubov Boha. Tvoria Boží dvor, zaznamenávajú skutky ľudí, sprevádzajú ľudí na posledný súd. Boli stvorení pred človekom. Sú nespočítateľní, vzhľadom na ich moc a silu sú na vyššom stupni ako človek.  Sú prostredníkmi medzi bohom a človekom.


Archanjelské bytosti si vytvárajú emanáciou Anjelské bytosti. Ku každému Archanjelovi sú priradené veľké početné skupiny Anjelov. Každá živá bytosť tu na zemi, človek, zvieratá, stromy, rastlinky majú pri sebe svojho anjela z archanjelskej sféry, aby ich chránil. Pomáha človeku, zvieratám, rastlinkám udržiavať život. Keď umrie bytosť ktorej anjel pomáhal, informácie odovzdáva archanjelovi.
Pri rozhovore s inou bytosťou, či je to človek, zviera, strom, alebo rastlinka, rozprávame sa aj s Anjelom, ktorý sa stará o danú bytosť. Preto preukazujte väčšiu úctu všetkému čo je živé, lebo sa o rozhovore robia záznamy.
Anjelské Energie sú našimi učiteľmi, ktoré nám odkrývajú naše skryté chyby, ktoré musíme pochopiť, aby sme mohli vystúpiť do vyšších rovín lásky a vedomia. Každý v sebe objaví svoju vlastnú iskru, svetielko svojej Duše za pomoci Anjelských sfér. Každý tu Božskú iskru má vo svojom srdci, len ju treba rozdúchať. Pán Boh má s každým z nás plány, len ich nepoznáme, ale postupne naše srdce nám bude napovedať.


Archanjeli a Anjeli nepodliehajú zákonom hmoty, môžu sa voľne pohybovať priestorom a časom. Náš život sa pohybuje medzi dvomi pólmi, polom dobra a polom zla. Poly nám umožňujú rozoznávať dobro od zla, máme pri tom slobodnú vôľu. Anjeli sú mostom medzi zemou a vyššími sférami. Vysielajú svoje lúče, aby pomohli spojiť obidva smery. Energie nášho tela vyžarujú iné vibrácie, ako Anjeli. Anjeli prispôsobujú pri kontakte s nami svoju energiu, aby nám tok ich silnej energii neublížil.
Pri prosbe o pomoc Anjela Serafiela som cítila nádherný pocit pokoja., uvoľnenia. Pri prosbe o pomoc Anjela Sabrael som mala možnosť počuť jeho slová, povedal : ,,Môžeš nás volať ku každej bytosti, ktorá potrebuje pomoc, volaj nás tri krát.´´ povedal mi, aby som sa naučila vyslovovať správne ich mená a upozornil ma na to, že treba pri vyslovovaní ich mien dať väčší dôraz na posledné dve písmená –el, Sabra-el, Seraphi-el ........    


Anjel Lahabiel mi povedal. ,,Proste ma každý deň a budem vás chrániť.´´ Cítila som na pravej ruke na zápästí ako by zvláštne vyťahovanie, mala som pocit klesania tlaku, doslova výrazného zníženia ako keď je veľmi nízky tlak. Cítila som potom vnútorne väčšiu pokoru, lásku a väčšiu odovzdanosť do vôle Božej.


Skúste si urobiť Anjelsky deň, hneď ráno keď budete vstávať z postele privolajte Anjelov a poproste ich nech sú v ten deň s vami a poproste ich o ochranu a pomoc. Večer sa im nezabudnite poďakovať.
Anjelov je nespočetné množstvo, sú Anjeli strážny, Anjeli utešitelia, Anjeli lásky, Anjeli uzdravenia, Anjeli pokoja, Anjeli radosti, Anjeli sily, Anjeli múdrosti, Anjeli slnečného svetla, Anjeli odvahy, Anjeli odpustenia, Anjeli hojnosti, Anjeli nežnosti, Anjeli tvorivosti, Anjeli prírody, Anjeli zeme, Anjeli živlov, Anjeli materializácie, Anjeli ........... Anjeli sú špecializovaný na jednu oblasť , v ktorej pomáhajú. Napríklad Archanjel Rafael pracuje s Anjelmi uzdravovania. Liečia nie len fyzické telo, ale aj mentálne. Niekedy úľava môže prísť hneď a niekedy je dlhší proces, záleží práve na tom koľko je potrebné očisťovať a upravovať vo viacerých rovinách.
Keď sa dotkne Anjel človeka, precíti náhle radosť, alebo nájde vnútorný pokoj, alebo sa z oči začnú rinúť slzy, vtedy je to očista. Keď sa Anjeli rozprávajú s nami tak nám slová vkladajú do srdca. Ak je srdce otvorené tak započujeme ich hlas. Veľa krát človek v svojom trápení a v bolesti a so sklamania svoj srdce má uzatvorené a potom nepočujeme hlas Anjela.Keď neviete konkrétne meno a chcete požiadať o pomoc v určitej oblasti napríklad v láske tak ich privolajte so slovami: ,,Prosím vás Anjeli Lásky pomôžte mi.´´ volajte ich ako najlepších priateľov, ktorým sa môžete zdôveriť. Uvádzam pár mien Anjelov ak budete potrebovať v niektorej oblasti pomôcť privolajte a poproste ich tri krát. Tri krát aj poďakujte. Želám veľa šťastia ne ceste spoznávania Anjelskej ríši.


Anjel Ananel- ochraňuje samotárov, pustovníkov, pomáha v človeku prebudiť energiu na napĺňanie si svojich životných úloh.
Anjela Aniel- pomáha s učením a ochraňuje
Anjel Amael- liečenie ľudí aj zvierat
Anjel Ejael- pomáha objasniť pravdu
Anjel Hahael- ochraňuje kresťanov
Anjel Karmael- pri naplňaní karmických úloh
Anjel Lahabiel -je na ochranu pred zlými duchmi a odháňa nepriaznivé situácie. Patrí pod archanjela Michaela
Anjel Mehiel- nápomocný j pre študentov, učencov, učiteľov, rečníkov, poskytuje viacej pokojných energii na pohovor, rozpravu, diskusiu.
Anjel Nanael- pomáha nájsť väčšiu trpezlivosť, učenie a otvorenie sa novým vedomostiam, naučí vnútorne rozjímať
Anjel Sabrael - porazí choroby a démonov choroby, pomáha vyliečiť nemoc.
Anjel Seraphiel –anjel pokoja a nastolenie harmónii
Anjel Theliel - anjel lásky, pri hľadaní životného partnera
Anjel Vehuel- pomáha viacej precítiť, stať sa citlivejším, obnovuje v človeku šľachetnosť
Anjel Umabel- poskytuje lepší obzor ohľadom prírody, prírodných vied, chráni ľudí od nepriazne prírodyspäť

 

 

 

Archanjel Michael


Archanjel Gabriel


Archanjel Uriel


Archanjel Rafael


Archanjel Metatron


Archanjel Sandalfon


Archanjel Jeremiel


Archanjel Muriel


Archanjel Raguel


Archanjel Haniel


Archanjel Ariel


Archanjel Azreal


Archanjel Chamuel


Archanjel Raziel


Archanjel Zadkiel


ARCHANJEL JOFIEL

Smiech je pieseň Anjelov.  Čím viac sa so smiechom delíš, tým viac lásky vysielaš, aj dostávaš... Tým viac svetla prinášaš sebe aj nášmu nekonečne požehnanému lásky plnému vesmíru.
Pozdravenie čností.

 Pozdravená buď, kráľovná múdrosť, Pán ťa ochraňuj s tvojou svätou sestrou, čistou jednoduchosťou.       Svätá pani chudoba, Pán ťa ochraňuj s tvojou sestrou svätou pokorou.

      Svätá pani láska, Pán ťa ochraňuj s tvojou sestrou svätou poslušnosťou.       Presväté čnosti, nech vás všetky ochraňuje Pán, od ktorého pochádzate a prichádzate.

      Niet na celom svete človeka, ktorý by mohol mať čo len jednu z vás, kým neumrie sebe.       Kto má jednu a ostatné neuráža, má všetky.

      A kto uráža jednu, nemá žiadnu a uráža všetky.       A každá jedna z nich zaháňa neresti a hriechy.       Svätá múdrosť zaháňa satana a všetky jeho úskoky.       Čistá svätá jednoduchosť zaháňa všetku múdrosť tohto sveta a múdrosť tela.

      Svätá chudoba zaháňa žiadostivosť a lakomstvo i starosti tohto sveta.       Svätá pokora zaháňa pýchu a všetkých ľudí, ktorí sú na svete, a podobne všetko, čo je vo svete.       Svätá láska zaháňa všetky diabolské a telesné pokušenia i všetok telesný strach.

Svätá poslušnosť zaháňa všetku telesnú a žiadostivú vlastnú vôľu.       a udržiava svoje telo umŕtvené, poslušné duchu a poslušné svojmu bratovi,       a kto ju má, je poddaný a podriadený všetkým ľuďom, ktorí sú na svete,       a nielen ľuďom, ale aj všetkým zvieratám a šelmám,       aby s ním mohli robiť, čokoľvek budú chcieť, pokiaľ im to bude dané zhora od Pána.

Sv. František z Assisi


Sedem darov Ducha Svätého

,,Múdrosť
,,Rozum
,,Rada
,,Sila
,,Umenie
,,Zbožnosť
,,Bázeň Božia

Sedem Hriechov

,,Pýcha
,,Lakomstvo
,,Závisť ,,Hnev
,,Smilstvo
,,Nestriedmosť
,,Lenivosť


Sedem Cností

,,Pokora
,,Štedrosť
,,Prajnosť
,,Mierumilovnosť
,,Cudnosť
,,Striedmosť
,,Činorodosť