ZNAMENIA ZVEROKRUHU

 

ALEGORIA

 

Keď pred  Pána  Boha predstúpilo jeho 12 detí do každého z nich vložil semiačko ľudského života. Jedno po druhom predstupovali pred neho, aby si vzali svoj dar.

Prvý bol Baran:,, Tebe Baran dávam svoje semeno ako prvému, aby si mal tú česť ho zasadiť, a aby sa v tvojej ruke milión krát rozmnožilo. Nebudeš mať čas pozorovať ako rastie, pretože všetko čo zasadíš, vytvorí ďalšie semená, ktoré bude treba zasadiť. Budeš prvý kto prenikne ľudskou mysľou Mojou Ideou. Tvojou úlohou nebude starať sa o túto Ideu, tvoj život je čin a jedine čin, ktorý ti prisudzujem je zvestovať ľuďom MOJE stvorenie. Za tvoju dobrú prácu ti dávam cnosť Sebaúcty.“ A Baran sa ticho vrátil na svoje miesto.

 

Druhý bol Býk:,,Tebe Býk dávam moc premeniť semeno v rastlinu. Tvoja úloha je náročná a vyžaduje trpezlivosť, pretože musíš dokončiť všetko to čo bolo začaté. Lebo ináč semená rozfúka vietor. Nesmieš začať uprostred tvojej práce pochybovať, alebo meniť svoje rozhodnutia, ani sa spoliehať so svojou úlohou na druhých. Za to ti dávam dar Sily. Užívaj ju múdro.“ A Býk sa vrátil na svoje miesto.

Tretí bol Blíženec:,, Tebe Blíženec dávam otázky bez odpovede, aby si všetkým priniesol pochopenie všetkého , čo vidí človek okolo seba. Nebudeš nikdy vedieť prečo ľudia hovoria alebo počúvajú, ale v hľadaní svojich odpovedí nájdeš dar, ktorý ti dávam Vedenie.“ A Blíženec sa vrátil na svoje miesto.

Štvrtý bol Rak:,,Tebe Rak dávam úlohu poučiť človeka o emóciách. Je mojou Ideou, aby si ľudí rozosmieval, ale i rozplakal a všetko čo vidíš a cítiš ,aby vyvieralo z vnútorného bohatstva. Za to ti dávam dar Rodiny, aby sa tvoje bohatstvo rozmnožilo.“ A Rak sa vrátil na svoje miesto.

 

Piaty bol Lev: ,,Tebe Lev dávam úlohu ukazovať svetu Moje Stvorenie v celej jeho sláve. Musíš sa však vyhnúť pýche a vždy si pamätať, že to je Moje Stvorenie  nie tvoje. Pretože ak na to zabudneš, ľudia sa ti vysmejú. Úlohu , ktorú ti dávam, ti prinesie mnoho radosti ak ju budeš  dobre plniť. Za to ti náleží dar Úcty.“ A  Lev sa vrátil na svoje miesto.

 

Šiesta bola Panna: ,,Tebe Panna chcem, aby si preskúmala všetko čo človek urobí, s Mojím Stvorením. Musíš starostlivo posúdiť cesty človeka a pripomenúť mu jeho chyby, aby skrze teba došlo Moje Stvorenie k dokonalosti. Za to ti dávam dar Jasného a čistého myslenia.“ A  Panna sa vrátila na svoje miesto.


Siedma bola Váha:,,Tebe Váha dávam za úlohu slúžiť. Aby si človek pamätal na svoje povinnosti voči druhým. Aby sa učil spolupracovať a videl aj svoju druhú stránku svojich činnou. Postavím ťa všade tam kde vládne nesúlad a za tvoje úsilie ti dávam dar Lásky.“ A Váha sa vrátila na svoje miesto.

 

Osmi bol Škorpión:,, Tebe Škorpión dávam, veľmi dôležitú úlohu. Budeš mať schopnosť vidieť do ľudských myslí, ale nedovoľujem ti hovoriť o tvojich objavoch. Často ťa bude bolieť to čo budeš vidieť, budete ťa to bolieť, a vo svojej bolesti sa odvrátiš odo mňa. Zabudneš , že to nie ja spôsobujem bolesť,ale pokrivenie Mojej Idei spôsobuje bolesť. Budeš tak vidieť do ľudí, že v nich spoznáš zvieratá a budeš bojovať so svojimi zvieracími  inštinktami vo svojom vnútri, zídeš z cesty. Ale keď sa znovu ku mne vrátiš, Škorpión budem mať pre teba veľký dar Cieľavedomosti.“ A Škorpión sa vrátil na svoje miesto.

 

Deviaty bol Strelec: ,,Od teba Strelec chcem, aby si rozveseľoval. Pretože uprostred nepochopenia Mojej Idei  zhorknú. Prostredníctvom smiechu budeš dávať ľuďom nádej a prostredníctvom nádeje obrátiš ich oči späť ku mne. Stretneš mnohé životy, veľa krát len na chvíľu, a v každom živote uvidíš nepokoj. Tebe Strelec dávam dar Nekonečnej hojnosti, aby si sa vysoko vyvinul, dosiahol do každého kúta a vniesol svetlo.“ A Strelec sa vrátil na svoje miesto.

 

Desiaty bol Kozorožec:,, Od teba Kozorožec chcem tvoj pot, aby si učil človeka pracovať. Tvoja úloha nie je jednoduchá, pretože budeš mať pocit, že všetká ľudská námaha je položená na tvojich pleciach. Za tvoje ťažké bremeno však vkladám do tvojich rúk zodpovednosť za človeka.“A Kozorožec sa vrátil na svoje miesto.

Jedenásty bol Vodnár: ,,Tebe Vodnár dávam víziu budúcnosti, aby človek dokázal vidieť rôzne možnosti. Pocítiš bolesť osamelosti, pretože ti nedovolím personifikovať Moju Lásku. Za to obrátiš ľudský zrak k novým možnostiam , tebe dávam dar Slobody, aby vo svojej voľnosti si mohol neustále slúžiť ľudstvu, kedykoľvek to bude treba.“ A Vodnár sa vrátil na svoje miesto.

 

Dvanásta bola Ryba: ,,Ryba tebe dávam tú najťažšiu úlohu zo všetkých. Chcem od teba, aby si zbierala celý ľudský žiaľ a vracali mi ho. Tvoje slzy sa musia  nakoniec stať Mojimi slzami. Žiaľ, ktorý do teba vstúpi je následkom nepochopení Mojich Ideálov človekom. Ty mu dáš súcit, aby sa mohol snažiť znovu a znovu. Pretože dostávaš úlohu zo všetkých najobtiažnejšiu, dávam ti ten najväčší dar, budeš mi ako jediná z mojich dvanástich  detí rozumieť. Dar rozumieť je však len pre teba, Ryba. Budeš sa snažiť ho šíriť medzi ľuďmi, nebudú ťa počúvať.“ A Ryba sa vrátila na svoje miesto.

 

Potom Pán boh povedal: ,,Každý z vás ma časť Mojej Idei. Nesmiete túto časť zamieňať s celou Mojou Ideou. Nesmie vo vás ani vyvstať túžba vymieňať si medzi sebou jednotlivé časti. Pretože každý z vás je dokonalý. Neuvedomíte si to však, pokiaľ vás všetkých dvanásť nebude jedno. Potom bude každému z vás odhalená celá Moja Idea.“ Deti odišli, všetky odhodlané robiť svoju prácu čo najlepšie, aby si zaslúžili svoje dary. Ale žiadne z nich nepochopilo svoju úlohu, ani dar. A keď sa zmetené vrátili, Boh povedal: ,,Každý si myslí, že dary tých druhých sú lepšie. Preto vám dovoľujem navzájom si ich vymeniť.“ A v tej chvíli deti zajasali , pretože mysleli na všetky možnosti novej úlohy. Ale Boh sa usmial a povedal: ,,Budete sa ku mne často vracať a žiadať, aby som vás zbavil vašej úlohy a zakaždým vám vyhoviem. Prejdete nespočetnými reinkarnáciami, než ukončíte pôvodnú úlohu, ktorú som pre vás prichystal. Dávam vám nekonečné množstvo času, aby ste túto úlohu splnili, ale len keď ju  dokončíte, budete môcť byť so Mnou.“   

 

Vodné
- dočinenia s citmi, snami, intuíciou, súcitom.

 


RybyRakŠkorpión

 Vzdušne
- znamená ľahkosť, dynamika, esprit, myslenie, nestálosť.

 


BlíženciVáhyVodnár

 

Ohnivé
- znamená ohnivý temperament, spontánnosť, aktivita, odvaha, netrpezlivosť.

 


BaranLevStrelec

 

Zemné
- symbolizuje istotu, výdrž, štruktúru, pokoj, zotrvačnosť. 

 


BýkPannaKozorožec

 

Toto je charakteristika len všeobecne, skutočnú charakteristiku osoby získame, keď máme jeho presný dátum narodenia s hodinou, minútou a miestom. To nám dá možnosť vypočítať Ascedent, obsadenie domov znameniami a planétami. A vtedy ak sú tam silnejšie znamenia zastúpené môžu povahové vlastnosti byť ovplyvnené práve vplyvom silnejších znamení a aj planét. Keď porovnáme dvoch ľudí rovného znamenia, môžu byť povahove úplne odlišný, práve týmto vplyvom.

 img


imgimgimg


ROK 2024
Otvorme srdcia a vykročme cestou pokory, tá sa spája s láskou. Osloboďme sa od pýchy, nájdeme skôr svetlo k pravde. ‘‘ Z hĺbky srdca vyslovme túto modlitbu:, Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého.”


Rok 2024 v nás prebudí odvahu ísť za hranice nepoznaného, zažijeme riskovanie častejšie ako v iných rokoch, zároveň pôjdeme s väčším sebazaprením za skutočnými túžbami svojho srdca. V tomto roku môžeme očakávať zázračné napredovanie niektorých vecí. Mnoho nečakaných zmien zažijeme. Verme v pozitívne napredovanie ľudstva. Prejavujme láskavosť, robme dobré veci pre blížneho, neodkladajme ich, lebo nie vždy sa príležitosť môže znovu vytvoriť.


Numerológia na rok 2024 sa nesie v čísle ,,8” číslo odvahy, vytrvalosti, aktivovania vnútornej sily. Zjednotenie, potreba nastaviť harmonicky póly života. Hlava nech je v súlade so srdcom. Čim viac sa stíšime, tým viac budeme počuť. Príliv veľkej životnej energie precítime, nadchnú nás tvorivé aktivity, telo je potrebne aktivovať do častého pohybu, šport, tanec, prechádzky, fyzická práca. Aj najväčší lenivci začnú húževnato pracovať. Neveríte? Uvidíte. Organizačné schopnosti sa prirodzeným spôsobom otvoria v ľuďoch.

Polepšenie príde po hmotnej stránke, spozorujeme v druhej polovici roka. Väčšia dravosť v podnikateľských sférach umožní mnohým zbohatnúť. Sebecké správanie sa prejaví častejšie. Človek dobre harmonicky vyvážený vo svojom vnútri, vyžaruje optimizmus a pozitívne myšlienky, nadchne ostatných. Pozor na ľudí, ktorí, ale v sebe majú rozkol. Ťažšia komunikácia, ťažšie dohody. Naučme sa byť svetlom samy sebe, svetlo v nás posvieti iným na cestu. Hlbšie túžby po nezávislosti v ľuďoch prebudené vo všetkých oblastiach života, tento osmičkový rok dá silu na vydobytie voľnosti. Krajiny, v ktorých je spoločenské zriadenie obmedzujúce ľudí, ľudský Duch sa postaví na oslobodenie.

Vodcovské schopnosti sa prebudia v Ľudoch.


Ekonomický rast aj pre našu krajinu je možný rýchlejším tempom. V ľuďoch sa aktivuje väčšie sebavedomie, sila odporu, ctižiadosť.

Početnejšia pôrodnosť, deti sa v tomto roku budú rodiť s veľkou životnou energiou, temperamentom, inteligencia, vodcovské nadanie. Podnikatelia a obchodníci, sebavedomejšie vystupovanie. Pracovitosť a poctivosť v nich je hlboko zakódovaná.


Majme sa radi, majme radi svojich blížnych, s úctou hovorme o sebe a iných. Viďme svetlo tam kde iní vidia tmu. Obetavosťou pre správnu vec, zasejeme semeno lásky do budúcnosti pre svoj Rod. Ponorme sa občas do meditácie a liečme korene svojho Rodu. Nie vždy je treba sa ponáhľať dopredu a vyššie, najdôležitejšie je ísť bližšie k Bohu.


Skúste počúvať a menej hovorte, hlavne v prvom pol roku. Odlišnosť názorov sa dá diplomatickejšie ukorigovať. Dôverujte v život a Boží plán, z odstupu času sa ukáže skladačka, ktorú pochopíme. Január prinesie mnoho okolností, aby preskúšal našu vnútornú silu a odvahu, aby sme spoznali sami seba, svoju podstatu. Získame odpovede o našom vnútornom svete. Niektoré rozpracované veci z minulých rokov sa na začiatku roka podarí zavŕšiť. Cieľavedomosť a pracovitosť sa nastaví v našich programoch. Spoločenské podujatia si užijú viac muži. Peniaze sa objavia z nových zdrojov, potešia mnohých. Pozor na ľudí , ktorí majú dlhé prsty, preto opatrnosť vo všetkých smeroch je potrebná. Nezabúdajme na energetickú ochranu osôb a príbytkov na celý rok. Februárové dni zrýchlia sled udalostí. V nálade ľudí sa ukážu častejšie emócie a náladovosť, skúška pre mnohých ako ukorigovať s kráľovskou trpezlivosťou komunikáciu. Spoločenské podujatia potešia a prepoja spriaznenosť medzi ľuďmi. Túžba po krajšom bývaní, po komfortnejších priestoroch, mnohí zatúžia zútulňovať svoje príbytky. Kúpa nehnuteľností nadchne mnoho rodín, pustia sa do hľadania vysnívaných príbytkov, niektorí na Veľkonočné sviatky privítajú kúpačov v nových priestoroch. Dovolenkové aktivity nás dovedú na miesta, ktoré nám ukážu to čo sme zatiaľ nevideli. Smiech a spánok je niekedy najlepším liekom.


Marec prinesie mnoho nových pracovných príležitostí. Vy viete, čo máte urobiť, len dôverujte svojej vnútornej múdrosti a nenechajte sa ovplyvniť strachom a názormi iných ľudí. Prebudia sa túžby po spriaznenej duši, po romantike a rýchlejšie sa zorganizujú romantické stretnutia. Zlepší sa intuícia, ľudia citlivejšie reagujú na potreby iných, väčšia obetavosť. Povedzte ľudom ako vám na nich záleží, lebo jedného dňa to nebude možné. Nalaďte srdce na romantiku a pritiahne vám skutočnú lásku. U niektorých citlivosť môže prekročiť určitú hranicu, preto opatrnosť, ako sa správajú, nenechajte sa citovo vydierať.

Pri jarnom Aprílovom počasí pookrejeme. Zlákajú fyzické aktivity, čo je v prospech zdravia. Relaxačno oddychové chvíle si užijú v správnom čase rodiny. Vo vzťahoch kamenistejšie situácie, dominantnosť a sebeckejšie chovanie. Mnohí sa uzatvoria do svojho sveta myšlienok. Koniec mesiaca prinesie bohaté príležitosti na majetkové a kariérne postupy.

Máj lásky čas, v srdciach kvitne neha a spolupatričnosť. Kvety sa otvárajú slnečnými lúčmi, dôvera v ľuďoch sa otvorí svetlom pravdy a lásky. Prebudia sa v ženách túžby byť ženskejšie. Myšlienky plné nových nápadov sa zrodia v hlavách. Koniec mája dosť chaotické myslenie, do vzťahov prinesie emočné reakcie. Nastavením do myšlienok pokoj prinesie tichú radosť do života. S úsmevom na perách začnime každučký deň v Júni, aby sme ten dar úsmevu rozniesli do svojho okolia. Zrod nových plánov a nových idei, nadchne ľudí. Prebudia sa v ľuďoch túžby spievať piesne si pre seba, pre radosť. Oslavy, spoločenské aktivity, uvoľňujúce, radostné pocity. Spev lieči, naši predkovia spievali často.

Júl začne právnymi záležitosťami, potrebná je pokojná a chladná myseľ. Občas pocítime potrebu porozprávať sa so svojou Dušou, úprimné zhodnotenie seba samého, pomôže vyriešiť mnohé veci. Mnoho zmien nastane. Veci nevyriešené z minulosti sa vrátia, nepotešia okolnosti. Ľudia zistia, že je potrebná vo vzťahoch obetavosť, ktorá prinesie mnoho pozitívnych odmien.

August si zvolia mnohí ako obdobie na dovolenku. Nájdu sa nové nepoznané miesta, ktoré ľudia zatúžia navštíviť. Mnoho žien počne vysnívané bábätko.

Rýchlym spôsobom začnú pulzovať procesy. Medzi ľuďmi ku koncu mesiaca impulzívnejšia nálada, opatrnejšie pri komunikácii. Septembrové energie privejú veľa pracovných povinností, zaneprázdnenosť. Romantiku a nádherné romantické stretnutia zažijú tí čo túžia po láske a spolupatričnosti s človekom, ktorí vysiela na jednej vlnovej dĺžke. Tí čo neveria už v lásku zrazu ju majú pred sebou.

Mnohé vecí s nehnuteľnosťami sa rozhýbu. Kupovanie, predávanie, rekonštrukcie v plnom prúde. Keď vás vnesú do pochybností vo vašom rozhodnutí, vráťte sa ku svojmu presvedčeniu, stojte si za tým čomu veríte, máte pravdu. Každý východ slnka so sebou prináša nové možnosti pre tých , ktorí nestrácajú vieru v seba samých.

Nálady v októbri sa môžu striedať ako na hojdačke, nedoriešené veci z minulosti sa vrátia, či ohľadom zdravia, alebo ohľadom iných záležitosti. Ženy silnejšie precítia svoju ženskosť, uvoľnenejšie a radostnejšie pocity. Umenie vo všetkých sférach prekvitá, nádherné umelecké skvosty sa tvoria. Zlepší sa intuícia v nás. Novembrové dni zapôsobia oslabovaním na zdravie, energie vyhľadajú tú oblasť v tele, ktorá je citlivejšia.

Okolnosti si vyžiadajú občas konať rázne a s odvahou. Naložia sa na ramená mnohé povinnosti, ale dokážeme ich zvládnuť. Príliv financií poteší mnohých. Otvoríme intenzívnejšie komunikačné kanály v decembri. Mnoho nových nápadov nás osvieti predvianočnom období. Minulosť sa vráti. V mnohých veciach ľudia začnú byť obozretnejší. V srdciach ľudí sa otvorí túžba po spojení s prírodou a užívať si jej kúzlo. Čaro Vianoc prinesie nádhernú rodinnú pohodu.


Mnoho nánosov negatívnych sa začalo čistiť v Rodoch, každý jednotlivec, potrebuje duchovnú očistu smerom vzťahu ku krajine. Slovensko v tomto roku 2024 prechádza procesom, ktorý ukončuje staré veci a nastoľuje nové. Naša krajina potrebuje požehnania, modlitby, spolupatričnosť, nadchnutie sa pre spoločnú vec. Vesmír zošle nové energie tvorivosti. Pozerajme sa z nadhľadu, pozerajme sa na dianie pohľadom, že veci sa dejú preto, že sa napĺňa Božia vôľa.


Začiatok roka prináša mnoho zmien pre krajinu, niektoré veci pôjdu do extrémov a niektoré čakajú na započatie riešení. Niektorí politici a političky pri rozhodnutiach pozerajú na svoje záujmy a zabúdajú, že ich prioritou má byť záujem o dobro pre Slovensko. Česť výnimkám. Marec prinesie impulzívnejšie situácie a prehĺbi sa odlišnosť názorov.


Nová spolupráca prospešná pre Slovensko sa objaví v jarnom období. Udalosti pôjdu rýchlym tempom, častejšie pracovné cesty pre politikov. Pozor na nezdravé zasahovanie do Slovenskej ekonomiky zo zahraničia. Spolu so Susedskými krajinami dokážeme vzájomne spolupracovať na mnohých spoločných projektoch. Slovensko ide do prosperujúcej etapy, rozbehnú sa v letnom období projekty, s novým smerovaním. Kritika občas zosilnie na adresu politikov, nezabúdajme, že len ten čo spí a nerobí, nič nepokazí.


Septembrové dni otvoria labyrint, v ktorom treba pomaly kráčať, nerobiť prudké a rýchle rozhodnutia, skôr s trpezlivosťou. Október mnoho zaujímavých diplomatických stretnutí, precíti sa vrelosť, úprimnosť medzi politikmi zavládne a prinesie obojstranné požehnanie, nastúpi cesta spolupráce. Obdobie Škorpióna odkryje tajomné a skryté veci, vyjdú na povrch zvláštne informácie. Niektoré plány nepôjdu tak ako by sa očakávalo.


Do politiky sa dostanú nové tváre, či budú prínosom pre Slovensko , alebo nie, čas ukáže. Pracovné stretnutia v prvej polovici decembra sa uskutočnia a prinesú úžitok. Niektoré pracovné stretnutia sa oddialia. Úcta človeka k sebe samému a k svojmu blížnemu je potrebné na novo nastoliť, veď aj Boh si nás váži. Kým je Duch v národe , národ žije. Ľudovít Štúr povedal: ,,Každý národ má svoj čas pod Božím slnkom a lipa kvitne až dub dávno odkvitol.´´ V tomto roku nádherne začnú kvitnúť lipy a ich vôňu zacítia naďaleko.

Matička príroda si boľavá, potrebuješ liečiť , ľudstvo sa spamätáva, pomôžme jej.

Svetelné Anjelské pluky sú nad celou zemou, pomáhajú, čistia a nastavujú nádherné vibrácie Božej lásky. Prosme ich o silnú ochranu, počúvajme ich srdcom, vnímajme ich nádherné znamenia, ktoré zažijeme často v tomto roku.

Prajem tvorivý rok plný Božích požehnaní, lásky, zdravia a hojnosti. Ewaimgimgimg


ROK 2023
Energie, ktoré preciťujeme nástupom nového roku 2023, treba rozlíšiť či sú to vibrácie odchádzajúceho roka, alebo nastupujúceho roka. Čím viac dní pribúda tým sa pretláča magická sila roku 2023. Prináša nové nepoznané energie, stotožní sa s ňou ľudstvo?

Na otázku čo mi prezradia Anjeli o tomto novom roku, prišla odpoveď:,, Rok Božej pravdy.´´


Čo prináša ľudstvu, aj jednotlivému človeku? na jednej strane žatva, čo ľudstvo sialo, aj jednotlivec, odrazí sa na dianí v tomto roku. Potrebné je hlbšie prijatie Boha do svojho srdca. V medziľudských vzťahoch prijatie pravdy a spracovanie vecí, ktoré prichádzajú od iných. Zároveň prijatie pravdy o samom sebe.


Numerologia rok 2023 je vo vibráciách čísla ,,7´´

Duchovný rok je spojený so 7, prináša odkrývanie vecí v oblasti tajomných, skryté očiam, ale otvorené srdcu. Úprimne sa nastavme na odpustenie sebe samému, svojim blížnym. Dary z neba sú spojené so 7. V tomto roku nás okolnosti povedú k väčšej duševnej činnosti, aby sme pracovali intenzívnejšie na vlastnom vnútornom svete. No zároveň spolupracovali s inými ľuďmi . Vzťahy, ktoré sú na pevnom, skutočnom základe zotrvajú, tie ktoré majú plytké korene, preskúša čas, ak dokážu korene vyrásť, upevnia sa, ak nie ukončia sa. Učenie na každodenných situáciách, cez rozmer duchovna. Tento rok je pre ľudstvo ako duchovný učiteľ, ktorý cez Božiu pravdu a lásku ukazuje nové nepoznané pravdy. Zároveň skúšky z minulých lekcii sa môžu v nás ešte prebúdzať. Občas nás povedú pocity, aby sme sa utiahli do samoty, spoznávať našu vnútornú hodnotu. Myseľ zosúladená so srdcom, má lepšie možnosti precítiť a nastaviť intuíciu. Rozvinie sa tvorivosť v ľuďoch, tvorenie srdcom, vytvoria sa nádherné umelecké diela. Volanie prírody intenzívnejšie vyláka ľudí obdivovať Božie dielo, úžasné zábery sa hlboko vryjú do pamäti. Máme srdce fyzické, ale aj srdce duchovné, vycítime intenzitu lásky. Tento rok nás naučí vážiť si skutočné hodnoty života, zjednotí mnohých cez podvedomie.


Svetelné vibrácie zeme sú nádherné, keď ľudstvo vibruje na nehe a láske, vyšli iskričku zo srdca a v predstave ju pošli ako pestrofarebného motýľa, nech letí, nech skrášľuje všetko na okolo.

Prichádzajú na tento svet novorodenci obdarený jasnozrivosťou, rodia sa duchovní učitelia, lekári duše. Prichádzajú nádherné duše umelcov, s novými kreatívnymi nadaniami. Vedecký bádatelia.

Povedzme si hneď na začiatku roku prosbu k Nebeskému Otcovi:,, Pane na Nebi prosím Ťa z vrúcnosti srdca o Tvoju ochranu, prosím Ťa ukazuj mi správnu cestu. Prosím o Tvoje Otcovské požehnanie. ‘‘ Páter Pio hovoril :,,Ak nevládzete robiť dlhé kroky na ceste po ktorej vás vedie Pán, uspokojte sa s malými krôčikmi a trpezlivo čakajte, až vám dorastú nohy na behanie, či lepšie krídla na lietanie, buďte spokojní, že ste zatiaľ malou včielkou v úli, ktorá veľmi skoro dorastie na veľkú včelu schopnú robiť med.


V Januári sa stretneme s rôznymi stresujúcimi okolnosťami, hlavne u mužov, lepšie a tvorivejšie nastavenie precítime keď nastúpi pôsobenie Vodnára. Ústretovosť a pomoc s úprimnosťou sa vnesie medzi ľudí. Lepšiu náladu pocítime počas februárových dní, dňom pribudne svetlo, láska prebudí sa u mnohých. Koncom februára prebudí sa žiarlivosť, hľadanie vzájomných dohôd, hľadanie kompromisov. Môžu v rodinách zažiť tichú radosť Marcové dni rozviažu viacerým jazyk, zintenzívni sa komunikácia, výrečnosť. Prídu skúšky trpezlivosti v medziľudských vzťahoch. Preukazuj úctu všetkým ľudom, ale neplaz sa pred nikým. Rozhodnutia si vyžiadajú hlbšie skúmanie vecí. Rozvážnosť je soľou života a fantázia je jeho cukrom, jedno ho zachováva, druhé ho osladzuje.


Teplejšími dňami v apríli sa prebudí v ľuďoch intenzívnejšia túžba po šťastí. Prebúdzajúce jarné energie precítime na každom kroku. Napriek rôznorodým okolnostiam, dokážeme zvládať súčasne mnoho veci. Májové dni prinesú nádherné prírodné scenérie. Romantické chvíle mnoho párov zažije, veď máj je mesiac lásky. Prebudia sa v mnohých túžby cestovať. Koniec mája energie tlačia do ukončovania rozpracovaných veci. Zvláštna atmosféra medzi ľuďmi, posilňujte svoje vnútorné nastavenie, hľadajte možnosti energetickej ochrany.

Druhá polovica júna odkryje mnoho nepoznaných a skrytých veci. Vo vzťahoch sa aj ostrejšie vyjadrenia vyskytnú, impulzívne nálady. Tvorte svoj svet, v ktorom prevládne vnútorný pokoj, aby sa šíril a liečil prostredie okolo vás. Pýcha zmenila anjelov na diablov. pokora robí z ľudí anjelov. Myšlienky naplnené láskou sú korunou našej hlavy. Mnoho ľudí zatúži v júli odkrývať učenie duchovných idei, u každého je to individuálne, rôznymi smermi duchovna sa môžu uberať.

V Augustových dňoch sa darí láske. Nové páry nájdu lásku v srdci pre vzájomnú cestu životom. Cestovaniu do zahraničia prídu na chuť viacerí. Detské energie mnohým preliečia vnútorné dieťa, radosť zažijú dospelí. Navrátia sa do detstva, do spomienok, na miesta svojich predkov.

Začiatky septembra privejú väčšie zmeny, niektorým sa zmení zamestnanie, niektorí zmenia bývanie. Pozor na úradne veci . Mnoho napätia a nervozity precítime ku koncu septembra, aj občasné depresívne naladenie v ľuďoch. Škola života nepozná prázdniny.

Október vytvorí intenzívny náboj na plánovanie nových veci, nájdu sa dôvody na vzájomné dohody a na spoločné plány. Vesmír vypočuje vaše želania, rozmyslite si o čo požiadate pretože sa môže stať, že to dostanete. Energia Škorpióna zintenzívni v ľuďoch komunikáciu.

V novembri nové tvorivé inšpirácie, chuť tvoriť a budovať. Prelom dni novembra a decembra , doslova zmena od základov. Minulosť sa vráti k tým čo ju potrebujú ešte vyriešiť a pochopiť. Koniec decembra ukáže postavenie rodiny v spoločnosti. Spokojnosť v človeku sa šíri na okolo, ale platí to aj opačne. Spolupatričnosť môžeme zažívať počas vianočných sviatkov. Spojme nitky spolupatričnosti, vytvorí sa les vzájomnej súdržnosti, vytvorí sa les vzájomnej lásky.


Úvod roka v politickej a spoločenskej rovine prináša pokračovanie odlišných názorov, hľadajú sa kompromisy, ale či je to dobré pre bežného občana to je otázne. Hrajú sa politické hry, mnoho nervóznych situácii vyvrcholí v marci. Naplňte si Srdcia láskou ku svojej rodnej krajine a nádherné vibrácie v národe precítia aj v susedných krajinách. Spoločne liečiť korene našich predkov má význam pre generácie našich detí a vnúčat. Nie vždy sa zrealizuje to čo sa plánuje. Diplomatickým dohodám najviac praje mesiac apríl a máj. No je to o pripravenosti osôb, ktorí zjednávajú. Niekedy klamlivé a dookola opakujúce chaotické situácie ovplyvnia nevyzretých. Tvrdohlavosť môže oddialiť dohody, ale nemusí. Júnové dni vytvoria mnoho situáciu, kde sa okato ukážu povahy ľudí, ktoré sú viac sebecké, závistlivé, majetnícke a hrabivé. Ukážu sa aj povahy srdečné, prajné, obetavé a láskavé. Žehnajte okolo seba, vnášajte liečivú energiu a ukotví vo vašom okolí viac stability a lásky. Nové energie zo zahraničia ovplyvnia deje na Slovensku v júnových dňoch. Pozitívne okolnosti sa ukážu pre našu krajinu od spriatelených krajín. Druhá polovica roka kamenistejšie a občas nesúlade pôsobenia.


Meditujte , modlite sa a vysielajte pre Slovensko Požehnávajúce energie. Muži buďte mužskejší a Ženy ženskejšie, harmonickejšie nastavenie nastane aj pri výchove detí. Obrniť sa trpezlivosťou, nastaviť liečenie spoločnosti je nutné, každý jeden človek by mal prispieť svojou omrvinkou. Sledovanie, vzájomné pozorovanie medzi politickou elitou. Časté cestovanie našich politikov v augustových dňoch. Prelom augusta a septembra doslova stresujúce veci. Spoločenské podujatia, pozor ukazujú sa extrémne energie. U niektorých politikov chladné jednania. Veci okolo nehnuteľností sa kryštalizujú. Október uzatvára staré kapitoly na politickej scéne, zároveň otvára nové kapitoly. Mnoho posunov v politike. Hlava v smútku pre niekoho. Pre niektorých požehnania, obzvlášť sa ukazuje muž otcovského typu s prirodzenou charizmou a otcovskou povahou. Učenie sa novým veciam, za dosť nervóznych okolnosti rodenie dohôd. Melanchólia novembrových dní, ovplyvní rozhodnutia. Emóciami ovplyvnené rozhovory počas decembra. Pomáhajme jeden druhému, ochraňujme svoje rodiny. Ochrana seba, ochrana svojich rodinných príslušníkov má rôzne formy. Ochrana štátu má svoje princípy.

„Život je ako stavebnica. Stačí odobrať jedinú kocku a všetko, čo sme stavali sa nám zrúti! A až neskôr pochopíme, že to zrútenie bola vlastne šanca postaviť niečo ešte krajšie".“


Príroda je silná a svoju silu v tomto roku ukáže. Vesmírne vplyvy a prepojenie s prírodou na Zemi sa môže ľudstvu predviesť a aj viac zvláštnych úkazov zažije.


Nastavme v sebe lásku bez hraníc, nech je naše srdce prístavom pre svojich blízkych, ale aj pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc a ochranu. Žehnajme si vzájomne, modlime sa, milosrdenstvo príde na zem a obmäkčia sa zatvrdnuté srdcia, zmení sa myslenie ľudí, čo ovplyvní negatívne prognózy, dostaneme nádejnú budúcnosť pre ľudstvo.

Želám vám v tomto roku cestu rovnováhy, kráčajte s úsmevom na tvári , veď s úsmevom rok bude krajší. Ewaimgimgimg


ROK 2022
Rok za rokom sa strieda, čas ide dynamicky dopredu, nový rok prináša výzvy pre ľudstvo. Staré energie odchádzajúceho roka sa držia a zápasia s vibráciami nového roka. Máme vždy viac ciest pred sebou, ktorými sa môžeme uberať. Záleží či sa uberáme cestou Božej spravodlivosti a svetla, alebo cestou do tmy.


Bez Božej lásky a Božieho požehnania ľudstvo tápa. Na naplnenie Božieho diela je potrebná hlbšia vibrácia srdcovej čakry. Srdcová čakra potrebuje lásku, spolupatričnosť, obetavosť, pokoru. Dôležité je nastavenie na vnútorný stav pokoja a mieru. Prehĺbenie cností sa začína pokorou, pokračuje štedrosťou, prajnosťou, mierumilovnosťou, cudnosťou, striedmosťou, činorodosťou. Hľadaj celý čas pravdu vo svojom srdci , vždy ju tam nájdeš.


,,Ľudská pravda nie vždy otvára dvere do raja.´´ Súdiť môže len Boh, preto skús vidieť veci z vyššieho Božského princípu.


Rok 2022 je v numerológii ,,6”

Číslo 6 je skúškou rovnováhy, prináša extrémy, ktoré sa nám ponúknu. Len naším opatrným a trpezlivým postojom sa môžeme nastaviť na strednú cestu. Nastúpili sme cyklus hľadania harmónie. Vnútorný súlad má hlboké prepojením s Rodom, zosúladenie zo sebou samým, s prostredím okolo nás. Počas roka čakajú skúšky pre rodiny, dôvera, súdržnosť, spolupatričnosť, obetavosť je základom. Partnerské vzťahy prejdú sitom. Nové vzťahy za počnú. Stretnú sa spriaznené duše, partnerstvá naplní láska, romantika.

Stmeľujúce situácie na prepojenie blízkych aj vzdialenejších vetiev rodiny. Medzi ľuďmi sa viac otvorí súťaživosť. Precítime hlbšie dobrosrdečnosť, priateľstvo. V spoločenskom dianí ľudia starostlivejšou a srdečnejšou formou medzi sebou nastavia správanie. Cez prichádzajúce situácie si ľudstvo uvedomí potrebu Božej Lásky, potrebu stabilnej rodiny, potrebu harmonického partnerstva. Vytvoria sa rôznorodé okolnosti, kde raz nastúpime úlohu učiteľov a v iných situáciách nastúpime úlohu žiakov, hlavne v oblasti spolužitia a spolupatričnosti. Pracovná oblasť získa príval činorodej energii, v ľuďoch sa prebudí húževnatosť. Oduševnené nadšenie precítia mnohí, pustia sa na cestu tvorivých aktivít. Uskromnenie v tomto roku, neskôr prinesie odmenu.


Vzájomné žehnanie je pozitívne pôsobiaca forma spojenia s vyššími vibráciami.
Naučte sa byť úprimný samy k sebe a hľadajte odpovede po čom skutočne vaše srdce túži, kam chce smerovať. Modlitby, meditácie a intenzívny pobyt v prírode nám pomôžu a spolu s spriaznenými dušami zvládneme úlohy, ktoré nás povedú počas celého roka 2022. Kráčajte celý rok za svojím snom, srdce povedie po správnej ceste každého. Kamenisté situácie zvládnete, posilnia vás.

Prvý štvrť rok nás ovplyvní boj energii s minulosťou. Pochopenie vecí a vykročenie zo sieti minulosti, zodpovedné postavenie k povinnostiam, posunie nás dopredu. Všetky situácie v prvom štvrť roku súvisia s vecami minulými, či už sú to odmeny, alebo tresty. Nevieme sa tešiť z nových vecí, kým nás bolia staré. Odpustenie je najvyššou prioritou. Mnoho ľudí zažije nové životné lekcie, s ktorými sa popasujú.

V Aprílových dňoch precítime intenzívnejšie energie roku 2022. Začiatok mesiaca ľudia v strehu a v pozore, impulzy ešte tvrdohlavejšie jednania medzi ľuďmi. Potrebné rady a pomoc, vyhľadajú ľudia odborníkov. Druhá polovica prinesie radostnejšie situácie, mnoho tvorivých projektov sa za počne, kariérne ambície sa v mnohých z intenzívnia. Vytýčia sa nové ciele a plány. Mnoho vecí zázračným napredovaním sa pohnú do predu. Máj mesiac lásky prinesie skúšky hlavne v medziľudských vzťahoch. Charakter človeka môžete posúdiť podľa toho ako sa správa k tým, ktorí pre neho nemôžu nič urobiť. Právne, úradné záležitosti v mnohých oblastiach života otvoria dvere a nastane nutnosť riešiť situácie. Odkryjú sa skryté veci, na mnoho nejasných okolností zasvieti svetlo pravdy. Energia osudu otvorí rôznorodé pôsobenie, aby si človek uvedomil svoju osobnosť, svoje ,Jaˇ Očista na duchovnej rovine, aj na fyzickej si vyžiada úsilie, základom pre ďalšiu cestu. Postavené vzdušné zámky už len potrebujú položiť pevné základy.
Odpočívajte, viac relaxujte, potreba zregenerovať celistvosť nášho bytia.
Júnové dni privejú mnohé príležitosti na polepšenie si finančne. Iskriť sa bude vo vzťahoch.
Chápavosť a zhovievavosť je potrebná vo všetkých sférach života. Spoločenské podujatia a potreba dovolenkových aktivít, spojí rodiny a pracovné kolektívy. Ženská energia viac impulzívnejšia, preto práve ženy potrebujú v tomto čase viac oddychovať, alebo venovať sa činorodým aktivitám na uvoľnenie. Júlové slnko zaktivuje návrat do minulosti, rozvibrujú sa stresové a nepríjemné okolnosti. Pokoj a chladná hlava v tomto období je základom vyriešenia pálčivých situácií. Netlačiť na pílu, neriešiť veci emočne, rozdúcha sa viac ohňa. Láskou v srdci preklenieme aj najzložitejšie prekážky. V mesiaci August pôsobenie vyšších vibrácii, precitnú viaceré duše, otvoria sa hlbšiemu duchovnému smerovaniu.

Nastane zoskupovanie ľudí so spoločnými názormi, spoločnými záujmami. Každý človek bol zrodený pre nejaké dielo. Projekty a plány rýchlejšie sa dovedú do úspešného zavŕšenia. Energia tužôb a želení naberie na intenzite, preto dobre zvážte čo si budete v tom čase želať. Učenie nových idey sa otvorí, pôvod v zahraničí. Odvážne rozhodnutia spojené so záväzkami, prelom augusta. Septembra nadchne mnohých, odvaha Leva a húževnatosť Panny, povedie za cieľom. Kamenisté skúšky zvládnu pripravené Duše. Mnoho aj nečakaných vydavkov nepoteší.

Spájanie ľudí s vyššími duchovnými nastaveniami, vytvoria harmonickejšie vibrácie a z vesmírnych brán sa rozprúdi na Zem viac energii lásky. Pracujte na posilnení srdcovej čakrý precítite príval tej Božej energii lásky. Septembrové dni v nás otvoria otázky, na ktoré sme hľadali odpovede už v minulosti. Nepoddajte sa strachu, buďte trpezliví so sebou aj s priebehom vecí, nevzdávajte sa. Skracovanie slnečných dní v októbri v ľuďoch aktivuje viac melanchólie. Spoločenské podujatia potešia a naplnia radosťou rodiny. Tvorivosť Venuše nadchne mnoho aktivít, umenie dostane zelenú. Koniec mesiaca pôsobením Škorpióna odkryje mnohé tajomstvá. Nastane zložitejšie a nervóznejšie obdobie medzi ľuďmi. Snažte sa pracovať s vizualizačnými technikami, pomôže zahnať nejednu nepríjemnú situáciu. Živé kvety, ktoré položíte na pietne miesta svojím blízkym nám pripomenú pominuteľnosť fyzických stránok nášho bytia, zároveň nesmrteľnosť duše.

Viaceré stresujúce a nečakane zmeny prinesie november. Úradné a právne veci sa posunú do rýchlejších riešení. Autoritatívni ľudia pocítia potrebu presadzovať svoju dominantnosť. Odvážne a riskantné kroky si vyskúšajú mnohí. Decembroví mráz nech nie je v nás. Zrodí sa mnoho plánov, ktoré spoja spriaznené duše. Rozkývajú sa skúšky nášho pokoja, nenechajte sa zatlačiť do extrémnych rozhodnutí. Mnoho udalostí naberie rýchlejšie a dynamickejšie riešenia.

Deti narodené v tomto roku prichádzajú naučiť rodiny spolupatričnosti. Tvorivý Duch v nich nadchne mnohých k pokojným tvorivým aktivitám. Ukážu nové cesty k vedeckým objavom. Nádherné vibrácie srdcovej čakry týchto detičiek lieči rodinu, lieči všetko na okolo. Liečitelia sa rodia v tomto roku 2022.

Prvý štvrťrok prináša rozpoltenie v národe, dominujú témy zdravia. Mnoho nespokojných energii okupuje mysle, negatívne ovplyvňuje rozhodnutia slovenských politikov. Zásahy zo zahraničia oslabujú suverenitu názorov vládnych predstaviteľov. Jarné dni nastolia tému majetkovo finančnú. Rozpoltenie názorov aj v druhom štvrť roku, pôsobí na politickej scéne. Morálka národa a charakter ľudí sa podobá zubom, čím skazenejšie tým viac to bolí keď sa ich niekto dotkne. Obavy a impulzívne rozhodnutia vyústia v májových dňoch. Diplomatické cesty či už po území Slovenska, alebo aj zahraničí nastavia pre Slovensko lepší vietor do plachiet. Na prelome mája a júna zrýchlia sa energie pôsobiace na rozhodnutia, niektoré prinesú osoh, ale niektoré v skorom čase sa ukážu ako nemúdre.

Ak chceš poznať človeka a jeho ľudskú povahu, daj mu do rúk moc. Druhá polovica roka je o žatve, čo sa v minulosti zasialo v tomto období by sa malo žať, ak sa prijímali múdre rozhodnutia žatva bude bohatá, ak nemúdre sa sialo v rozhodnutiach, práve teraz sa ukážu výsledky minulých rozhodnutí a postojov. V ľuďoch sa prebudí odvaha. Každý čo chodí po tejto Zemi má svoje povinnosti k životu. Jesenné dni otvoria svoju náruč šťastia pre ženy v politike, ich rozhodnutia a plány prinesú mnohé pozitíva. Veci týkajúce sa životného prostredia si vyžiadajú nutnosť postaviť sa k tejto tematike poctivejšie a intenzívnejšie ako do teraz.


Archanjelské pluky posilňujú na Zemi svojou ochrannou zosúladenie živlov.
Precítenie Archanjelských energií príde intenzívnejšie v čase novolunia. Pôstnejším nastavením a pobytom v prírode dokážete precítiť ích silné energie, ich vôňu, svetlo, teplo.

Pozerajte na nebeskú oblohu, hlavne keď sú jasné hviezdy. Očistí nízke entity. V myšlienkach, alebo pošepky, alebo hlasným slovom, kto ako to cíti , spojte sa s vibráciami vesmírnych diaľok. Nové energie častejšie choďte načerpať na miesta kde sú vodné zdroje, vodopády, rieky, jazerá, more. Nastavte vnútorný stav pokoja a mieru, rýchlejšie sa vyriešia veci, ktoré potrebujete dať do poriadku. Dôverujte svojej vnútornej múdrosti a správnemu nastaveniu na vlnách intuície.Želám vám rok uvedomenia, rok pokoja , rok otvorených srdiečok
Ewaimgimgimg


ROK 2021
Prišli pre ľudstvo nové výzvy, hneď od začiatku roku 2021 sa ponúkajú okolo nás, sú tajomné a človek s obavou váha či otvoriť Pandorinu skrinku, niektorí ju chcú otvoriť, ale  niektorí sú opatrní.
Mnohí si uvedomili, že skutočné šťastie človek nájde v harmonickom rodinnom prostredí. Ak ste správne pripravení na prežitie roku 2021, pri pomyslení na vašu rodinu, na ľudí okolo vás, na všetko živé aj neživé, preciťujete hlbokú lásku. Necítite to tak? Je najvyšší čas sa zahĺbiť do svojej podstaty a hľadať dôvody, následne nastúpi liečenie vo vás a aj v celom vašom rode, rodinné zázemie je na tento rok pilierom a hlavnou úlohou je cesta jedného človeka ku druhému človeku. Otvorenie sŕdc má mnoho podôb, milosrdenstvom zažína, ďakovnými pocitmi za život, v láske sa všetci dokážeme prepojiť.

Rušný rok 2021 otvorí kreatívnu stránku,  flexibilitu, s množstvom nových myšlienok na zmeny. Počas celého roka sa objavujú extrémnejšie okolnosti. Správne vnútorné nastavenie na vyššie úrovne vedomia, v nás vytvoria ochranné procesy. Prosme Nebeské sféry, prosme Nebeského Otca:
,,Láskavý Otče náš, ktorý si na nebesiach osvecuješ nás, Ty si láska, prosíme Ťa o Tvoju ochranu.´ Prosíme Ťa zošli pokoj a bratskú lásku medzi ľudí.ˇˇ


Numerologia na rok 2021 je spojená s číslom ,, 5 ˇˇ
Hlavným heslom je sloboda, voľnosť, nezávislosť. Pôsobením tohto čísla očakávame dynamické, aktívne, dobrodružné energie. Cestovanie láka. Tá oblasť života sa zintenzívni, v ktorej je pocit zviazanosti, zároveň nastavenie na cieľavedomé plány, presadenie sa s odvahou a odhodlaním. Nakopnú sa podnikateľské ambície. V dávnej minulosti päťku spájali s piatym elementom, tajomným nositeľom životnej sily. Číslo 5 nesie v sebe túžbu po moci, vášni, zároveň ak nie je dobre podchytená vnútorná harmónia vytvára nepokoj. Priveje aj zásadné zmeny, u každého jedinca je to práve tá oblasť života, ktorá je najviac pálčivá. Všetci vieme, že veci a situácie dejúce sa okolo nás sú ovplyvnené aj našim nastavením, postojmi a reakciami, snažme sa v sebe a okolo seba prejavovať srdečnosť, spolupatričnosť a pokoj.

Celý rok nás vedie cez duchovný proces, tí, ktorí žijú teraz na tejto Zemi, nie sú tu náhodou, narodili sa teraz preto, že chceli byť pri duchovnej premene Zeme. Milujme hlbšie Boha, milujme sa viac navzájom, hľadajme cestu spolupatričnosti. Všetci sme na spoločnej lodi, len spoločné uvedomenie nás prepojí v bezprostrednej láske, bez ktorej niet cesty vpred. Nastáva doba, iných hodnôt. Mnohí si určite všimli vnútornú silu intenzívnych prepojení.


Magnetické pole Zeme má silnejšie pôsobenie na počasie. Odporúčam častejšie spojenie s prírodou, obklopme sa pestrofarebnými kvietkami, zvieratkami, sú naplnení liečivou energiou. Saďme kvety, stromy a vysielajme lásku. Celý rok hlbšie precítime lásku.


Január chaotický stav v spoločnosti postupne sa zmierni, koleso osudu v druhej polovici mesiaca prinesie nečakané situácie, len s trpezlivosťou sa ich podarí preklenúť. Starosti a kamenisté skúšky sa objavia práve preto, aby preskúšali našu pripravenosť. Naučiť sa vzájomne komunikovať, viac sa otvoriť novým formám vzdelávania. Februárové dni si všímajte sny, vaši anjelský sprievodcovia cez snové formy ukážu rôzne posolstvá. Slnko radosti prenikne do duší, len nedovoľte, aby negatívne nastavení iní ľudia, vás  vtiahli do svojho nespokojného sveta. Otvorenie sa novým tvorivým myšlienkam. Snažte sa odolať strachu, priveje extrémnejšie okolnosti. U niektorých ľudí sa prejaví hlbšie uzatváranie do seba, do svojho sveta. Impulzívnosť ľudí viac vypláva na povrch. Marcové vibrácie umožnia napĺňať naše sny. Aktívnejšie energie vývinu muži, čo povedie k stabilnejším energiám na Slovensku. Obklopte sa každučký deň správnou hudbou, vibrácie tónov presvetlia priestor .


Očista tela, očista Duše, je novým vzkriesením. Veľkonočné dni otvoria v apríli lásku medzi ľuďmi. Najkrajšie myšlienky sa rodia v srdci, všetci si uvedomujeme, že človek aj chorobu ľahšie preklenie ak vie, že sú nablízku ľudia, ktorí sú oporou a čakajú na vyzdravenie. Mnoho rôznorodých situácii, zmeny práce, zmeny bydliska. Prehĺbenie odlišnosti názorov síce vypláva na povrch, ale práve preto, aby sa našli riešenia. Máj lásky čas, nezabúdajme, že láska je spojená aj s obetovaním. Objavia sa záležitosti z minulosti, riešenie si vyžiada rozhodnosť. Ozdravenie pre každého z nás prinesie príroda, hľadajte aj iné formy posilňujúce zdravie. Prevládne ženská energia v spoločnosti, vyplavia sa emočné prejavy medzi ľuďmi a v mnohých situáciách sa doslova dostanú do popredia. Júnové dni precítime emočný prejav medziľudských vzťahoch. Bez lásky sa nepúšťajte do žiadnej aktivity, teplé slnko ohreje aj vzťahy medzi ľuďmi. Rodiny sa zomknú do spoločných aktivít. Okolo 24 júna zvážte svoje myšlienky, rozhodnutia, postoje, zosilnené energie v tých dňoch nastanú. Započnú nové projekty, plodné a tvorivé dni.


Júlové slnko prinesie optimizmus. Zamerajte pozornosť sústredenejšie na úradne a právne veci dané tu na zemi, ale netreba zabúdať aj na zákony dané z vyšších sfér. Dovolenkové obdobie si vychutnáte. Uvážlivé rozhodnutia sa zrodia z chaosu. Pustíme sa aj do riskantných krokov. Volaniu srdca neodolajú mnohí. Zmeny od základu prinesie august, verte, že opatrnosťou ďalej zájdete, prejavy podozrievania a sledovanie v medziľudských vzťahoch môže narúšať aj rodinné väzby. Urážky treba liečiť odpustením, keď si človek vybuduje vernosť sám sebe svojmu vnútornému svetu, môžeme veriť , že tak nastavená osobnosť je dostatočne spoľahlivá. Veľké pracovné tempo pohltí ľudí, uvedomenie si vnútornej sily a odvahy viacerých. Usilovné pracovné aktivity aj v septembri ľudí povedú. Dosť nervozity sa okolo cestovania vytvorí. Staré priateľstvá sa preskúšajú a novým priateľstvám sa otvoria dvere. Mnoho dôvodov nastane na optimistické myšlienky.


Záväzky z minulosti sa ohlásia v októbrových dňoch. Prekonanie prekážok cez odvahu a vnútornú silu, uvedomenie si , že osud máme vo svojich rukách. Rodinné vetvy sa prehĺbia, vytvárajte rodinnú harmóniu. Počas novembrových krátkych dní hľadanie radosti v kreatívnych veciach. Okolnosti spojené s novými energiami, novými situáciami v spoločnosti vybičuje nervozitu. Rozhodnutia o plánoch do budúcna a krútenie sa v bludných sieťach myšlienkových svetov. Rodiace zmeny, niektorí ich prijímajú s pokojom a chladnou hlavou, no u niekoho je z toho emočný prejav. V ľuďoch sú pochybnosti, s ktorými zápasia. Naučme sa ďakovať životu za to čo nám dal. December doveje nové životné lekcie, ženy matky preberú v mnohých veciach väčšiu aktivitu, či už v domácnostiach, ale aj v spoločenskom živote. Chápanie súvislostí o hľadaní šťastia, u mnohých ukotví v srdci prameň poznania. v rodinách sa prehĺbi vzájomná dôvera a s dôverou príde úprimná láska , veď dôvera a láska musia chodiť spolu.

Deti sú Božím Darom, ďakujte za úlohu rodiča, je to zodpovednosť voči deťom, voči samému sebe, ale hlavne zodpovednosť pred Bohom, ktorý nás poveril touto úlohou. Narodené deti v tomto roku dostanú do vienka samostatnosť, spolupatričnosť, silné individuálne osobnosti, s dobrou intuíciou, odvážne, s pokrokovým myslením.

Slovenská politika v prvom štvrťroku vedie zápas, prelínajúci sa so stresom, visia mnohé nové výzvy, ktorých sa treba chytiť, lebo vlak rýchlo odíde zo stanice. Naši politici by sa mali nastaviť na slová Sv. Františka z Assisi, ktorý povedal ,,Pane urob ma nástrojom Tvojho mieru, tam kde panuje nenávisť, dovoľ, aby som zasieval Lásku.......... Najviac vrások robí strach a obavy v spojení s financiami a s vírusom, s ktorým sa ešte pasuje Slovensko.


Extrémnejšie situácie aprílových dni nastaví nespokojnosť, medzi ľuďmi tvrdohlavejšie postoje. Tlaky na väčšiu politickú zmenu. Májová Venuša otvorí chuť tvoriť. Nájde sa cesta hľadať kompromisy. Nové osobnosti, ktoré sa vykryštalizujú na politickom nebi, otvoria aktuálne témy, ktoré sa zrodili zo stresu a chaosu v spoločnosti.


Letné mesiace odomknú plány, kľúče sú v našich dušiach. Vnútorné cítenie národa je potrebné prehlbovať, napájať sa na tradície rodov, vzájomná spolupatričnosť posilní Duch Národa, ľahostajnou cestou národ umiera.

August má v zálohe vystupujúce sa témy vzájomnej spolupráci zo zahraničím. Pri podpisovaní medzinárodných zmlúv zvážiť dlhodobé pozitíva a negatíva, opatrnosť je potrebné venovať právnej stránke, lebo môžu sa podpísať nevýhodné dohody. Pozornosť sa sústredí na odkrytie viac tajomstiev v politických hrách. Vládny predstavitelia sa popasujú s novými nastolenými lekciami. Správne obetovanie na jednej strane, aby na druhej sa niečo získalo pre stabilizáciu hospodárstva. Odhalia sa sledovania, odpočúvania, nekorektne hry. Jeseň môže byť horúcejšia a napätejšia. Správne rozhodnutia pomôžu ustabilizovať situáciu. Ak vládny predstavitelia spoznajú hodnotu svojho poslania, pre slovenskú republiku to bude požehnaním, v opačnom prípade nastane negatívny dopad. V krajine , kde ľudia majú vzájomnú úctu, srdečnosť, mierumilovnosť je radosť žiť. Vráťme sa k hodnotám vzájomnej lásky, spojme sa s koreňmi našich predkov. Každý z nás svojím postojom prispeje k ozdraveniu spoločnosti, naše myšlienky sú z počiatku ako hostia, je na nás aké myšlienky prijmeme.


Naučme sa dať každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom nášho života. Nastavme v sebe pokoj, pokojným Duchom sa stáva človek silnejší, zároveň viac slobodnejší. Duchovné smerovanie ľudí môže byť na rázcestí, ukotvenie v Božej láske je plne funkčná ochrana pre dušu. Rozvoj nezastavíš, len sa poučíš. Anjeli sú na blízku , tento rok ešte intenzívnejšou formou nás chránia a pomáhajú, cez dvere v srdci pokúšajme vzácne spojenie s nimi.


Anjelské Posolstvo pre tento rok ,,Nehľadaj bolesť, ale hľadaj pravdu poznanej lásky, povedie v útrobách Tvojej podstaty lúč, ktorí ožiari úctu. ´´

Sv. Terézia povedala:,, Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú, zničil ich Boží oheň.´´

Otvorme v tomto roku svoju náruč k úprimným objatiam, ktoré liečia Ewaimgimgimg


ROK 2020
Chvíle strávene s radostnou emóciou utkvejú hlbšie v našom podvedomí, ale aj chvíle, ktoré prežijeme s negatívnejšou emóciou sa kódujú v nás. Pozastavenie na chvíľku čo všetko odchádzajúci rok vzal a čo všetko nám dal, akú emóciu si uchováš na rok čo odišiel, akú emóciu si uchováš vo svojom srdci. Poďakuj Bohu za čas, ktorý Ti daroval, vnútorne hľadaj odpovede s úprimnosťou i si ho správne využil. Poďakovanie  blízkym za pochopenie, za starostlivosť a mnoho iných poďakovaní, ktoré prídu na myseľ, ďakovanie vyslovené srdcom započuje ich duša.


Zaklopal si na vesmírne dvere ,,Rok 2020´´ , prišiel si presne o polnoci. Vitaj v našich životoch a prines na celý rok lásku, zdravie, pochopenie v medziľudských vzťahoch, nové tvorivé myšlienky, mier v nás, mier okolo nás.


Dobrý Bože, nech Tvoje požehnanie naplní celý vesmír i celú zem. Nebeský Otče, udeľ svoje požehnanie rodinám. Nech Tvoj pokoj vládne vo svete i slovenskom národe, v našich domoch i rodinách. Vďaka Ti, Otče, za rieku Tvojich požehnaní, ktoré tečú ako vodopády na svet.


Na moju otázku aký nás čaká rok , Anjelsky hlas, odpovedal stručne jedným slovom ...Pokrokový...

Numerológia, po sčítaní 2020 dostaneme sa k číslu ,,4´´ Veľká citlivosť v ľuďoch otvorí intuíciu, zároveň viac precítime kreatívnu energiu, rok prudkých rýchlych zmien a rýchle vzlety a pády. Chuť sa aktívnejšie podieľať na tvorivých aktivitách, hľadanie pevnej pôdy pod nohami. Záležitosti spojené s nehnuteľnosťami dostanú zelenú. Hektickým posunom vpred, sa ľudstvo rozbehne, ale či dobrým smerom to, len čas ukáže. Impulzívne situácie môžu narušiť to čo sa vybudovalo, preto je potrebné, aby sa všetky rozhodnutia riešili s pokojom, pomaly a s chladnou hlavou, nie chvatne, následky nutnosť ich odstraňovať, ak sa vôbec odstránia. Diplomacia prejde veľkými skúškami, len veľký diplomati dokážu ukorigovať dianie v smere dohôd. Trpezlivosti sa priučíme, modlime sa, aby anjelské pôsobenia nás držali na pokojných vlnách. Prosme nech nás sprevádza tolerancia, úcta, ochota. Priateľstvá prejdú radikálnymi zmenami, dôležitá je úprimná forma prejavu.


Podpisovanie právnych dokladov, ktoré sú závažnejšieho charakteru radšej až po porade právnika. 

Napriek všetkých okolnostiam, čisté srdcia  dokážu vydolovať úsmev a dobrú náladu a rozdajú ju do okolia, rozsvietia radosťou prostredie a v ľuďoch otvoria svetlejší pohľad na danú situáciu. Láska vložená do slov, predíde impulzom podráždenia. Pokojne počúvať názor druhých je nutnosť. Vlna spolupatričnosti s určitými jedincami sa ukáže a s mnohými aj bez slov si porozumiete. Vôľa a odvaha v človeku prejde skúškou. Zorganizujte si čas  posvietiť na svoje plány, prinesú pozitívny prísun financií. Občas skúste si zjednodušiť svoj pozemský život. Staré nepotrebné veci, nedoriešené záležitosti upracte, energie roku 2020 zrýchlia proces. Nech duch, v každom z nás, rešpektuje ducha v tom druhom. Vzťahy v rodine, vzťahy medzi rodičmi a deťmi, súrodencami, ale aj  širšie rodinné väzby sú základným pilierom budúcnosti, každého jednotlivca, zmierenie, odpustenie je cesta, odpustenie blížnemu, ale aj sebe samému je potrebné. V partnerských vzťahoch nastane oživenie, prudké a vášnivé vzplanutia. Človek milovaný má väčšiu silu, milujte svojich blížnych, svojou láskou im dávate silu a odvahu. Jedna dobrá matka je viac ako 100 učiteľov. Jediná skala, ktorá zostáva pevná, jediná inštitúcia je rodina.  Muž sa stáva plne mužom a žena sa stáva plne ženou práve v stabilnom partnerstve,  táto mužskosť a táto ženskosť môže byť plne dosiahnutá len vo vzájomnom  vzťahu vo vnútri spoločenstva rodiny.


Obozretnejšie komunikujte s ľuďmi okolo seba, impulzívne reakcie spôsobia neuvážené rozchody, rozkoly. U mnohých návrat, dohoda nie možná. V prudkom prívale vášni vykryštalizujú sa emócie, ktoré v slovnom spojení urazia partnera. Nič neočakávaj, počítaj so všetkým a šťastie je na dosah.


Pokrokové napredovanie sa zrýchli, aj mnohé domácnosti sa otvoria technickým vymoženostiam. Podniky stavia na dokonalejšie technické vybavenie. V rámci výskumov nastanú tiež pokrokové objavy pre ľudstvo.

Nastúpilo zosilnenie energii, ktoré pôsobia okolo nás, zosilnené sú myšlienkové pochody, preto ich strážte. Všímajte si znamenia okolo vás, ktoré zosielajú anjelské sféry, pracujte na zlepšení svojej intuícii. Pri povinnostiach nezabúdajte aj na radosť, ktorú treba precítiť v sebe, aj rozdávať okolo seba. Smiech dokáže uvoľniť, správne uvoľnenie, napojí nás na vyššie sféry. Dobro v slovách vytvorí dôveru, dobro v myslení hĺbku, dobro pri rozdávaní lásku. Na cestách viac sa sústrediť nie len na svoje postavenie, ale pozornejšie registrovať aj iných. Pri práci pozor, zvlášť nepozornosťou a chvatnou prácou si človek môže navodiť úrazy.


Deti narodené v tomto roku získajú dar šikovnosti rúk, výrazné pohybové aktivity pre šport, bystrosť umu. Neprehliadnuteľné pohybové danosti na tanec. Kreatívne myslenie na vedné odbory.Ľudia na Slovensku prvé mesiace precítia prevládajúcu mužskú energiu, pôsobí hlavne na úrovniach rozhodnutí. Február prinesie zmeny, ktoré ustojíme. Dni okolo volieb zámerné rôzne nekalé špekulácie. Ostaňte triezvo uvažujúcimi pri rozhodovaní komu dať svoj hlas. Postupne nastavíme trpezlivejšiu cestu, rodiace sa plány, bez pevných pilierov. Posledné marcové dni viac negatívnych energii, pracujte na posilnení svojej Aury. Nervóznejšie a napätejšie začne apríl, postupne sa energie harmonickejšie nastavia, otvoria sa nové myšlienky, nápady a  pracovný elán nastúpi. Pozor na žiarlivosť, závisť. Máj lásky čas.
Do popredia nastúpia majetkové, finančné záležitosti. Ľudia zvládnu na svojich pleciach viac záťaží, niektorí jedinci sa odhodlajú prijať druhú prácu. Júnové dni nastolia extrémne situácie a nečakané okolnosti, stresy, zmeny, búranie starých vecí. Pozor na medziľudské vzťahy. Júlové slnko prehreje, optimistické nálady pocítia ľudia medzi sebou, nové inšpirácie,  tvorivý duch podnieti na viacerých úrovniach pokrokové zmeny. Augustové dni precítime priateľské nastavenie v spoločnosti, nehnuteľností rozvoj a dynamika. Druhá polovica mesiaca priveje nečakané možnosti polepšiť si finančnú stránku. Pozor na zdravie, únavu, pôsobenie na energetickom princípe, je potrebný kvalitný spánok, oddych.
Kľúčové zákony pre našu krajinu, rozhodnutia dôležitého charakteru, počas septembra. Októbrové nastavenie preskúša pripravenosť slovenskej diplomacie. Rozjatrenosť ekonomiky, urobí vrásky nejednému zodpovednému politikovi. Rozkoly v spoločnosti počas novembra, emočný chaos, rodiace sa vesmírne zdroje energii, túžby po poznaní, posúva ľudí k zmene bydliska. Pracovné tempo je na vysokej úrovní. Otvorí sa súdržnosť v rodinne a zakotvenie pri rodinnom krbe. December o emócii radosti, šťastia, aj zvládanie riešiť viaceré vecí súčasne. Ľudia si uvedomia, že šťastná rodina je ten najkrajší Boží dar, podobá sa naladenej lýre, každá struna vyladí iný tón, spolu vytvárajú krásnu melódiu.

Zdravie si vážte nadovšetko, odpočívajte, rozdeľte si rovnomerne oddych a prácu, naučte sa využívať liečivé energie slnečných lúčov. Múdra matka príroda lieči, spojte sa s jej vnútornou silou a naučte sa ju vnímať viacej cez pocity. Pred vážnymi rozhodnutiami meditujte v prírode. Venujte pozornosť telu, je to fyzická schránka našej duši. Pestovanie kvetov, práce v záhradke, chov zvieratiek je vhodnou terapiou na uvoľnenie stresu. Láska k živej prírode, uvoľni v nás ľuďoch mnohé bloky, kvetmi si očistíme príbytok a nastavíme pozitívnu energiu do priestoru. Noste liečive kamene, majú v sebe pozitívne a hlavne liečivé vibrácie z vyšších sfér. Skutočná láska robí človeka odvážnym, práve preto vám prajem veľa lásky a odvahy počas celého roka Ewa
imgimgimg


ROK 2019
Buď požehnaný nový rok 2019 prinášaš cestu, ktorá nás povedie k  čnosti duše, aby sme rástli a prinášali ovocie.  Otvoria sa krásy okolo nás, potešenie pre zrak, ale najväčším potešením je krása a svetlo pre srdce. Zo všetkých vied, ktoré človek ovláda, tou hlavnou by malo byť, umenie žiť tak, aby rozhodnutia, ktoré prijíma, urobili čo najviac dobrého.
Naplňme si srdcia milosťou a priateľstvom a hľadajme cestu za dobrom. Veď život človeka je ako vietor, ktorý rýchlo plynie , ak v srdci nie je láska k Bohu sme chudobnými, doslova ako strom, ktorý nemá kvety a je bez plodov.


Numerológia na tento rok 2019 má v sebe viac aspektov, ktoré vplývajú na ľudstvo, hlavne citlivá vibrácia v medziľudských vzťahoch. Jarné obdobie prebudí okrem prírody aj väčšia chuť na učenie, vzdelávanie. Komunikácia naša každodenná , silná potreba viac sa otvoriť priateľským stretnutiam, vnútorné tlaky , emočné stavy sa uvoľnia vyrozprávaním. Leto preskúša vnútornú silu, aj odvahu. Jesenná nálada vytvorí viac umeleckých skvostov , vo všetkých oblastiach umenia, počasie priveje  melancholickejšie pocity. Po sčítaní čísel roku 2019 vychádza číslo ,,3´´ Vplyv určitého tlaku a pripravenosti otvoriť sa novým ideám. Posúva veci a aj ľudí do procesu hľadať a riešiť záležitosti ináč ako do teraz. Komunikácia dostáva zelenú, čí už cez informačné zdroje, alebo stretnutia za účelom len tak pohovoriť si o veciach čo potrebujeme dostať na povrch. Veľká túžba po poznaní a učení.

Vedecké poznatky sa viac prehĺbia, veda otvorí nové dvere pre mnoho objavov. Ľudská myseľ sa stane činorodejšou, na jednej strane treba inšpirácie správne využiť, na druhej strane treba nájsť čas na uvoľnenie mysle. Preskúša sa či máme vedľa seba skutočných priateľov, alebo len tak zvaných, ak na konci roka si podáte pohár s tým istým priateľom ako na začiatku roku, tak to znamená, že ste skutočnými druhmi aj do daždivého počasia, že to nie je priateľstvo len do slnečných dni. Prídu aj nové priateľstvá. Umelecký svet v tomto roku sa viac rozvinie ako po iné roky. Literárna tvorba vo väčšej miere otvorí inšpiráciu . Viac zatúžime po oddychu cez umelecké zážitky. Spozorujeme na sebe väčšiu obrazotvornosť. Nastavia sa okolnosti spojene s pokorou a pýchou, dilema zachovať sa v situácii viac pre seba či pre iných. Obdobie zvýšeného cestovania a sťahovania.


Prelínanie pólov života, tak ako po iné roky aj v tomto roku vytvoria sa skúšky, len na človeku je ako prejde testom života, Ak chceme, aby okolo nás vládol súzvuk prosme o milosť, lásku a pokoj pre našu dušu, ľahšie sa zorientujeme v chaose. Staňme sa takým človekom akého by sme chceli stretnúť na ceste životom. Minulosť , ktorá je nie doriešená sa znovu v rodinných veciach začne hlásiť o nastolení poriadku. Prvý pol rok je o mnohých zmenách, viac je tam pôsobenie mužského princípu. Pre rodinný život sa veľa vecí môže prelínať s priateľmi, veď priateľstvo násobí radosť a delí žiaľ. Napriek častejším stretnutiam v kruhu spriaznených ľudí, dokážeme zvládnuť a vyriešiť viac veci naraz. Občas nastane dôležitá úloha priateľa, aby stál nablízku, keď sa mýlime. Pri snahe pomôcť priateľovi sa treba držať pravidla, že keď ideme upozorniť na jeho chyby malo by sa to udiať medzi štyrmi očami, pochvala na verejnosti je na mieste.

Vytvorenie stability a spolupatričnosti v rodinách nastane ak viacerí príslušníci rodiny obetavejším spôsobom pristúpia pri riešení záležitostí. Nesúďte svojich blížnych , lebo ľahko je vynášať súd na ľuďoch okolo, ako nad samým sebou. Pravá krása človeka nie je v postave, v šatách, ktoré nosí , alebo štýle účesu. Krásu človeka vidno v očiach, pretože oči sú oknom do duše. Pozor extrémy do rodín prídu ak sa vkladá málo lásky, málo obety, ale veľa pýchy. Žena je pre rodinu koreňom, rodina stromom. Strom vyrastie vysoko len vtedy, ak má silné korene. Príležitosti spoznať viac svojich súrodencov, bratrancov, strýkova vzdialenejšie rodinné vetvy, počas celého roka umožnia viaceré nečakané možnosti. Po uvedomení si, že náš čas je obmedzený, tak ho nebudeme míňať na veci nepodstatné. Deti narodené v tomto roku získajú dar výrečnosti, dar umenia, dar obrazotvornosti, dar tvorivosti a činorodej povahy.


V prvom štvrť roku nauč sa viac šetriť, v poslednom štvrť roku sa môžeš s optimizmom pozerať do svojej peňaženky. Sledujte si viac právne veci a úradné, lebo vynaliezaví ľudia čo chcú zarobiť na nepozornosti iných, tento rok sú obohatený kreativitou. Mnohé možnosti zarobiť a polepšiť svoju majetkovú stránku si vyžiadajú mnoho času, zaneprázdnenie na jednej strane, na druhej prísun financií. Nové nápady podnikateľských aktivít sa rozbehnú . Viac spolupráce na priateľských projektov. Šťastie praje pripraveným, do akej miery ste pripravení ukáže tento rok. Ekonomika naša každodenná, kto bude čakať na zázrak, bez pričinenia zázrak nedôjde. Ak nestratíte z očí cieľ, pôjdete rýchlejšie, než tí, ktorí blúdia bez cieľa. Práve tí cieľavedomejší majú v prvom pol roku veľkú šancu si pritiahnuť viac peňazí. Treba si uvedomiť , že budúcnosť vytvára to, čo robíte dnes, cesta za úspechom je aj stav mysle. Druhá polovica roka je otvorená rozhľadeným a nebojácnym, občas aj ochotným riskovať. Ak chcete úspešne napredovať, hľadajte zmeny, ktoré posúvajú.

Politické maniere niektorých politických predstaviteľov vyústia do rôznych avantgardných smerov. Bežný volič sa dostane do pozície, kde nebude vedieť či sa smiať, alebo plakať. Nekonečné rozpravy sa rozprúdia pri voľbe hlavy štátu. Ľudia sa dostanú do chaosu z informácii o kandidátoch, najviac dôvery získa človek s priateľským duchom, s veľkým množstvom záujmov a bohatými plánmi pre našu krajinu. Mnohých čo pôsobia v politike dobehne vlastná minulosť. Ak chcete poznať tvár politika, pozrite sa na jeho priateľov.
Pôsobenie zo zahraničia na našu krajinu sa viac prelína o rozhodnutiach a dohodách, s viacerými krajinami rokovania o spoločných plánoch projektoch. Apríli a v máji nastúpia viaceré vzájomné možnosti na spoluprácu vo viacerých odvetviach, obzvlášť sa prehĺbi so susednými krajinami. V Júni sklamanie pre našu krajinu, hrozia straty, pôsobiace zo zahraničia. Záležitosti z minulosti a dosť nečakané prekvapenia. Obdobie prázdnin prinesie pokojné vibrácie, pozor na september otvára sa viac možnosti podpisovať dohody na medzinárodnej úrovni, ktoré nemusia byť výhodné pre náš štát. Dôležite je uvedomenie si, že ak národ vyčerpá svoju duchovnú energiu, ani to najlepšie politické usporiadanie, alebo priemyselný rozvoj ho nezachráni pred pádom. Strom s bútľavým kmeňom dlho nevydrží. Nezabúdajme, že naša krajina by tu mala ostať domovom pre našich potomkov.


Vesmírne zákony majú svoje pravidlá, stanovené Božím rádom. Naša Matka ,,Zem´´ nám dáva stabilitu pre naše bytie. Prvé veľmi dôležité čo urobí dieťa pri pôrode je nádych, spojenie so živlom ,,Vzduch.´ Položme ruku na srdce a odpoveď nech je úprimná, skutočne každý z nás robí maximálne kroky, aby vzduch , ktorý vdýchne novorodenec, ale aj každým okamihom nádychu pre každú živú bytosť bol čistý?


Pokúsme sa vytvoriť priateľskú atmosféru po celý rok, prosme o milosť pre trpiacich, rozdávajme úprimné úsmevy. Buďme sami sebou vo svete, ktorý sa nás neprestajne snaží urobiť niekým iným. Ewaimgimgimg


ROK 2018,,Daj Boh šťastia tejto Zemi, všetkým národom.´´ Začnime slovami piesne, ktorá má v sebe prvok požehnania. Požehnanie je dôležité od počiatku časov. Ak Boh požehná prácu, ktorú robíte, zdarí sa, dovediete ju do zdarného zavŕšenia. Ak rodičia požehnajú deťom, priatelia, súrodenci, kolegovia navzájom, lepšie sa darí a kráča životom. Požehnanie je víťazstvo nad zlom. V Starom zákone Boh ukázal požehnania. Dávajte aj vy svoje požehnanie, dávajte ho z hĺbky svojho srdca. Poprosme nášho Nebeského Otca o požehnanie na tento rok:

,, Prosíme Ťa Otče Nebeský požehnaj našej Zemi a ľudom, nech vládne láska, pokoj.´´


Numero logické nastavenie na tento rok 2018 je spojené s číslom ,,2´´ viacej intuície, vnímavosti a predstavivosti sa otvorí v bytostiach, kráčajúcich po Matke Zemi, to čo ste vnímali do teraz, buď sa vám to potvrdí, alebo zrazu uvidíte veci z iného uhla pohľadu, z toho správneho a viacerí nadobudnú schopnosť vcítiť sa do druhých. Súcit vstúpi do sŕdc aj tým tvrdším jedincom . Milosrdenstvo začína láskou k sebe a k svojím blížnym. Diplomacia, spolupráca sa viac pospletá s našimi rozhodnutiami a postojmi. Viac zmlúv a dohôd sa podpíše. Porozumením a pochopením precítime viacej lásky, ľudské srdcia sa viac otvoria a uvedomia si v čom tkvie skutočné šťastie človeka. Slzy sú očistou duše, pripravte sa na viac slz, môžu byť aj od dojatia. Emočné prejavy sa viac prehĺbia, citlivosť do extrémov, výbušnosť a impulzívnejšie reakcie. Vzťahy medziľudské, partnerské, rodinné a pracovné sa stávajú dosť kľúčové, zároveň vzťah sám so sebou cez rôzne udalosti preliečime. Láska je to čo hľadáme a tento rok ju budeme hľadať oveľa intenzívnejšie, aby nás zahriala svojimi teplými lúčmi ako hreje slnko. Partnerské spolužitie dvojíc, ktorí patria k sebe, energie tohto roku pospájajú. Mnoho nových lások nájde k sebe cestu. Až keď nájdeme lásku pochopíme čo nám v živote najviac chýbalo, pustime lásku do svojho srdca a začnú sa diať zázraky. 


Čísla v roku 2018 sú dosť silno pôsobiace na tvorivú energiu, inšpiráciu. Mnohých pochytí túžba byť užitočný a tvoriť, nadchnú sa pre nové oblasti podnikania. Podarí sa po završovať nedokončené veci , je priaznivá konštelácia hviezd. Návraty do minulosti ukážu cestu dopredu. Pracovným a finančným veciam sa otvoria nové dvere, aj možnosti uvážlivo ísť do spolupráce, rozbehnú sa prosperujúce projekty. Vedecké skúmanie bude excelovať. Umelci a umelecká tvorba v tomto roku bude prekvitať, všetci nájdeme v sebe oheň tvorivosti.


Poďakujme sa roku čo odišiel, za to všetko čo nás naučil, možno niekomu priniesol extrémnejšie situácie, aby sa preskúšala pripravenosť. Dbajte na svoje myšlienky hneď od začiatku roka, lebo nimi nastavujeme rast duše. Správne myšlienkové pochody nás upokojujú, utešujú a oživujú. V medziľudských nepochopeniach, sa snažme pokornému priatiu. Ak je v duši svetlo, v človeku je krása. Ak je v človeku krása, v jeho dome vládne harmónia. Ak v jeho dome vládne harmónia, v krajine je pokoj. Ak je v krajine pokoj, vo svete je mier. Len ten čo pochopí odkiaľ vykročil a kam kráča, prebudí v sebe uvedomenie svoje hlbokej podstaty. Práve tým, že sa vráti ku svojim koreňom, prinesie nové energie, novú silu isť dopredu, naštartuje inšpirácie a sebavedomejšie rozhodovanie. Spojenie so svojim Rodom, je základ, zmierenie, prijatie a stotožnenie. Návraty k tradíciám, k hodnotám našich predkov, vytváranie domova s väčšou láskou a úctou.


Stretnutia ľudí sa zintenzívnia. Kolotoč mnohých nečakaných stretnutí sa roztočil, môžeme ich očakávať počas celého roka. Odlišnosť názorov prinesie mnoho rozuzlení. Zmluvy a dohody, či už na písomnom, alebo ústnom dohovore sa uzatvoria aj s ľuďmi, s ktorými by ste to nikdy nepredpokladali. Okolnosti si vyžiadajú vo viacerých záležitostiach, obracať sa na odborníkov, alebo na ľudí, od ktorých sa očakáva pomoc. Učenie sa stáva každodennou realitou. Učenie z reality života, ak sa nepoučí človek dnes, zajtra je už lekcia silnejšia. Odpustenie je cesta v medziľudskom porozumení. Pôsobenie planét v tomto roku , hlavne retrográdne nastavených, môže zrýchliť karmické veci. Minulosť ak nebola pochopená a doriešená tak sa vráti, aby si Duša ozrejmila svoje nastavenie.


Každý, kto v tomto roku chce dosiahnuť polepšenie si po finančnej stránke, cieľ u niekoho vysoko nastavený, aj keď sa môže zdať, že siahnuť naň je nemožné, tento rok poctivým pracovným nasadením ho dosiahnete. Do nového roku vstupujeme s prísľubom, že hľadáme nové možnosti, že si ideme napĺňať sny a dávame si sľuby, najprv si treba nájsť čas na oddych, relax. práve uvoľnenie vás zavedie k rôznym tajomstvám a dovolí do nich nakuknúť. Dá veľkú silu na prijatie samých seba, ale aj na zvládnutie úloh, ktoré si naplánujete.
Ekonomika nášho štátu by sa mala zamerať na nové možnosti, ktoré dokáže vytvoriť domáci trh práce, postupne zvýšiť vývoz do iných krajín. Znížiť dovoz, to je cesta pre prosperujúce nastavenie ekonomiky. Podpora malých a stredných podnikateľov, rozvinie lepšie a kvalitnejšie výrobky a potraviny. Domáce je vždy domáce, veci robené s láskou a robené s rukami, vkladaná je živá energia. Celková finančná stránka Slovenska počas celého roka výrazne pozitívne zrýchli tempo rastu. Zahraničie v prvom štvrťroku priveje ku nám aj negatívne energie, ale aj konkrétne vecí, ktoré si vyžiada viac riešení. Druhý štvrťrok nastaví pozitívny vietor na ukončenie sporov, nedorozumení, zároveň otvorí mnohé nové veci začať spoluprácu. Budeme môcť získať aj výhody, len treba o ne požiadať. Jediný spôsob, ako objaviť hranice možného, je ísť za ne, vstúpiť do nemožného. Tretí štvrťrok ako na hojdačke. Posledný štvrť rok viac priať pracovnému trhu, zlepší sa spolupráca so zahraničím. Všetko má svoj čas a postup, kto sa chce naučiť lietať, musí sa naučiť stáť, chodiť, človek nemôže začať hneď lietaním a tak je to aj v spolupráci so s zahraničím.


Veci pôjdu rýchlym tempom, mnohým sa otvoria možnosti meniť bývanie. Hovorí Biblia, muž je hlava, žena srdce, staňte sa muži viac mužskými a ženy ženskejšími, materskejšími, je to základ, aby sa rodilo zdravé potomstvo. Jedno príslovie hovorí, ,, Muž by mal vonku kráčať vždy prvý. Jeho povinnosťou je zistiť, či je chodník pre ženu bezpečný.´´ Vykročte teda muži s múdrosťou napojenou na Nebeského otca.
Prichádzajúce novo narodené deti, majú vo vienku väčšiu intuíciu, citlivosť, cit pre diplomaciu, prichádzajú politici novej doby. Vyžaduje si to dobre pripravených rodičov a učiteľov, hovorí sa, že ak je učiteľ v hmle, deti budú v tme, len nastavenie sa na program srdca ukáže múdre smerovanie.


Kiež svitania nás zastihnú bdelých a ostražitých, potrebujeme prírodu, sme jeden prepojený celok, nezabúdajme na to každučký deň, každučkú minutú, začnime od seba príkladom ostatným v ochrane prírody. Ak začneme viac sa spájať a rozumieť prírode, zistíme, že je stále čo odhaľovať, prekvapivo sa odkryje jej krajšia, vznešenejšia, zázračnejšia tvár. Povrchným prístupom k prírode sa ľahko stratíme, ale ak hlbšie skúmame nekonečnosť a divy múdrej prírody sme na ceste k Bohu. Počasie a vplyv na zdravie energeticky najhoršie mesiace na tento rok, sa ukazujú marec, apríl a november, práve hlbšie prepojenie s Matkou Zemou a prírodou, môžu znížiť negatívne vplyvy a liečiť nás. Stromy, kvety, tráva, dokážu uvoľniť gejzír osvieženia, inšpirácie.


,,Prosím Ťa daj Bože, aby sme boli pod Tvojou silnou ochranou.´´ Želám v tomto magickom roku všetkým veľa lásky, lebo tá je najdôležitejšia a posúva vpred Ewaimgimgimg


ROK 2017Nová cesta životom, sa ponúka každučký rok, aj rok 2017 nám prináša svoju nádielku nových výziev, otvoríme sa tomu čo nám ponúkne, ale buďme si vedomý toho, že v tej ponuke sú už zakomponované naše minulé postoje a rozhodnutia, naše myšlienky, pocity a skutky. Stavajme tento rok na poznaní, práci, odvahe a milosrdenstve.

Údery sa ľahšie rozdávajú, ako prijímajú, prijatie s láskou úderu od negatívne nastaveného človeka, či sú to urážky, poníženia, si vyžaduje veľa lásky v srdci, tento rok prídu mnohé príležitostí sa zachovať s láskou,
,,Rodina v spojení , matka ´´ bude aktuálnejšia po celý rok, vo všetkých súvislostiach života, zrod nových energii, zrod nových idey, zrod nového života. Duša a jej Božská podstata hľadá možnosti k naplneniu plánov, predsavzaté a dohodnuté na počiatku nášho zrodu. Výzvy sú už napísané, je len na nás ako ich zvládneme, volajme k Božej ochrane a pomoci.
´´Otče Nebeský prosíme Ťa pomôž nám všetkým tento rok siať semeno lásky, semeno poznania, pochopenia, semeno Božieho nastúpenia Pravdy. Pane, urob nás nástrojom Tvojho mieru. ´´


,,2017´´ numero logickým pohľadom je spojené s prílivom nových energii, nových myšlienok, nových nápadov, zrod nových projektov. Človek sa spojí s vnútornou silou poznania svojich schopností, spoznať samého seba, cez rôzne situácie a okolnosti postavené do každodenných krokov. Spoznávanie sily vôle, veď vôľa človeka je vlastne jeho česť. Potreba dokazovať sebe, aj svojmu okoliu čoho sme schopný, na čo všetko máme vlohy. Mnoho poznaní sa práve preto odhalí, lebo ľudia pôjdu za poznané hranice svojho ,, Ja´´. Často sa pristihneme pri myšlienke: ,,chcem byť sám..´´ je to v tomto roku normálne, na to, aby sa človek hlbšie spoznával musí spočinúť v tichu svojho myšlienkového sveta. Pocity komunikovať, argumentovať, presadiť svoju vôľu, svoj zámer, viacej odvážnejšie plány sa zrodia, zároveň viaceré skúšky, prekážky a výzvy. Nečakané okolnosti preskúšajú pripravenosť popasovať sa aj s ´ťažšími vecami. Pozor na presadzovanie Ega, sebeckejšie postoje, ale aj na riskantné a odvážne kroky. Nezabúdajme však na jednu pravdu, kto vysoko rúbe, nízko padá.

Šťastie praje odvážnym v presadení a napredovaní. Celý rok nás preskúšajú z trpezlivosti, ale len s láskou nájdete vnútorný stav naladenia sa na pokojnú melódiu prejavu, trpezlivosť je trpká, ale jej plody sú sladké. Nové výzvy prídu, ale kto si dostatočne neupratal minulý rok vo svojom živote, tak ho čaká, rýchlejší sled udalostí v prvých mesiacoch roka. Z cudzej škody sa neradujte, ale sa učte na chybách iných, nesmúťte zo závisti, veď slnko svieti pre všetkých rovnako. Každý učiteľ ťa niečo naučí, no najviac ťa naučia vlastní žiaci. Ak sa stanú situácie spojené s tým, že niekto sa snaží ponižovať toho druhého, berte ho tiež ako učiteľa, čo chce zachrániť tvoju dušu. Poďakujte sa aj za takúto možno trpkú skúsenosť, je síce boľavá, ale prospešná rastu duše. Pred nikým sa nepovyšuj a pred nikým sa neponižuj.


Viac rozhovorov prebehne v tomto roku, ako naštartovať plány, projekty dobre si ich treba pripraviť, veď sa hovorí: ,,Radšej jedno slovo pred ako dve po.´´
V zahraničí sa rozbehnú nové projekty, ktoré ovplyvnia a priamo budú pôsobiť aj na veci na Slovensku. Priateľská spolupráca na medzinárodnej úrovni vo viacerých oblastiach sa bude viac rozvíjať, čo bude prínosom pre našu ekonomiku. Spolupráca vo vedných disciplínach sa odrazí na viacerých objavoch, celý rok má dobré nastavenie na objavenie mnoho nových poznatkov, tajomstvá sa odkryjú.
Bolo by ozdravujúce pre spoločnosť, keby sa otvorili nové postoje pri ochrane zdravého vývinu populácie, uvedomovanie si, že zdravie človeka, začína už sa kódovať pred tým ako sa dieťa narodí, potrebné je pripraviť programy, kde sa pozornosť upriami viacej na zdravie detí, mládeže. Športové a kultúrne podujatia treba podporiť.


Premietané filmy propagujúce násilie a agresivitu, negatívne do podvedomia kódujú vnútorný stav chaosu a agresivity. Každý jeden pohľad na vraždy a násilie zabíja lásku a kóduje nenávisť, ak chceme mať zdravo vyvíjajúcu spoločnosť, je najvyšší čas, aby sa zastavilo premietanie filmov propagujúce násilie. Keď tehotná žena pozerá takýto žáner, kóduje do podvedomia svojho nenarodeného, ale už vyvíjajúceho plodu známky agresivity. Potom mnoho matiek sa čuduje prečo je jej dieťa agresívne, všetko čo prežíva matka počas tehotenstva postupne programuje do podvedomia svojho dieťaťa. Je potrebná väčšia podpora tehotných žien, aby mohli v pokoji , bez stresov priviesť na tento svet svoje ratolesti. Zdravo uvažujúca spoločnosť vždy si chránila svoje potomstvo, veď v nich máme pokračovanie.

Prídu na tento svet deti, s novým elánom, s novou energiou, ktorá je tvorivej charakteristiky, idú vodcovia, s vysokým intelektom, treba v nich viacej otvárať cestu lásky, ale aj učiť ich pokornejšej formy prejavu. Rodinné prostredie vychováva, formuje a pôsobí, láska v rodine je nezastupiteľnou energiou pre zdravú osobnosť. Po čas roka sa ukážu skutočné hodnoty, ktoré preveria ako sú rodiny spojené. Obetovanie sa pre druhého člena, malo by byť samozrejmosťou, no v tomto roku sebeckejšie pôsobenie vytvorí väčšie napätie v niektorých rodinách. ,,Láska, Dôvera, Úcta, Tolerancia´´ sú základnými piliermi pre pevné základy spolužitia. Túžba po osamostatňovaní nastaví v ľuďoch väčší odchod zo spoločných domácností, túžba zakladať si svoje miesta pod slnkom. Každé rozhodnutia, postoje si obzvlášť v tomto roku premyslime, lebo pôsobenie môže byť na dlhý čas. Najdôležitejšie rozhodnutie v živote človeka, je rozhodnutie o tom akého partnera si pustí do života, s kým si dohodne mať spoločnú cestu životom, s kým spojí svoj Rod, s kým splodí potomka, lebo práve z týchto rozhodnutí plynú situácie na celý život.
Zdravo vyvíjajúci sa mladý ľudia majú svoje sny, plány , túžby, naplnia sa im tento rok, ak v ich programe hlboko v srdci bude dôvodom láska. Jedno židovské príslovie hovorí : ,,Ak otcovia jedia nedozreté ovocie, ešte aj ich synom zuby stŕpnu


Finančnú stránku našej krajiny ovplyvnia mnohé príležitosti nových prospešných zmlúv, mnohí nenávidia peniaze, ak nepatria im, keď sa jedná o vlastné tak si ich strážia. Prvý pol rok prídu výzvy pre zrod nových investícií, silný tok možností ísť do rozsiahlych nových projektov, súčasné sa budú rodiť viaceré plánované aktivity čo z dlhodobého pohľadu prinesú prosperitu. Je to aj o prejavení odvahy kompetentných osôb, pri objavovaní možností, o ktorých ani nesnívali, nečakané príležitosti prídu veľmi rýchlo, ich pozitívny vplyv nenechá dlho na seba čakať.

Tretí štvrť rok, je potrebné vo financiách byť obzvlášť opatrný, prídu mnohé nečakané výdavky , ktoré sa nepredpokladali.
Posledné mesiace roka by mali byť v ekonomike našej krajiny nastúpené na naplnenie určitých prognóz pozitívnym smerom.
Pôsobenie zahraničia na našu krajinu a život v nej v prvých mesiacoch roka viac menej pozitívny, prínosný. No posledné mesiace roka sa ukazuje potrebná silnejšia ochrana pred stratami, negatívnymi pôsobeniami zo zahraničia.

Tento rok aj Matka Príroda bude aktivovať svoju silu, extrémnejšie počasie prinesie, pripravme sa na výkyvy nečakaného prúdenia vzduchu. Vyskúšajme nájsť zmenu vo svojom životnom nastavení, chráňme prírodné zdroje, nie drancovať, ale chrániť. Zvyky sú najskôr pavučinou, neskôr lanom. Práve preto, je najvyšší čas aktívnejšie chrániť prírodu. Nedostatok lásky blokuje energiu viacej než si to vieme predstaviť, v každej oblasti života. Vážme si stromy , majú významné miesto v živote človeka, sú symbolom plodnosti, znovuzrodenia. Strom je ako náš život, odrazom vesmíru a prejavov života, jeho korene sú v zemi a naše korene sú v minulých životoch a v životoch našich predkoch. Kmeň s konármi to sú súčasné naše postoje, čím vyššie naše konáriky porastú, tým sa blížia viac k duchovnému rozvoju. Boh stvoril v rajskej záhrade strom poznania dobrého a zlého. Boh je láska a my sme jeho iskri, v každom srdci je životná iskra, len ju rozdúchať, aby prinášala osoh všetkým, priložme zo správneho stromu drevo, na Božskú iskru, aby horela dlho a príjemne hriala.

Želám požehnaný rok plný elánu, odvahy, vytrvalosti pri odhodlaniach, čisté srdcia naplnené láskou. Ewaimg


imgimgimg


ROK 2016


Nastúpili sme cestu v  roku 2016, tento rok je rokom , ktorý nám môže vytvoriť podmienky, aby sme našli cestu pre naplnenie našich snov a túžob, ale musíme mať upratané v našich životoch, kto nemá poupratované, nastavia sa okolnosti, aby sa veci dali do pohybu, čo bude stáť nemálo síl . Mnoho úvah nás čaká, lebo je to rok prinášajúci múdrosť, viacej filozofickej energii nás obklopí. Snívajme múdro, aby sme neľutovali , keď sa nám naplnia naše želania. Poprosme o vedenie nášho Nebeského Otca, poprosme o ochranu a milosť. Máme rok milosrdenstva, skúsme sa občas stíšiť a s pokorou zamyslieť nad podstatou nášho bytia.


Numero logické nastavenie na tento rok 2016 je spojené s číslom ,,9´´ je to najdokonalejšie číslo, má v sebe vznešenosť, veľkorysosť a stelesňuje ušľachtilé ideály ľudskosti. Zvláštnosťou, je že ak číslo deväť vynásobíme akýmkoľvek iným číslom, dostaneme vždy opäť deviatku. Ďalšou zvláštnosťou je, že ak k číslu deväť pridáme akékoľvek ďalšie číslo, dostaneme pri numero logickej redukcii výslednú opäť pôvodnú číslicu, deviatka necháva ostatné čísla nedotknuté . ,,9 ´´symbolizuje "vedomie", povznáša a dáva veciam dôležitý nadhľad. Nastaví v ľuďoch viacej súcitu, čo ukáže cestu spájania sa, tolerancie a porozumenie, hojivým spôsobom bude liečiť rodinné vzťahy. Mnoho tvorivej práce a otvorenie sa umeleckým činnostiam. Dobrosrdečnosti a mravným hodnotám nás bude učiť. Bohatstvo pre tento rok bude bohatstvo v duchovnom svete, hľadanie múdrosti pre rozvoj duše a myšlienkových svetov.


Čaká nás spájanie sa s Božskou múdrosťou, na princípe hľadania lásky v sebe a v druhých. Učiť nás budú situácie stáť na vlastných nohách, hľadať viacej zodpovednosť za seba, za svoje činy, za svoj myšlienkový svet. Rozloženie nášho učenia na tento rok je pre každého individuálny, ale napriek tomu viacej spoločných bodov sa nezaprie, že si treba poupratovať, najprv v sebe, potom okolo seba. Niektorí ľudí odídu z nášho života s tým, že už životné cesty sú rozdielne. Návraty z minulosti niektorých ľudí, intenzívnejšie nastúpi u tých, ktorí si nedoriešili čo si mali, v minulosti, okolnosti sa vytvoria, aby sa na novo dala šanca, povedať, pomôcť, respektíve nastaviť určitý životný proces medzi ľuďmi. Naplnili sa dohody duší, zmierili sa.


Rodina je základom spoločnosti a práve tento rok, by mal vytvárať viacej možností pre spoločnú cestu rodín. Súdržnosť v rodinách je požehnaním, ukazuje cestu pre novú generáciu, ktorou sa otvárajú cesty budúcnosti. Hlavnou formou, ktorou sa láska prejavuje v rodine je pozornosť, najobvyklejším a najdôležitejším spôsobom, ktorým prejavujeme svoju pozornosť, je vypočutie. Bez lásky niet rodiny. Láska je trpezlivá a pre nás tento rok bude skúškou trpezlivosti, lebo len s láskou nájdeme silu na vnútorný stav trpezlivosti. Milovať znamená žiť životom toho, koho milujeme. Prosme Anjelov, aby nám pomohli nájsť správne riešenia. Každý člen rodiny má svoje vyžarovanie, spolu sa hľadá cesta zosúladenia rodu. Rody môžu byť silnejšie, ale každý jednotlivec by si mal uvedomiť, že ak má dosť lásky sám v sebe, bude tým najsilnejším a najšťastnejším človekom na svete, len šťastný a spokojný člen rodu, môže liečiť vibračne ostatných. Do srdca svojich detí vkladajte lásku k Bohu, vráti sa vám to mnohonásobne. Pokúste sa do slov celý rok vkladať viacej lásky, do práce vkladajte viacej lásky, do myšlienok vkladajte viacej lásky. Do srdca svojich detí vkladajte lásku k Bohu, vráti sa vám to mnohonásobne. Pokúste sa do slov celý rok vkladať viacej lásky, do práce vkladajte viacej lásky, do myšlienok vkladajte viacej lásky.


Narodia sa deti, s talentom na umenie,  nadanie uplatniť sa v dospelom veku na širšie oblasti života, s vysokým intelektom, súcitné, rozvážne. Idú ku nám na Zem nové pokrokové, duchovne vyspelé dušičky.


Tvorivejšie a činorodejšie aktivity budú lákať ľudí. Vzdelávanie bude mať zelenú, či už štúdium, kurzy, samovzdelávacie formy naberania informácií. Krajina , ktorá prispieva ku tvorivým, športovým a umeleckým smerovaniam národa, vkladá veľký potenciál do svojej budúcnosti , obetovanie financií na dobrú vec, posilni zdravý vývoj celej generácii.


Rok volieb, kde sa rozhoduje, kto bude stáť na čele našej krajiny, je to vždy o zrkadlení sa národa, verím, že sa budú ľudia rozhodovať múdro, nenechajú sa ovplyvniť emóciami v predvolebných kampaniach. Chaos , ktorý sa vytvára okolo volieb má mnoho negatívnych vibrácii, modlime sa za múdru vládu, modlime sa za múdre vládnutie, aby budúce roky boli rokmi pokoja a prosperity.


Prvé mesiace budú pre našu krajinu o hľadaní, stabilizovaní sa, v jarných mesiacoch a začiatkom leta bude potrebné mnoho ekonomických a obchodných znalosti , aby sa podchytili tie správne príležitosti. Obzvlášť muži budú mať viac otvorené energie tvorivého  prínosu pre ekonomiku. Vo finančnej a ekonomickej oblasti bude skôr ustabilizovanie sa, v poslednom štvrťroku sa podpíšu výhodné zmluvy, ktoré prinesú pre krajinu prospešné projekty, pre ďalšie roky. Črtajú sa intenzívnejšie, diplomatické stretnutia na medzinárodnej úrovni, medzi krajinami, vyvstanú dohody, síce sa budú rodiť za dosť zložitých podmienok, ale v konečnom dôsledku nájdu múdre vyústenie dohôd. Kto sa chce dohodnúť, tak cestu na dohodu nájde. Žehnajme naším diplomatom, aby pre našu krajinu dokázali vy rokovať vždy pozitívne podmienky.


Za počaté projekty, či už v sfére podnikateľskej , alebo v iných oblastiach nášho života sa dovŕšia. Niektoré dlhodobé projekty sa budú rodiť. Je to kolobeh životných zmien. Budeme skôr šetrnejší a s väčším uvážením pustime z peňaženky financie . Veľa nových pracovných aktivít, nové pracovne miesta, aj vo väčšej miere nové podnikateľské aktivity sa rozbehnú. Súdne procesy, ktoré sa ťahali dlhšie, nájdu svoje rozhodnutia.
Vedecké tými budú excelovať v rôznych objavoch vedy, mnoho technických vymoženosti objavia, lekárska veda prinesie posun .


Príroda je naša Matka, naučme sa pristupovať s úctou k našej prírode, viesť cestu Bohu milú je aj ochrana prírody, nesmažte sa zavierať oči pred tým, keď vidíte drancovanie prírody. Múdry človek chráni prírodu pre svojich potomkov. Hovorí sa , kvety sadíš pre svoju radosť, stromy sadíš pre radosť deti a vnúčat.


Cesty života majú svoje začiatky naším narodením, každý pobyt nášho cestovania zemskou púťou sa končí, niektoré duše v tomto roku sa odoberú na návrat do Božieho naručia, k Božskému súdu. Ak chceme, aby nám bolo odpustené, je potrebné odpustiť, bez odpustenia nie je cesty vpred. Neochota odpustiť, to je pýcha , ktorá nedovolí prijať pokornejšie pozície.


Sú tri veci v živote, ktoré sa nikdy nevrátia: ´´čas, vyslovené slová, premárnené príležitosti. ´´ Múdro využívajte svoj čas, v tomto roku buďte pánom svojho časového rozvrhu, ak sa necháte tlačiť od iných, budete to na konci roka ľutovať, preto hneď na začiatku roku si stanovte svoje priority. Múdre slová povedané v správnom čase a na správnom mieste môže mnoho veci vo vašom živote vyriešiť. Vo vzťahoch vyslovené slová s láskou, partnerstvo utužia. Nenechajte si ujsť nové príležitosti, bude ich mnoho vo všetkom, či v pracovnej oblasti , kariérnej, ale hlavne v medziľudských vzťahoch nájsť priateľské slová.

Nedovoľme, aby sme stratili: ´´nádej, trpezlivosť, česť.´´ no vyhýbajme sa pýche, lebo pýcha je predzvesťou pádu.

Rozvíjajte čnosť miernosti, lebo to je cesta uprostred. Hľadajte zmeny v sebe a to prinesie nové obzory. Hľadajte radosť a šťastie, ale nie tu roztopašnú a bujarú radosť, ale pokojnú, tichu radosť zo života.


Želám rok plný svetla a dobrej nálady, nech máte ľahkosť v myšlienkach, ktoré vám dajú krídla a vyletia s  vami do oblakov. Želám radosť do rodín, nech prúdi požehnanie do každého príbytku. Ewaimgimgimg


ROK 2015


´´Ak by dnešným dňom Ti bolo dovolené predstúpiť pred nášho nebeského Otca čo by si mu predložil, akú kyticu svojich pozitívnych vlastností, rozsvietila by sa a rozvoňala? Ak máš takú rozkvitnutú nádheru, tak môžeš začínať tento rok s pokojom, ak však je tam málo cností, tak ťa čaká rok, ktorý sa postará o to, aby na konci roka si mal čo predložiť.´´


Numerologické nastavenie na tento rok 2015 je spojené s číslom ,,8´´. Ležatá ,,8´´ je symbolom nekonečna. Kybalion povedal :,,Všetko je duálne, všetko má svoje póly, všetko má svoje dvojice protikladov, rovnaké a rozdielne je to isté, protiklady sú vo svojej podstate totožné, líšia sa iba svojím stupňom, krajnosti sa stretávajú, všetky pravdy sú iba polopravdy, všetky paradoxy je možné uviesť do súladu.´´ 


 Hľadať diplomaciu, ktorej sa máme všetci učiť, ale zároveň sa máme spoznávať sami v sebe, spoznávať naše schopnosti, možnosti, každý jeden spoznávať svoju vnútornú silu. Medziľudské vzťahy budú smerovať k nezávislosti, o ktorú sa budú snažiť mnohí, jednotlivci, či už v partnerských vzťahoch, v rodinách, v práci. Krajiny, ktoré majú v sebe zriadenia, ktoré ľudí obmedzuje, národ sa bude aktivovať, aby si vydobyl voľnosť, nezávislosť. Krajiny, ktoré sú v určitých spoločenských zriadeniach , budú snažiť hľadať cestu na oslobodenie.


Väčšia sebeckosť nastúpi do pováh ľudí, mnohí sa budú pozerať viacej na seba a do seba, na svoje výhody a vymoženosti. Väčšia dravosť v podnikateľských kruhoch  sa objaví, čo umožni mnohým si polepšiť po finančnej stránke. Ekonomický rast našej krajiny sa viacej naštartuje, hlavne druhá polovica roka.
Pozor na zdravie, je veľmi dôležité , aby v tomto roku, bol človek zosúladený sám so sebou, hlavne, aby hlava bola v súlade so srdcom, číže myšlienky v harmónii s pocitmi. Viacej fyzickej aktivity, šport, tanec je potrebné si zaradiť do každodenného plánu, Ak bude dostatok pohybu a súlad sám v sebe tak čaká bohatý a tvorivý rok.


Položme si hneď v úvode roka otázku, koľko času máme tu na našu životnú cestu? koľko času má naša duša na skúšku, ktorú si predsavzala.? Cesta za oslobodenie v sebe, v pocitoch čaká, každého jedného, kto ešte túto cestu vnútorného rozvoja nenastúpil. Mnoho práce na sebe nás čaká. Potrebujeme pochopiť svoju dušu. Cesta vedie cez skúšky, ktoré nebudú jednoduché. Dôležité je nastaviť sa na lásku k Bohu, k sebe, k blížnemu, k celému bytiu. Nájsť v sebe vnútornú lásku a pokoj. V rodinách budujte vzájomnú dôveru , lebo sa hovorí, že skôr nájdeš prsteň stratený v púšti ako raz stratenú dôveru. Rodina a jej členovia nastúpia cestu, učenia vzájomnej súdržnosti, len rodina, ktorá dokáže pevne držať pokope, má pred sebou šancu a schopnosť posilniť rodinné zväzky. Členovia rodín, pri ktorých stojí rodina, ľahšie prekonajú skúšky.


Vzťah medzi mužom a ženou je o uvedomení si potreby vniesť okrem lásky aj väčšiu nehu, väčšie zosúladenie, nech je muž hlavou a žena srdcom. Súlad medzi hlavou a srdcom nastaví viacej svetla do partnerských chvíľ. Hlave velí logika a srdcu intuícia. Zmena je život a život je zmena, ak sa nesnažia spolu hľadať zmeny, tak sa zmeny postarajú o to, aby prišli do ich života. Láska prináša nádej a zmysel nášmu životu. Sme tu všetci preto, aby sme sa naučili milovať, aby sme sa nastavili na Lásku, odpúšťanie, pochopenie. Je ľahké milovať tých čo sú k nám pozorní a láskaví , oveľa ťažšie je milovať ľudí čo nám robia prieky, sú neústretový, ale to je skúška lásky naučiť sa milovať cez sťažené a kamenisté situácie, naučiť milovať ľudí s ich chybami.


Zatúžime po viacerých spoločenských podujatiach, túžba baviť sa a žiť väčším spoločenským životom. Na jednej strane sa zvýši pracovitosť, húževnatosť a túžby po financiách a kariére, ale na druhej strane bude túžba extrémnejšie sa zabaviť. Nespokojnosť je ako vírus, preto treba v sebe nájsť stav spokojnosti. Život má zmysel, hľadajme dvere, ktoré keď do nich vstúpime zažijeme radosť, uvidíme veci, ktoré niektorí nevidia, mi ich vnímajme a precíťujme srdcom, viera je kľúčom.


Majetkové a hmotné statky si polepšia  viacerí, ktorí sa chytia príležitostí, ktorých v tomto roku bude mnoho, ale len ten čo nastaví  súlad sám so sebou si ich všimne a pevne sa ich uchopí. Vytvoria sa viaceré pracovné možnosti, kto bude hľadať prácu , nájde ju. Dôležitý je vždy a za každých okolností charakter, peniaze a majetky, raz môžu byť a raz o ne môžeme prísť, ale charakter je v nás.


Prídu na tento svet deti, ktorí budú mať vo vienku zdatnosť, spoľahlivosť, pracovitosť, tvorivosť a vytrvalosť, svojimi vlastnosťami si budú vedieť získať autoritu a rešpekt.


Naša krajina je rozlohou malá, ale srdce , ktoré je v národe je veľké. Ľudská podstata vyviera z rodu, z národa, s ktorého pochádza. Náš národ bol skúšaný storočiami. Pevný v odhodlaniach, veľkorysosť, mierumilovnosť, láskavosť, pracovitosť, štedrosť. Toto sa odzrkadľuje v národoch Slovanského pôvodu. Národ a predstavitelia vlády je vzájomné zrkadlenie.


K susedskému spolužitiu národov.:,, Milujme susedov a žehnajme im, lebo sú našou najsilnejšou ochranou.´´ Užšia spolupráca v hospodárskych, vedeckých a iných odvetviach môže priniesť oživenie práve so susednými krajinami. Otvoria sa aj nové rozvojové projekty, ktoré umožnia zvýšiť zamestnanosť.


Mnohé zahraničné stretnutia našich diplomatov, rozohrajú nové obchodné rokovania, v prospech našej krajiny. Nové možnosti na spoluprácu sa vytvoria s predstaviteľmi krajín bývalého sovietskeho zväzu. Na tento rok sa pre našu krajinu otvorí  intenzívnejšia spoluprácu s Kanadou. Bude pokračovať zintenzívňovanie spolupráce medzi Európou a Áziou na všetkých úrovniach, prinesie prospešné napredovanie pre ľudstvo. Držme palce našim diplomatom, nech ich sprevádza láska a Božia ochrana, aby pre krajinu našli výhodnú spoluprácu, ktorá bude prinášať obojstrannú spokojnosť.


Matka Zem tento rok sa bude snažiť očistiť a bude volať všetkých, aby jej pomohli nájsť vo všetkých smeroch možnosti na očistu. Keď nepočuje človek hlas Matky Zeme, môže prísť hlučnejšia odozva, ktorá už bude následok neochoty počúvať a podnikať kroky na ochranu a očistu. Za nádheru prírody by sme mali každým dňom ďakovať a nebrať veci ako samozrejme. Častejšie si liečte oči pohľadom na zelené stromy , rozkvitnutú luku, letiace motýle, let vtákov na oblohe uvoľní a rozpustí stres. Ďakujme, že nám Nebeský Otec zveril túto nádheru.


Keď odchádzame z tohto sveta do duchovného a naše fyzické telo tu zanecháme, všetko ostáva tu na zemi, s nami odchádza len to čo sme si uložili hore do karmickej nádoby, do tej vieme uložiť, našu lásku, naše cnosti. Modlitba za seba, svojich blízkych pomáha k očiste ,,Rodu´´.


Snažme sa pracovať na sebe, aj keď pokušenia a skúšky v tento roku v mnohých prípadoch sú nastavené na vyššom leveli , o to silnejšie sa musíme spojiť s Anjelskými bytosťami, aby sme boli pod ich ochranou a radami. Myšlienky a slová sú tvorivé energie, myšlienkami a slovami môžeme pohladiť, ale aj uškodiť.


Nech nás chráni všetkých Nebeský Otec, nech nad nami bdejú Anjelské pluky, aby sme všetci po celý rok spievali piesne, ktoré sa budú rodiť v našich srdciach a vytvoria okolo zeme svetelnú Dúhu Lásky.
Prajem rok naplnených želaní
Ewa


imgimgimg


ROK 2014


,,Boh je naša spása´´   intenzívnejšie to precítime v tomto roku ako po iné roky. Premýšľam, aký budeš rok 2014, čo nám prinesieš? Sú určené možnosti, alebo si môžeme ešte niečo pozmeniť. Niektoré veci sú už dané našimi minulými rozhodnutiami, niektoré si môžeme pozmeniť.
Pýtam sa v duchu vyšších mocností, aký rok máme pred sebou? Odpoveď prišla: ,,Prichádza mnoho pozitívnych pôsobení pre ľudstvo, ale beda tým, ktorí....´´ tu som sa zľakla a neviem čo povedal hlas ďalej, nejako som to nechcela počuť, alebo bála som sa počuť varovný hlas. O pár dní som nabrala odvahu a znovu som poprosila anjelov o odpoveď čo čaká ľudí,  ako budeme kráčať v tomto roku:
,, Opáš sa skromnosťou,  dôjdeš k bohatstvu Ruky nech hladia, nájdu poklad Ústa nech mlčia a uši započujú nebeskú hudbu.´´

Rok v znamení 7 je rokom duchovna, rokom , kedy máme svätiť. Boh stvoril Zem za 6 dní a v 7 deň skončil svoje dielo, odpočíval, požehnal tento deň a zasvätil ho. Rok 2014 zasväťme Bohu a oslavujeme jeho požehnania, ktorým sa nám dostáva. Ďakujme dobrodeniam, s ktorými sa každý boží deň stretneme. Ak sa naučíme ďakovať, za všetko, odmeny prídu bohaté. Boh nám dáva lásku, lebo on je láska, dal nám život, zdravie. Naše telo je Božím chrámom starajme sa tento rok o našu fyzickú schránku a to bude prejav našej lásky k Nebeskému Otcovi.
Každý čin, každá myšlienka sú naším semenom. Láska je to čo by malo byť prioritou, pre každého z nás. Akú úlohu má duša v tomto roku, aby múdro napredovala? Spoznať svoju podstatu. Máme dve srdcia jedno je fyzické a jedno duchovné. To fyzické závisí od duchovného, pretože Duch je silnejší ako Hmota. Udržať čistotu duchovného srdca bude základ pre tento rok , Odpustenie všetkým, na všetkých úrovniach bytia a poprosiť o odpustenie, je prvý krok, ktorý sme mali urobiť v tomto roku, ale stále je čas nájsť v sebe silu odpúšťania.

Partnerské spolužitie sa bude odvíjať od viacerých faktorov, nenechajte sa v partnerskom vzťahu dotlačiť do úzadia, v partnerstve musí byť rovnováha. Koľko dávam toľko dostávam.

Zamyslite sa nad týmto odkazom určite ak ich budete čítať srdcom tak nájdete v nich odpoveď ako hľadať rovnováhu : ,, Opáš sa skromnosťou,  dôjdeš k bohatstvu Ruky nech hladia, nájdu poklad Ústa nech mlčia a uši započujú nebeskú hudbu.´´

Neodkladaj na zajtra čo máš urobiť, alebo povedať dnes.
Narodia sa deti, učitelia veku, ľudstvo nech privíta duše múdrych bytostí, ktoré zatúžili po realizácii nebeských plánov na planéte Zem.

Práca šľachtí človeka, ale len taká , ktorá je urobená poctivo a s láskou. Otvoria sa nove pracovné možnosti, príležitostí pracovať bude viacej, objavia sa viaceré pracovné miesta, na ktoré sa budú musieť rekvalifikovať mnohí. Noví zahraniční investori prídu, ale aj sa otvoria viacerým dvere do zahraničia. Neľutujte obetovať financie v tomto roku na vzdelávanie, na relax, dovolenku, a oslavu. Viac násobne sa vám to vráti.

Našu krajinu čakajú viaceré rozhodnutia, voľby prezidenta, voľby do samospráv. Okolo toho cítim veľa nervóznych energii, doslova choré situácie, čo nie je dobré pre krajinu. Prosím voľte múdro. Potrebujeme mať na postoch ľudí, ktorí budú viesť svoje úrady múdro, zodpovedne, prísne, ale, aby pracovali s láskou. Modlime sa za múdrosť v rozhodovaní počas volieb, ale aj po nastúpení do úradov nových predstaviteľov.
Láska, ktorú prechováva človek, ku svojej vlasti, je zrkadlom výšky úrovne. Milujme našu krajinu, nádhernú prírodu, ľudí, s ktorými sa stretávame. Vyjadrujme sa bez negatívnych emócii aj na adresu našich vládnych predstaviteľov, lebo si ani len neviete predstaviť ako negatívnymi vyjadreniami si špiníte karmu, sebe, svojmu rodu a aj národu, v ktorom žijeme. Všimnite si, iné národy,  ich prístup k svojej vlasti a tu uvidíte to zrkadlenie, ako sa potom darí celému národu. Národ, ktorí si váži a s úctou sa vyjadruje bez negatívnych emócii, tá krajina je na vzostupe. Tam kde nemajú lásku ku svojim koreňom a hanlivo sa vyjadrujú, v tej krajine je chaos.,,,

Slovenská diplomacia urobí ďalšie kroky, dosiahne nové zahraničné zmluvy, spolupráca sa otvorí vo viacerých smeroch. Európa a Ázia potrebuje zviditeľniť a zintenzívniť spoluprácu na všetkých úrovniach. Bude to prospešné pre ďalšie napredovanie ľudstva. Napredovanie znamená cesta zbližovania národov. Vedci , vedecké tými, ak sa nastavia na Ducha, ich práca bude intuitívnejšia, nájdu cestu a odpovede ku mnohým skrytým otázkam.

Životné prostredie a jeho stav, je tiež zrkadlenie ľudí a ich zmýšľania, prírodné katastrofy sú odrazom nemúdreho konania človeka, každého jedného z nás. Stojíme nad priepasťou, je najvyšší čas cúvnuť a obzrieť sa späť, kde sme pochybili, kde pochybil každý jeden z nás a čo ide urobiť pre zmenu v sebe samom. Nájsť cestu pre obnovu prírody, ak to neurobíme, príroda bude nútená postarať sa sama o seba a potrestať svojich ničiteľov svojím spôsobom. Nechcem písať katastrofické scenáre, ale poprosiť každého jedného, aby sa pokúsil robiť všetko pre to, aby sme do tej priepasti nepadli všetci, každý nech si je vedomí svojej úlohy.

Múdrosť v zvieracej a rastlinnej ríši vedeli oceniť mnohé národy, rozprávali sa s bytosťami týchto svetov. V tomto roku, inteligencia a prepojenie na vyššie vibrácie zvierat a rastlín , stromov, kameňov viditeľne môže postrehnúť, každý jeden človek, ak bude viacej počúvať srdcom. Spojenie bude intenzívnejšie a aj liečivé, no záleží na každom jednotlivcovi ako sa postaví ku nádhernej energii zvierat, kvetov, stromov, kameňov.

Nezabudnime na svety, kde putujú naše duše, kde sú naši predkovia, pošlime im modlitby a zapáľme sviečky. Pomáhajme im odtiaľto, neskôr sa nám dostane ich pomoci.

Anjelské bytosti sú okolo nás, nebuďme nevšímaví, znamenia, ktorým sa nám dostáva, mnoho krát nás chcú usmerniť, mnoho krát upozorniť, len sa započúvajme častejšie do hudby svojho tela, do hudby všetkého na okolo. Hudba srdca bude tóninou lásky a prepojenie týchto zvukov budú počuť naši nebeský sprievodcovia. Modlitby, meditácie, spev a tanec nech je radostným nasmerovaním.

Želám múdre kroky po celý rok, vykročme a ukážme čo dobré je v každom z nás, ukážme ako dokážeme napredovať, aby naše duše sa mohli vrátiť do nebeských výšin k Nebeskému Otcovi.

Prajem rok naplnený Láskou..


imgimgimg


ROK 2013


Anjelské energie prichádzajú bližšie ku ľudskému srdcu, prinášajú nádej na tento rok viacej sa priblížiť k vôni raja. Je na každom jednom či sa otvorí pre tieto láskou prekypujúce energie a dovolí sám sebe precítiť vibrácie vyšších sfér. Naši anjeli strážni tento rok sú naše zrkadlá, ktoré odzrkadľujú naše kroky, rozhodnutia, postoje. Anjel strážny je naše svedomie. Hneď na začiatku roku 2013 sa najprv pozrime do nášho vnútorného zrkadla, opýtajme sa svojho anjela, v akom stave je naše svetlo, ktorým máme svietiť na ceste poznania. Čo je úlohou v tomto roku, na naplnenie svojich plánov duše, netreba zabudnúť, že nebeská brána sa otvára láskou človeka k Bohu a láskou k človeku.

Láska, rodina, partnerstvo, trpezlivosť, obetavosť, pracovitosť, sebazaprenie, veselosť ducha, rozdávanie s láskou pre blížnych, pozornosť, srdečnosť, činorodosť to sú tie hlavné body pre tento rok.

Láska je umenie, ktorému sa budeme učiť, každučký deň, budeme ju hľadať oveľa intenzívnejšie, aby nás zahriala svojimi teplými lúčmi ako hreje slnko. Až keď nájdeme lásku pochopíme čo nám v živote najviac chýbalo. Potreba rodiny bude oveľa silnejšia ako po iné roky. Rodiny, ktoré sú rozhádané dostanú šancu na zmierenie, využite ich a premeňte na spolužitie v súzvuku, porozumení. Rozdávajte radosť mnoho násobne sa vám vráti.

Stretnutia spriaznených duší budú na tento rok veľmi magnetické, vzniknú silné spojenia. Osamelé srdcia si pritiahnu krásnu lásku, pozor, láska je krehká, preto sa snažte pre partnera byť oporou. V tomto roku zazvonia svadobné zvony častejšie. Svadby a rôzne rodinné oslavy budú príležitosťou na nové zmluvy duší. Plodnejšie obdobie na prírastok do rodiny. Ženy, ktoré sa pokúšali dlhodobejšie byť matkou a nedarilo sa, tento rok bude k nim priaznivý. Narodia sa deti, ktoré prinesú nádherné jemné energie spojené bližšie ku anjelským sféram, pre Matku Zem je to posilnenie vibrácií na ceste ku postupu. Buďme učiteľmi a žiakmi zároveň v odbore najpotrebnejšom a to v odbore spolužitia a harmonizovania medziľudských vzťahov.

V pracovnom a finančnom svete treba veľa poctivej práce a húževnatosti, oplatí sa viacej uskromniť v začiatku roka, druhá polovica potom prinesie viacej odmien. Budú sa striedať príležitosti na prácu, kto sa bude chcieť uplatniť v práci, oplatí sa ozbrojiť trpezlivosťou, podarí sa mu nájsť práca, ktorá naplní predstavy. Prepojenie aj so zahraničím v pracovnej oblasti pre mnohých prinesú dobré príležitosti. Podnikatelia nájdu nové možnosti na podnikateľské aktivity, aj keď bude potrebné mnoho obetovať. Rozpracované projekty sa podaria dokončiť. Financie sa ustália, aj keď hrozia aj straty. Budeme pociťovať viacej potrebu múdrejšie zaobchádzať s financiami. Niektorí budú viacej šetrní.

Slovenská ekonomika má svoje úskalia, nedobrá legislatíva bude brzdiť finančné toky. Postupne krok za krokom stabilizovať ekonomiku, dobre rozpracované projekty a plány môžu priniesť do budúcna stabilný príliv financií. Viacej tvorivých energií na tento rok prinesú pre Slovensko ženy, ich tvorivé schopnosti sa prejavia v ekonomike, v diplomacii, politike, ženy budú mať lepší nos na správne rozhodnutia a svojím šarmom si naklonia napredovanie veci vo svoj prospech. Pre úspešné napredovanie diplomacie je potrebná v spolupráci na všetkých úrovniach hlavne ústretovosť, kreativita a trpezlivosť. Rozmach na zahraničnom trhu okolo letných mesiacov,  obzvlášť august by mal mať väčšie perspektívy pre presadenie sa na svetovom trhu.

Naučme sa milovať našu krajinu, nádhernú prírodu, žehnajme jej a vkladajme pozitívne energie, ktoré spätným zrkadlením odrazí to čo vložíme.

Spolupráca medzi štátmi v Európe a krajinami  Ázie je nevyhnutná. Zbližovanie národov medzi týmito dvoma kontinentmi sa môže prejaviť pozitívne a cesta zbližovania cez cestovanie, turistiku, obchodné transakcie. Ak chce ľudstvo napredovať, potrebuje nájsť cestu zbližovania Európy a Ázie. Zintenzívňovať zbližovanie bude vzájomné aj medzi národmi iných svetadielov. Zbližovať kultúru, postupne búrať bariéry, hranice, no nie len hranice medzi štátmi, ale aj spolupráca na vesmírnych projektoch. Spoločné projekty v školstve a vzdelávaní. Spolupráca vedeckých tímov, ktorí majú šancu objaviť nové možnosti pre ľudstvo v oblasti zdravia, objavy v genetike a napredovaní v technike. Spolupráca aj ohľadom ekologických projektov bude nutnosťou.

V oblasti ochrany prírody buďme ako semienkami čo padnú do úrodnej pôdy a dobre zakorenia a vytvoria múdru stabilnú ochranu pre zvieratá a rastliny a pre ľudstvo, nezabúdajme, že po nás prídu naše deti, naše vnúčaťa. Ako sa im pozrieme do oči keď im tu zanecháme zničené životné prostredie. Zvony bijú už dosť silno, aby to niekomu nebolo jedno. Každý jednotlivec svojim správaním prispieva k ozdraveniu, alebo k ochoreniu našej planéty. Buďme liečiteľmi našej Matky Zemi. Ak bude zdravé prostredie, v ktorom žijeme, bude aj priaznivé pôsobenie na zdravie ľudstva.

Zvieracia a rastlinná ríša postupujú energetickými vibráciami. Kamene liečivé, vrchy, hory majú prebúdzajúcu fázu. Kontaktovanie prináša liečenie. Pre tento rok na zachovanie zdravia bude potrebné si správne rozložiť energiu na oddych a na prácu. Viacej tancujte, hudba nech je každý deň okolo vás. Cez tanec a hudbu vzniká samo liečiaci proces, s blahodarným účinkom na organizmus.

Treba usporiadať veci z minulosti,  rýchlejšie sa posuniete dopredu. Mnoho krát minulosť nás ťahá späť, nedovoľte jej v tomto roku zvíťaziť nad súčasnosťou. Prežívať budeme intenzívnejšie emócie, jeden deň naplnený radosťou, druhý deň nám môže priniesť slzavé chvíle, ľahšie ho prekonáme ak budeme veriť, že naše slzy očistia bolestivé a problematické energie. Životné zmeny môžu prichádzať postupne, alebo u niektorých nečakane. Tento rok prináša mnoho tvorivých zmien aj keď niekedy tie zmeny môžu si vyžadovať vnútorné zapretie samých seba. Oblasť umenia bude viacej žiadaná, v ľuďoch sa otvorí viacej túžba tvoriť, aj remeselníctvo nájde svojich obdivovateľov a bude platiť, že remeslo má zlaté dno. Koníčky sa stanú žiadanejšie, viacerí pocítia vnútornú energiu venovať oduševnenejšie až doslova pohlcujúcejšie aktivitám rôzneho charakteru.
Cesty duchovných napredovaní budú poskladané skúškami, cez ktoré bude potrebné prejsť. Námaha bude ocenená postupom do vyšších levelov. Skúšky budú mať viacej podôb, niektorých nezaťažia duchovné skúšky veľmi, ale pre iných nebude jednoduché ich zdolať. Základom je mať dostatok síl,  tú načerpáme ak bude dostatok viery, lásky a nádeje, ak budeme mať okolo seba súdržné rodiny, partnerov, ktorí budú vysielať na podobných vlnách. Bez podpory spriaznených duší to bude nemožné. Meditujte, spievajte aj pri práci, modlite sa.


Želám v tomto roku všetkým správne vykročenia a múdre rozhodnutia , vnášajte svetlo do každého tmavého kúta a rozdávajte lásku.


imgimgimg


ROK 2012


Čaká nás rušný rok, budeme sa učiť byť flexibilný, rok cestovateľských aktivít, ale hlavne ciest jedného človeka ku druhému človeku. Rok otvorenia sŕdc cez komunikáciu, cez otvorené rozhovory. Cesty ku pravde o svetle. Cesty ku poznaniu samého seba, svojej podstaty. Rok 2012 bude v nás prebúdzať potrebu kráčať s nezávislosťou, voľnosťou v mnohých prípadoch s veľkou odvahou. Energie budú lákať zažiť viacej dobrodružnejšie situácie, dobrodružné aktivity. Poznanie nových krajín, mystické miesta, poznávanie života iných národov.

Extrémnejšie situácie sa môžu vytvárať počas celého roka. Umenie bude môcť vo všetkých svojich odvetviach zažiť nové energie, nové štýly, viacej ľudí sa nadchne pre umenie. Viacerí objavia schopnosti prejaviť sa tvorivo v umení. Móda a obliekanie prejaví väčšiu eleganciu, ale aj odvážnejšie extravagantnejšie štýly budú prezentované na ulici a v spoločnosti. Spoločenský život bude mať zelenú, chuť žiť bohémskym spôsobom života, nadchne viacerých. Pozor na alkohol, drogy, hazardné hry, budú viacej lákať.

Tí, ktorí padnú na kolená, verte v tomto roku vstanú oveľa silnejší.

Mnohí, ktorí doteraz žili s rodičmi budú pociťovať potrebu založiť si svoje domovy a vyletieť z rodičovského hniezda.

Láska bože láska aká budeš v tomto roku? Cez komunikáciu sa bude otvárať srdcová čakra, aby sa vpustili energie lásky. Lásku nájdu mnohí, je potrebné na súzvuk duší mať súzvuk v partnerstve. Kto už má vedľa seba svoju spriaznenú dušu, udržanie vzťahu bude možné ak budú sa cítiť vo vzťahu obidvaja nespútaný tým druhým. Rodiny budú viacej držať po kope, a vyskytne sa viacej stretnutí rodinného charakteru a spoločenských rodinných stretnutí. Viacej tvorivých aktivít zažijú partneri, aby si vo vzťahu našli pekné chvíle, viacej precítia šťastie. Pre partnerov kde sú deti, bude viacej hravej energie a túžba po hravosti a nezbednosti sa prejaví aj na staršej generácii. Viacej nadšenia vložíme do rozhovorov, viacej vášne vložíme do vzťahov. Lásku stretneme v tomto roku aj za extrémnych podmienok a nečakaných miestach. Častejšie ako po iné roky, vzplanie zaľúbenie do zahraničných partnerov. V oblasti intímnej, bude väčší apetít po sexuálnom zbližovaní. Rozdajme emócie z úprimnosti srdca, emócie radosti, šťastia a lásky. Držme sa po celý rok slov, ktoré povedal Svätý Augustín: ,, Miluj a rob čo chceš, len rob to s láskou, Ak mlčíš, mlč pre lásku; ak rozprávaš, hovor z lásky; ak napomínaš napomínaj z láskou; ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky. V hĺbke tvojho srdca nech je zakorenená láska. Z tohto koreňa, sa nemôže narodiť nič iné iba dobro a láska.“

Flexibilnejší budú napredovať, ostatní sa musia učiť zvládať viacej pracovných aktivít súčasne. Vzdelávanie dostane zelenú, vedecké tými nájdu nové vynálezy, objavia nové metódy pre pomoc ľuďom v zdraví, postúpia o ďalšie kroky dopredu s bunkami a genetikou.

Podnikateľské aktivity sa budú viacej rozvíjať. Potreba presadiť svoje tvorivé predstavy, za podmienok, že nik nám nebude dýchať na krk. Rozrastie sa zakladanie nových podnikateľských subjektov, v ľuďoch bude rasť väčšia túžba mať voľnosť v pracovnej oblasti. Muži budú viacej aktívni v pracovnej sfére, budú viacej riskovať a mnohým sa to vyplatí. Viacerí budú chcieť skúsiť riskantné obchodné transakcie. Prídu možnosti rýchleho zbohatnutia. Mnohí budú tvrdo pracovať a ak na začiatku financie nebudú, zažijú uskromňovanie, koniec roku u niektorých už môže byť bohatstvom oplývajúcim až do takej miery, že sami môžu požičiavať iným. Pozor, ale môže to byť aj opačne!! Cestovanie podporia aj pracovné možnosti v častejšej spolupráci so zahraničím.

Prebudí sa v ľuďoch väčšia štedrosť, aj tí čo by si pred tým radšej dali do ,,kolena vŕtať,, než by niečo pustili, v tomto roku môžu utrácať, že budú z nich mnohý prekvapení. Nečakané dedičstvá môžu prekvapiť. Mnoho krát nečakané obdarovania prídu.

Tok peňazí sa zrýchli, aj hore aj dole.

V politike sa odkryjú ešte viaceré tajomstvá. Je potrebné v záujme stabilizácie hospodárstva, aby spolupracovali viacerí odborníci, inteligenciou, múdrosťou, diplomaciou. Novú cestu pre našu krajinu ukáže nová vláda, ktorá vzíde z volieb a bude si musieť vysúkať rukávy, lebo ju čakajú neľahké úlohy. Je potrebná spolupráca s opozíciou, bude potrebná správna taktika. Pozor na nespokojné demonštrácie, v ľuďoch sa bude prebúdzať určitá forma prejavu teatrálnym spôsobom. Slovensko čakajú nové lekcie, s ktorými nebudú mať skúsenosti naši vládni predstavitelia. Len poctivou prácou, vytýčením nových cieľov, hlavne s trpezlivosťou a obetavosťou sa bude dosahovať pokrok a úspech a spolupráca na všetkých úrovniach. Viacerí muži v politike v tomto roku budú vedieť v zahraničí pre náš štát presadiť viacej pozitívnych projektov. Obzvlášť je potrebné pri podpisovaní medzinárodných zmlúv dávať pozor na znenie právnych dokumentov, aby neskôr pre Slovensko sa nestali nevýhodné. Slovensko môže dokázať byť v druhej polovici roka na lepších ekonomických pozíciách. Sme srdcom Európy, pokoj a mier, je najdôležitejší čo pochádza z vnútra duší ľudí. Medzi dvomi bytosťami je pokoj vtedy ak vysielajú obidvaja energie v súlade lásky. V krajine kde sú uznávane hodnoty lásky, pokoja, vytvorí sa národ, ktorý lieči svoje korene a prináša zemi atmosféru mieru. Pokoj v nás a v našom národe ovplyvní susedné krajiny. V hĺbke slovanských národov je zakódovaná veľká úcte k prírode, úctu k iným ľuďom, mierumilovnosť. Predstavte si, že môžeme pomôcť zmeniť podmienky nášho sveta. Každým jedným krokom a rozhodnutím, každý jednotlivec môže ovplyvniť mnoho.

Zvieratá a rastliny postúpili na vyššiu energetickú úroveň. Počas roka pozitívne prekvapia reakciami a svojím správaním zvieratká. Ich energie liečia, pomáhajú nám a pomáhajú našej Matke Zemi. Čím častejšie budeme v kontakte s prírodou, obklopený kvietkami, alebo v kontakte so zvieratkami o to viacej liečivej energie nás obklopí. Vráťme Matke Zemi našimi ochrannými krokmi energie lásky, pokoja naším prístupom k ochrane životného prostredia, saďme kvety, stromy a vysielajme lásku.

Zdravie je veľmi dôležité, je potrebné si dopriať viacej oddychu. Nešetrite na prevencii, lebo oveľa viacej vás vyjde liečenie. Stres bude viacej dopadať na našu psychiku. Pozor aj na pohybový aparát. Väčšou starostlivosťou o svoje telo a svoje vnútorné zharmonizovanie predídeme zdravotným problémom. Potrebujeme cítiť stav vnútorného prepojenia na vyššie úrovne vedomia, ktoré nastavia v nás ochranné procesy. Viacej športujte, viacej tancujte. Stravovanie s mierou, malé porcie dobre rozžuté.

Naše myšlienky dostanú krídla, viacej budeme snívať, ale aj vnútorne viacej zrieť. Fantázia bude bohatšia. Prídu nečakané dary z hora, prejavia sa s nadobudnutými schopnosťami.

Kto spomalil na duchovnej ceste, prídu nové výzvy a možnosti postúpiť do vyšších levelov. Tí, ktorí sa nechceli uberať duchovným smerom a prešľapovali vo svojom živote na mieste, tento rok sa vytvoria situácie, aby našili skutočné životné hodnoty. Naučme sa akceptovať skúšky, ktoré sú nám dané do cesty života, prijímajme veci s pokorou. Nesúďme iných, lebo nevidíme do ich sŕdc. Naučme sa viacej veriť sami v seba, aby sme našli pravdu vo svojom srdci. Hlboko v našich dušiach, sa rozvíria energie, aby sme posúvali veci do pohybu. Prebudia sa duše viacerých Poslov Svetla, ich citlivosť a vnímavosť na nové energie sa zvýši. Väčšia túžba po poznaní, po nových vedomostiach z oblasti duchovna.

Anjelská sféra svetelných bytostí bude bdieť po celý rok intenzívnejšie nad našou planétou, pripravená pomáhať. Otvoria sa v mnohých ľuďoch energetické kanáli, aby sa zintenzívnil kontakt s bytosťami svetla. Obracajme sa na nich s dôverou a prosme ich o pomoc, veď každý, kto prosí, dostane a každý kto hľadá nájde a kto klope, bude mu otvorené. Otvoria svoju láskavú náruč, aby nás objali a pomohli.

Páľte častejšie zlatú sviečku tento rok.

Želám v tomto magickom roku všetkým veľa šťastia, naplnenie božskou radosťou , nezabúdajte, že v každom z nás preteká rieka lásky, preto si ju chráňme.


imgimgimg


ROK 2011


Čo nám prinesieš rok 2011? Tento rok bude rokom prudkých rýchlych zmien. Rýchle vzlety a pády. Príval pracovnej a tvorivej energie, aj tí, ktorí po iné roky zaháľali dostanú ako by chuť sa aktívnejšie podieľať na tvorivých aktivitách. Projekty , ktoré sa vám nedarilo vybudovať dlhšiu dobu, teraz môže prísť k hektickým posunom vpred. Impulzívne situácie môžu narušiť to čo sa vybudovalo, preto je potrebné, aby sa všetky rozhodnutia riešili s pokojom, pomaly a s chladnou hlavou, nie chvatne, lebo následky budú dlhodobo sa musieť odstraňovať ak sa vôbec budú dať odstrániť. Diplomacia je v tomto roku dosť skúšaná, len za veľkej trpezlivosti a prejavu pochopenia sa dohodnú spoločne projekty. Učte sa väčšej tolerancie, naučte sa , že aj ten druhy môže mať pravdu. Podpisovanie právnych dokladov radšej až po porade právnika. Majetkovým a finančným záležitosti am sa bude venovať viac času.

 

Čas je dar, ktorý nám dal Boh, bude od nás žiadať presné vyúčtovanie, preto ho rozumne využite . Občas sa obzrite späť, z analyzujte veci, nebude mnoho priestoru, ale ak prekonáte svoje vnútorné bloky nájdete čas si urobiť rozbor v samom sebe.

 

Ak chceme prekonať v nastavajúcom rok u sťažené situácie bude potrebné v nás vydolovať úsmev a dobru náladu. Komunikácia či už na pracovisku, alebo v partnerskom vzťahu bude mať vo väčšej miere impulzy podráždenia a preto bude potrebne sa naučiť nereagovať hneď na situácie , ktoré nám nebudú po vôli, lebo môžeme len zbytočne priliať olej do ohňa. Naučme sa počúvať v pokoji tých druhých , aby nás nestrhol prúd vášne mimo. Vôľa človeka bude skúšaná. Obklopte svoj domov , ale aj pracovne priestory umeleckými predmetmi ,vnesú do priestoru pozitívnu energiu, stiahnu z okolia negatívne vibrácie. Použite liečive kamene, obrazy, sochy majstrov, ktorí vytvárajú nádherné umelecké skvosty, plných pozitívnych vibrácii vyšších sfér. Prítomnosť takýchto umeleckých diel bude chrániť. Sila Mágie bude silná, či už to bude Biela Mágia alebo Čierna Mágia. Pozor! robte si častejšie ochranné rituály, noste pri sebe ochranné talizmany.

 

Obdobie vášni a prudkých vzplanutí, budú vznikať milenecké, ale krátkodobé vzťahy. Pozor na nedorozumenia v partnerských vzťahoch, príde ku  mnohým neuváženým rozchodom. Návrat nebude ľahký a u niekoho ani možný. V prudkom prívale vášni vykryštalizujú sa emócie, ktoré môžu v slovnom spojení uraziť partnera. Nech duch, v každom z nás rešpektuje ducha v tom druhom.

 

Zdravie si vážte nadovšetko, lebo jeho hodnotu spoznáte , len v chorobe, viacej odpočívajte, naučte sa využívať energie slnečných lúčov. Múdra matka príroda bude vás liečiť, len sa naučte ju vnímať viacej cez vnútorné pocity. Pred vážnymi rozhodnutiami meditujte v prírode. Na cestách môže dôjsť k nepozornostiam, následne k haváriám. Pozor aj na mnohé úrazy v tomto roku zvlášť nepozornosťou a chvatnou pracou. Srdcovo cievny systém si posilnite, lebo jeho záťaž v tomto roku bude dosť veľká.

 

Anjelská ríša je vám pripravená pomôcť ako aj po iné roky, len na každom jednom bude čí sa otočí ku nim a bude ich prosiť o pomoc, bez vašej prosby nebudú môcť zasiahnuť.
Archanjel Michael so svojím plukom anjelov bude mať v tomto roku mnoho práce. Volajte ho na pomoc keď budete cítiť negatívne vybracie, nervozitu či už vo svojom vnútri, alebo v osobe , ktorá bude pri vás. Poproste ho, Archanjel Michael upokojí výbuchy povahy, privolajte ho: ,,Prosím ťa  Archanjel Michael  nech do( mňa alebo meno osoby)vstúpi láska, pokoj, mier, harmónia a pokora.“ Dodáva silu a pevnosť v rozhodnutiach .

 

V tento rok sa obracajte aj na Archanjela Sandalfona. Pletie veniec z modlitieb veriacich a ten potom položí na hlavu pána. Archanjel hudby, pustite si pokojnú hudbu a zavolajte Archanjela Sandalfona. Vylieči rany vášho srdca a jeho energia otvorí cestu k láske. Stojí po boku Archanjela Michaela a pomáha mu bojovať proti temným silám. Lieči agresívne sklony.

 

Keď že nás čaká dosť náročný rok budeme potrebovať veľa , veľa láska a pochopenia od iných, práve Archanjel Muriel prinesie ku nám lásku, radosť, povznesenie a bezstarostnosť. Otvára bránu v srdečnej čakre. Pomáha prekonať vnútorné  obmedzenie a učí rešpektovať neexistujúce hranice. Zaučí do tajov čerpania energie z prírody, hlavne rastlín a kryštálov. Navodzuje odpustenie a posolstvo snov. Keď pustíme lásku do svojho srdca začnú sa diať zázraky. Archanjel Muriel očisťuje negatívne vibrácie.


 

Všetkým želám rok plný lásky, lebo to je to najdôležitejšie čo nás posúva vpred.


img

ROK 2010


2010= 20+10=30= 2+1=3

 

Zoskupenie čísel roku 2010 hovorí:


-  väčšiu silu na posilnenie spolupráce dvoch, väčšia diplomacia,  väčšie množstvo zmlúv                                                              
-  kreativita, sila osobnosti , estetické cítenie, sila mágie, silnejší tok energie
-  sila jednotlivca, zosilnenie Ega, vnútorné kryštalizovanie osobnosti
-  citlivosť, diplomacia, pár, vzťahy, súdržnosť, nadväzovanie nových kontaktov, potreba sa vyvíjať,                                                

 -  ak  nebude konať  vo vývoji sám, osud ho bude tlačiť do toho
-  komunikácia, učenie, tvorivosť, informácie, intenzívnejšie  používane informačných zdrojov,             

 -  túžba po poznaní, túžba po získavaní nových vedomostí a informácii

 

Rok 2010 prinesie možnosť väčšej spolupráce medzi ľuďmi, jednania sa budú niesť v duchu pokojnom, uzatvoria sa väčšie množstvá zmlúv,  bude sa to prejavovať aj v diplomacii. Platí to vtedy keď bude vládnuť múdrosť  na obidvoch stranách.

 

Pozor však na zosilnenie vplyvu Ega, koho sa teda báť?? No predovšetkým samy seba a toho , že bude silnejšie vládnuť naše Ego nad našou vnútornou podstatou nášho Ja. Bude boj lásky, pokory , obety  so sebeckosťou, nenávisťou, pýchou. Kto zvíťazí? To bude boj každého jednotlivca, bude to na každom jednom z nás, bude záležať na sile ducha. Bude vnútorný boj v každom jednotlivcovi , aby sa vykryštalizovalo jeho smerovanie.

 

Prejaviť sa budú v tomto roku môcť kreatívne osoby, umelci budú mať možnosť prejaviť svoju estetickú stránku osobnosti. Viac ako po iné roky vzniknú  nove umelecké skvosty. Najviac sa bude dariť v máji a v októbri pod vplyvom Venuše.

 

Sila Mágie bude silnejšia ako po iné roky, či už to bude Biela Mágia alebo Čierna Mágia. Pozor! Robte si častejšie ochranné rituály. Noste pri sebe ochranné talizmany.

 

Tento rok je predovšetkým o učení vo všetkých smeroch. Keď sa objaví možnosť naberať vedomosti , dajte sa tým smerom, lebo tieto nové vedomosti  budete môcť využiť v iných rokoch.

 

Komunikácia sa bude prejavovať na každom kroku, lebo rok 2010 nás bude nútiť vypovedať to čo cítime. Správnym spôsobom to využite v partnerských vzťahoch. Ak po iné roky partneri nechceli komunikovať , teraz budú otvorenejší a prístupnejší ku komunikácii. Pozor však aj na negatívnu stránku veci, aby sa nepovedalo čo sa nedá vziať späť! Zvedavosť bude mať svoje vplyvy tiež na chod udalostí, v rodinných kruhoch, ale aj v širších rozmeroch. Preto pozor na sledovanie  a rozvoj špionážnych praktík, budú sa používať väčšie množstvo špionážnych technických prístrojov.


Stretnutia ľudí a zoznamovanie sa z novými ľuďmi bude častejšie ako po iné roky. V tomto roku sa zoznámite väčším množstvom zaujímavých ľudí.  Vzájomne stretnutia budú bohatšie na informácie a na nové témy.


Aj tento rok budete môcť intenzívnejšie volať na pomoc Archanjela Michaela a Archanjela Metatrona. Privolajte Archanjela Metatrona: ,, Prosím Ťa Archanjel Metatron pomôž mi , aby som načerpal múdrosť,  ktorá bude posúvať moju dušu v pred.“   Minulosť ovplyvniť neviete, ale môžete sa znej poučiť. Biele veľké svetlo objíme vás, zohreje ružovou láskou a naplní jemnými vibráciami, aby ste hlbšie prežili súčasný okamžik. Okamžiky lásky sú neopakovateľné, posilňujúce.  Privolajte Archanjela. Michaela a poproste ho: ,,Prosím ťa  Archanjel Michael  nech nás obklopí láska, pokoj, mier, harmónia a pokora.“


Na záver každý si položte otázku čo je viac rok RADOSTI alebo rok BOLESTI? Pre duchovné napredovanie.


img

 

 

img
img

img


img

img


img

img


img

img


img

img


img

img


img

img


img

img


img

img


img

img


img

img


img

img


img

img


img

img


img

img


img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

imgimg
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

imgimg

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img


img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img