KARTY - tarot

 

 

Balíček 78 kariet pozostáva z dvoch častí Veľkej Arkány a z Malej Arkány. (arkána v preklade znamená tajomný alebo skrytý.) Veľka Arkana obsahuje 22 kariet sú tu osudove karty, osudové kroky, ktoré činíme. Malá Arkána obsahuje 56 kariet a tie sú rozdelené do 4 skupín podla živlov po 14 kariet. Palice, Meče, Poháre, Mince. Vzduch, oheň, voda, zem. 

 

Prostredníctvom týchto kariet sa dozvedáme ako vyzerajú kroky, ktoré podnikáme, v ktoromkoľvek životnom cykle. Veľká arkána sú dôležite body v našom živote a Malá arkána je cesta a spôsob prepojenia s týmito bodmi.


Cesta životom, kolobeh duše, zrodenie a získavanie skúseností počas púte na zemi. Zákon príčiny a následku. Človek musí prijímať následky za svoje činy a vždy zberá to čo zasial. Karmický zákon, ktorý hovorí, že každý čin a každá myšlienka sú ako by semenom čo zasejeme a to sa odzrkadľuje buď v tomto živote alebo v nasledujúcom.
Môj Tarot je Tarotom Keltských Drakov. Karty sú nádherne spracovane. Obraz krajiny z Keltskej oblasti Irsko, Škotsko, Wales je tu Keltska symbolika. Prepletá sa so symbolikou lásky, romantiky. Odpovede a múdrosti je nadčasová. Cez tieto karty nájdu odpovede aj sučastnici.


Keď sa pozrieme do histórie rôznych kultúr a civilizácií všade sú zaznamenané zmienky o drakoch. Či je to v mytológii alebo v legendách. Ich spoločné rysy sú, že chrlia oheň a pohybujú sa vo vzduchu. Draci sú predstaviteľmi prastarých múdrostí a poznania. Cez kontakt s drakmi sa môžeme dostať hlbšie do kontaktu s prúdmi elementárnych energií.


Život keď prinesie nepredvídateľné údery osudu, sny sa  zrútia, ľudské ego odmieta pristúpiť a prispôsobiť sa daným okolnostiam, vzniká chaos a nerovnováha. Čo považoval za dôležité je zrazu zničené. Je dôležité, aby sme sa naučili pozerať, že každá nepríjemná a neradostná lekcia obsahuje v sebe lúč duchovného svetla.

 

Je potrebné zmeniť uhol pohľadu a vykročiť za ním. Cez výklady kariet hľadám spolu s klientom  to čo by bolo najvhodnejšie a najpriateľnejšie .Stáva sa ,že stojí pred mostom, na ktorý sa bojí vykročiť, váha, zvažuje, ale na to, aby prijal hodnotnejšie rozhodnutia potrebuje zjednotiť nadzmyslové cítenie s praktickým, pragmatickým rozumom.

 

Veľa krát stojí klient pred problémom, ako zladiť dve veci, ktoré sú pre neho rovnako dôležité. Výklady kariet ukážu ako sa bude vyvíjať situácia, keď sa rozhodne pre jednu alebo druhu alternatívu. Na našej životnej púti ,je veľa bodov, symbolov, značiek, ktoré nám ukážu cestu od negatívneho k pozitívnemu, len si ich musíme všimnúť a venovať im pozornosť. Práve cez výklady kariet sa symboly dajú dobre nájsť.


img