FARBY - ČIERNA

 

Je naj temnejšou z farieb a tak ako aj biela, nie je za farbu považovaná. Uprednostňujú ju ľudia, odmietajúci svoj osud, rebeli, ľudia skrývajúci nejaké tajomstvo, filozofi, samotári a ľudia, ku ktorým je ťažko preniknúť. Je to farba vzdoru a protestu, skrytého tajomstva. Môže tiež prezrádzať vnútorný konflikt. Ale tak ako

ju obľubujú ľudia neprístupní, je to i farba ľudí originálnymi nadpriemernými schopnosťami a vlastným vnútorným svetom. Čierna je totiž farbou, ktorá odráža negatívne energie a neprepúšťa pôsobenie iných bioenergií na človeka, takže zároveň chráni pred negatívnym, ale i bráni pozitívnemu, čím ostáva nezávislou

a originálnou. Mali by sa jej však vyhýbať ľudia depresívni, pretože tým, že bráni prenikaniu energií, udržuje i nálady. Prieskumy ukázali, že napríklad ženy, ktoré
nosievajú čierne šatky,  patria medzi pesimistky. Má značné psychologické účinky.

Do čiernej sa obliekame, keď sa chceme skryť pred svetom. Čierna je vlastne neprítomnosť svetla.

V dizajne a v móde je čierna symbolom elegancie a modernosti. Keď chcete vytvoriť rafinovaný vzor, čierna je základným prvkom, spôsobuje dramatický moment. Jej vážnosť zapríčiňuje aj negatívne spojenia: predstavuje prísnosť a je tradične

spájaná so smrťou a smútkom. Je farbou noci, nešťastie a hriechu.

Na väčšej ploche pôsobí skľučujúco, vyvoláva pocit odtrhnutia od prírody, od sveta, tak isto vyvoláva pocit uzavretosti. Na malej ploche ju môžeme kombinovať s každou farbou, pretože ich osvetlí. V kombinácii s bielou pôsobí slávnostne.

Má rôzne významy, je to symbol času, znovuzrodenia, v západnej civilizácii značí smútok. Čierna znamená aj odplatu a spojenie s mŕtvymi.

 

späť