PRÍRODA - ČLOVEK

 

 

,,Nestačí vidieť, musíme aj chápať to, čo vidíme.´´

Prichádzame na túto zem, ako pútnici, ktorí hľadajú odpovede na mnohé otázky, ktoré sa nám prelínajú v našom myšlienkovom svete. Najčastejšie uvažujeme a určitou záhadou je to, kde sme boli pred narodením. Kde bola ubytovaná naša duša. Prečo sme práve na tom mieste kde sme, prečo máme ľudí okolo seba práve tých, s ktorými zdieľame spoločné situácie, spoločné životné kroky. Ak ste si už položili tieto otázky, určite ste na stupni, kde chcete nájsť odpovede. Vaša duša je prebudená a hľadá pravdu.

Vesmírne zákony majú svoje pravidlá, stanovené Božím rádom. Na zemi je všetko živé, aj kameň, má svoj život, ktorý pôsobí na vibračnej úrovni, ktorú nie každý dokáže vnímať. Rastlinstvo má svoje uvedomenie, je to iný stupeň ako u zvieracej ríši. Rastliny i stromy, kamene, zvieratá majú liečivú moc pre zem a ľudstvo. Prírodné sily pôsobia po celej zemi a ovplyvňované sú živlami: ,,Oheň, Voda, Zem, Vzduch.´´ Živly sú ovládané Archanjelskou a anjelskou ríšou. Ich energie sú pre život potrebné. Potrebná je harmónia medzi živlami, vtedy vládne na zemi súzvuk. Ak nastáva v jednom so živlov zvýšené pôsobenie, vnesie to na zem nebezpečné prúdenie energií.
Aj v ľudskej bytosti prúdi energia živlov. Tehotná matka nosí dieťa v svojom lone v plodovej vode, spojenie so živlom ,,Voda.´´ Na to, aby vznikol život, je potrebná energia vášne, ktorá je spojená s ,,Ohňom´´ a s plodením.
Naša Matka ,,Zem´´ nám dáva stabilitu pre naše bytie. Prvé veľmi dôležité čo urobí dieťa pri pôrode je nádych, spojenie so živlom ,,Vzduch.´´

Po celý život by sme si mali kontrolovať správne dýchanie, lebo od správneho dýchania sa odvíja mnoho ďalších vplyvov na naše správne fungovanie. Počas bežného dňa dýchame rôznymi spôsobmi, podľa toho či vykonávame dynamickejšie pohyby, alebo sme v útlme. V spánku sa mení tempo dýchania, v pokoji, pri smiechu, alebo keď sa bojíme. Keď sa púšťame do akej koľ vek aktivity najprv sa správne nadýchnime, pozitívne ovplyvní nám naše myšlienkové pochody. Celkove správne dýchanie má veľký vplyv na zdravý priebeh procesov v organizme.
Robte si dychové cvičenia, predstavte si energie, ktoré vdýchnete, púšťate do každej bunky vášho tela. Farebné dýchanie, je liečivým terapeutickým prostriedkom. Potrebujete zaujať pohodlnú uvoľňujúcu polohu, vo vizualizácii si predstavovať vdychovanie dúhových farieb. Pri výdychu si predstaviť farbu, ktorá sa vám prvá objaví v predstave. Je potrebné dostať sa do rovnováhy, že vdychované dúhové farby budeme aj vydychovať. Vdychovaním prijímame božskú energiu lásky, ktorá bude liečiť telo, pri výdychu odíde z tele napätie, negatívne vibrácie.

Životnú energiu potrebujeme zharmonizovať, správnym kontrolovaným dýchaním. Dychové cvičenie je oživením a osviežením pre telo, myseľ. Pozitívne vplýva aj na naše vedomie. Vedomie to je silný tok energie, ktorý prúdi vnútri nášho fyzického tela, ale aj na vonok. Pôsobí v rastlinách aj v zvieratách , liečivých kameňoch. Čím viac sa rozvíja naše vedomie, tým viac sa rozširuje jeho pôsobenie. Vedomie nezávisí len od myšlienok, pocitov, želaní, ale je ovplyvnené pôsobením vonkajších energií. Dôležité je naučiť sa skutočnému ovládaniu vnútorného stavu. Nastavenie na vnútorné ticho pomáha sa hlbšie spojiť s vedomím.

Pokoj v nás šírime do prostredia, v ktorom sa pohybujeme. Ak je v nás stabilný pokoj cítia ho aj iní, keď sa dostanú vzájomne do kontaktu či už na báze osobnej, alebo počas kontaktu cez informačné zdroje.
Ľudské možnosti sú spojené na úrovni mentálnej, vitálnej, fyzickej a psychickej. Ak myslíme na niečo, alebo na niekoho, prepojíme sa energeticky. Vo vnútornom tichu vedomie dokáže vidieť, akýkoľvek predmet, udalosť, človeka. Čím viac sa rozvíja naše vedomie, tým viac sa rozširuje pole jeho pôsobnosti a zväčšuje sa množstvo rovín,
s ktorými sa môže kontaktovať. Vedomie nezávisí len od myšlienok, pocitov a želaní našej bytosti. Človek je bytosť skladajúca sa z viacerých energií, z viacerých energetických tiel a  z hmotnej schránky. Keď sa energia duše spojí s fyzickou schránkou, duša sa inkarnuje do fyzického tela, jemná energia duše sa spojí s hmotou. Upraví sa jej vibrácia, aby mohla správne prebiehať spojitosť duchovnej energie s hmotou. Pre príchod na túto zem je potrebné spojenie sa Matky a Otca, ženský a mužský pól. Duša má svoj plán rozvoja, ktorý si predsavzala, po dohode s vyššími ochrancami. Plán duše je o rozvoji duše a o napojení sa hlbšie na vyššie vedomie. Je potrebná cesta harmonizácie v sebe samom, ale aj okolo seba. Každá duša ma svoj stupeň poznania a potrebuje sa posúvať vyššie. Vieme , že náhody neexistujú a ani narodenie dieťaťa konkrétnym rodičom nie je náhoda, všetko je spojene s inkarnáciou a plánom.

Inkarnácia má hlbší zmysel pôsobenia na rozvoj duše na našu uvedomelosť. Cez rôzne pocity, impulzy, emócie, myšlienkové pochody rastie psychika. Radujeme sa, potkýname sa, cez stav bolesti hľadáme odpovede na dobro a zlo. V  každom novom živote bude úloha duše iná ovplyvnená karmou, aby sme prešli viacerými skúsenosťami, zážitkami. Viacej uvedomelých situácii ovplyvní silu vedomia. Neprekonané veci v minulosti, nás vrátia znova, síce inou formou, no podstata je stále tá istá. Kým nepochopíme čo sme si predsavzali pri príchode.
Spomienky na minulé životy sa u niektorých ľudí hlbšie zafixujú, pri podobnom zážitku, alebo keď sa dostaneme na miesto, na ktorom sme už v minulom živote žili, v nás sa otvorí kniha spomienok. Niektoré veci sa nám zakódovali v minulých životoch a pretrvávajú v našom podvedomí aj do súčasnej inkarnácie. Hlboko v nás sú veci, ktoré si z nášho pohľadu nevieme vysvetliť, určité prešľapy si sami sebe odpustiť. S ľuďmi, s ktorými sme zdieľali spoločné životy, práve preto sme dostali šancu sa zmieriť, dostávajú sa duše na novú štartovaciu dráhu. Duše, ktoré si v minulom živote vzájomne ublížili, alebo neodpustili, v novom živote, v novom tele dostanú novú šancu. Inkarnácia je vymenením iných šiat, vstúpením do iného tela. Musíme sa narodiť, aby sme mohli zomrieť a musíme zomrieť, aby sme sa mohli narodiť. Duša je iskra božia, vstupuje do hrubo hmotného tela na zemi, aby sa zúčastňovala na božom pláne. Prechádza tu na zemi rôznymi skúškami.
Keď chcete počuť hlas svojej duše poseďte v tichu a započúvajte sa do jej hlasu. Nebude to váš hlas, ale bude to hlas anjelský, ktorý bude tlmočiť odkaz vašej duše.

Duše sú vzájomne spriatelené s niektorými dušami, práve s tými, s ktorými sme zažili viaceré inkarnácie.
Niekedy neznámi ľudia sú pre nás veľmi blízky ako by sme ich poznali už dlho a pri tom vedome vieme , že toho dotyčného v tomto živote stretávame prvý krát. Je to samozrejme aj opačne, pri stretnutí s ľuďmi, s ktorými naše skúsenosti s  inej inkarnácie boli bolestivé, alebo nepriateľské, pri stretnutí takýchto duší v nás vyvolajú pocit nevôle, pocit obáv, pocit nedôvery a strachu a je to zakódované hlboko v podvedomí. Naša duša vie, že tu je nedobré pôsobenie, preto sa snažíme strániť takých ľudí. Program na zmierenie dvoch duší, cesty života sú spletené vzájomne, aby sa začali poznávať a viacej chápať, nastavuje sa program priateľstva, lásky, odpustenia. Minulosť je potrebné očistiť, spoločne zdieľať cesty na úrovni priateľskej, partnerskej, alebo rodičovskej lásky. Mnoho krát sa vlastne spoji obeť so svojím katom. Odpustenie je najvyšší princíp lásky.
Mnohé duše sa spoločne vydávajú na cestu učenia, ale ich tempo chápania a vývoja je na rôznom stupni. Tak ako športovci, keď vybiehajú zo štartovacej dráhy, nie všetci do cieľa prídu prví. Aj príchod duše na zem sa môže diať v rôznych časových intervaloch, niekedy návrat môže trvať rok, u niekoho aj 200 rokov. Ovplyvňujú to mnohé faktory. Ak duša čaká na ďalšie spriaznené duše, ktoré sú ešte na ceste a má s nimi nedokončené karmické prepojenia. Posledný odchod zo zemi má tiež rozhodujúci vplyv na ďalšiu inkarnáciu. Niekedy sú potrebné dlhodobejšie prípravy na nový návrat.Mnoho krát sa sťažujeme a obviňujeme všetko na okolo, ale položme si otázku, prečo si naša duša vybrala cestu, ktorou kráčame. Prečo dovolí nepriateľským vibráciám nás napadnúť. Prečo?, preto, aby sme rýchlejším spôsobom prešli cez situácie, s ktorých si máme vyvodiť správne odpovede. Mnoho krát padneme na kolená, ale ak pochopíme prečo, tak vstaneme oveľa silnejší. Keď si človek uvedomí svoju energetickú podstatu, nikto nebude nad ním vládnuť.

V prostredí, kde je nepriateľsky nastavená energia, ktorá môže mať záujem vojsť do nášho energetického poľa, práve nastavenie sa na vnútorne ticho a pokoj, nás môže chrániť. Vniknutie nepriateľskej energie sa prejavuje vnútorným nepokojom, depresívnym stavom, hnevom, podráždením. Negatívne energie mnohokrát krúžia okolo nás, majú rôzne tvary, môžu pochádzať z rôznych zdrojov, čakajú, aby mohli vstúpiť do nášho energetického poľa a čerpať energiu. Keď budeme mať dostatočne silnú auru, nenájdu miesto na vniknutie. Postupne stratia svoju silu a zaniknú, alebo odídu a budú si hľadať inú obeť, ktorú by mohli parazitovať. Očisťujme sa častejšie, aby sme sa posilňovali vnútorne aj na vonok. Veľmi je dôležité nastavovať energie vnútorného pokoja. Najagresívnejší nepriateľský druh vibrácií sú uvedomelé sily vyššieho stupňa, ktoré majú program nastavený na zneistenie osôb, ktoré už majú nastúpenú svetelnú cestu. Sú, vynaliezaví,  hľadajú viaceré spôsoby útoku, čím je silnejšia naša rozhodnosť, tým sú ich spôsoby prieniku nemilosrdnejšie. Vyvolajú energie chaosu, aby nám nedovolili vidieť svetelný smer. Napriek tomu sú potrebne aj takéto zdroje negatívnych vibrácii, lebo tým, že útočia spôsobujú v človeku nastavenie sa na hľadanie pravdy. Negatívne energie vytvárajú podmienky pre nové myšlienky a nový svet. Ľudia sa dokážu poučiť z toho čo zapríčinilo ich chybné kroky.

Duša blokuje naše nesprávne napredovanie, snaží sa nastaviť stav hlbšieho analyzovania, krokov. Ak duša  nenapreduje cestou rozvoja, cestou plánovanou, môže nastať chorobný stav tela. Kto si uvedomí nesprávny smer, zdravie tela sa vráti. Choroba je stav, keď preniknú negatívne vibrácie do nášho energetického poľa, následne do nášho fyzického tela. Ak stav nášho bytia je čistý, svetelne jasný, intenzita vibrácie je silná, nižšie vibrácie nepreniknú. Ak si uvedomíme našu podstatu, o to intenzívnejšie budeme vedieť identifikovať negatívne myšlienky, vibráciám choroby  zabránime, aby sa dostali do nášho energetického poľa. Stres a napätie je najväčším nepriateľom nášho zdravia. Pocity a emócie pramenia v našom citovom bode nášho ,,Ja´´ preciťujeme lásku, spokojnosť, zlosť, sklamania. Ak naše citové ,,Ja´´ cíti nespokojnosť a nenaplnenie, jeho vplyv na naše telo je veľký a oslabuje ho.
Ak sme naplnený láskou, radosťou a šťastím naše citove ,,Ja´´ posilňuje telo a aj jeho obranyschopnosť. Láska v nás ľuďoch je čistá vibrácia, jej pôsobenie je nekonečné. Nachádza sa v nás , okolo nás. ,,Láska je Boh´´.

Vedomie sa stotožňuje s telom, po ukončení služby fyzického tela tu na zemi, naše vedomie sa posúva do spánku a následne do vedomej premeny. Ak človek počas života má sebauvedomovanie aj po prechode do inej vedomej roviny si naďalej bude sebauvedomovať. Smrť a zároveň narodenie do inej vedomej rovine.
Ježiš povedal: ,,Kto vo mňa verí, bude žiť aj keď zomrie.´´

,,Láska smrťou nekončí a prekoná hranice medzi oboma svetmi.´´
Prepojenie medzi dušami má rôzne podoby. Veľmi silné putá a prepojenia sa často vytvárajú medzi matkou a dieťaťom. Matka a dieťa sú spojené počas tehotenstva, toto prepojenie ostáva aj po pôrode do veku 9 – 12 roku dieťaťa. Energetické prepojenie je najprv veľmi intenzívne, ale postupne sa uvoľňuje. Matkine objatie naplnené úprimnou láskou je silné, liečivé. Ak je dieťa choré v útlom veku, dosť často je to práve preto, že matka má určité bloky, ktoré nevie riešiť, spracovať, je oslabená a oslabuje sa aj zdravotný stav dieťaťa. Postupné osamostatnenie je potrebné, aby si dieťa uvedomovalo svoju samostatnosť. Stretávame sa aj s tým, že niektoré matky sa naviazali na svoje dieťa tak nezdravo, že im nechcú dať voľnosť,  energia prepojenia je cez neviditeľnú pupočnú šnúru. Mnoho krát dospelého blokujú v ďalšom vývoji, blokuje aj vzťahy aj prácu, financie a kariéru. Potrebné je preťať nezdravené prepojenie. Dovoľte svojím deťom byť samostatnými jedincami a neblokujte ich cestu napredovania. Ak dieťa necíti skutočnú lásku od svojich rodičov nedokáže sa rozvíjať , ak chýba citové spojenie s rodičmi, má dieťa problém v detstve, ale následne aj do dospelosti si nesie bloky.
,,Naučme sa milovať svojich blížnych bezprostredne, milujme ich s ich chybami, nedostatkami, ak to nedokážeme znehodnocujeme stav nášho bytia.´´Semeno rastliny má energiu, aby mohlo vyrásť, aj v človeku a okolo neho pôsobia energie v súlade s vesmírom, aby mohol rásť. V každom z nás sa nachádza plameň večného života s nevyčerpateľným zdrojom lásky.
Človek pracuje na energetickom princípe cez body, ktoré sú ako energetické víry. Indovia hovoria tejto energii kundalíni, Japonci ki, Číňania čchi, ide o ten istý druh energie. Energia v týchto bodoch prúdi do tela a z tela von, v tele sa energia pohybuje rôznymi smermi. Body, ktoré voláme čakry majú tvar Lotosového kvetu. Lotos je symbolom očisty.
Čakry majú vplyv na telesný, emocionálny, mentálny a duchovný stav človeka. Majú svoju frekvenciu, farbu a zvuk. Čakry sú energetické svetelné body, ktoré sú súčasťou nášho ,,Ja´´.
Na život potrebujeme životodarnú energiu, ktorá prúdi v nás a okolo nás. Životodarná energia musí prúdiť neustále, ak by nastal blok, organizmus ochorie. Zrod energie vzniká cez určité orgány v spojitosti a spolupráci. Na správne fungovanie nášho ,,ja´´ je potrebné prepojenie s vyššími energiami. Energiu čerpáme aj z potravín, ktoré konzumujeme, dýchaním z prírody. Energetická vibrácia okolo živej bytosti má určitý stupeň frekvencii, na ktorej vysiela svoje energie. Postupným učením a zasväcovaním, napredovaním sa frekvencia zvyšuje.
Pozor, na vedomú, príliš prudkú a rýchlu aktivitu otvárania a zasväcovania čakier, bez dostatočného pripravenia telesnej stránky a hlavne dobre pripraveného nervového systému môže zničiť organizmus. 12 lúčov, ktoré môže vyžarovať človek ako energetická bytosť do vesmíru. Máme viacej svetelných bodov, základných je 7 čakier, na vyššej úrovni sú ďalšie energetické body. 5 čakier v nadzmyslovom svete. Čakry majú svoju rotáciu a vzájomne spolupracujú. Každá čakra je priradená k určitým orgánom v ľudskom tele. Ak chod energetických dráh je blokovaný a vedomie človeka je v nesúlade, energie viaznu, pohybujú sa nesymetricky.Okrem základných energetických centier sú menšie body, na rukách a na nohách, ktoré vyžarujú energetické vibrácie. Cez chodidlá sa prepojíme s energiami a matkou Zemou. Energetické centrá na rukách sú v strede dlaní, špičky prstov vyžarujú životodarnú energiu.
Pohladenie má silné vyžarovanie, obzvlášť pohladenie s láskou.
Pohlavné orgány produkujú energiu, ktorá aktivuje ostatné žľazy, prietok energii musí byť súvislý. Ďalšie energetické body sa nachádzajú v oblasti ruky trojhlavý sval (triceps brachli), tu je Bod svetla.
Keď človek stráca chuť žiť a chytajú ho rôzne depresívne stavy treba postláčať Bod svetla, upozornila ma naň vyššie bytosti.
Upozornená som bola aj na bod na rukách na zápästí, kde sú žily. Tiež je to bod, ktorý ma svoje energetické vyžarovanie a je potrebné ho chrániť.Božská iskra životnej sily začína od kostrče, kde je umiestnená, stúpa hore cez chrbticu, vonku temenom hlavy, splynie s duchovnou energiou vesmíru. Správne prúdenie energii je až do podstaty bunky. Nastavenie sa na harmonizáciu sú potrebné očisty a posilňovania, je viacej spôsobov a možností, správna životospráva a čistota myšlienok, je základ. Občas je dobré si urobiť špeciálny deň na očistu a dobíjanie čakrového systému. Ten deň, keď sa rozhodneme venovať očiste a posilneniu čakier treba dodržiavať diétnejšie stravovanie, piť viacej vody. Nájsť pokojný priestor, kde nebudeme nikým rušený. Kvalitný spánok,  relax, ticho, má pozitívny vplyv na harmonizáciu čakrového systému. Smiech a radostné prežívanie života je ďalšou pozitívne pôsobiacou energiou.
Cez živly ako je voda, oheň, vzduch a zem môžeme si upravovať a liečiť energetické body. Zapálená sviečka, alebo pohľad do ohňa, má pôsobenie tiež na stav fungovania čakier posilňujúcim spôsobom. Na očistu čakier potrebujeme mať sviečku farby čakry, ktorú treba očistiť a posilniť. Môže byť aj špeciálna sviečka určená a vyrobená za pomoci Archanjelov, ktorá pôsobí intenzívnejšie. Voda a spojenie s ňou má veľmi blahodarný účinok. Prosba a spojenie sa s anjelskými bytosťami je nádherná cesta k zharmonizovaniu aj vyššieho čakrového systému. Prúdenie energie podporuje tanec, prechádzky, bicyklovanie, plávanie, masáž, tieto činnosti pomáhajú odstrániť zablokovanú energiu. Hĺbková masáž uvoľňuje nie len na telesnej úrovni, ale aj na úrovni citovej, duševnej.
Nedostatok lásky blokuje energiu viacej než si to vieme predstaviť. Láska, viera, nádej a modlitba urýchľujú uzdravovanie.

Čakry regulujú polaritu v energetických telách, spolupracujú spoločne, aby vytvorili podmienky aj v duchovnom aj v svete fyzickom. Každá bytosť má energetické nastavenie na intenzívne vnímanie vonkajších energií. Už v staroveku mali ľudia schopnosť vnímať veci intuitívnym spôsobom, viacej boli spojení s prírodou, bola pre nich posvätná. Zdroj Intuície je mimo fyzického tela. Predtucha je určite mnohým známa, napriek tomu, že sme v pokoji cítime, že niekde sa niečo deje. Nevieme zaspať v noci a to tiež môže znamenať, že ráno, alebo deň sa bude niečo diať o čom ešte nevieme a môže priniesť nečakane zmeny. Mnoho krát ste už zažili, že všetko na okolo v poriadku, napriek tomu vnútri vládla určitá predtucha, nepokoj. Aj mne sa už viacej krát rozozvučal signátor, že pozor ide sa niečo diať a aj v minulosti keď som sa nezaoberala ezoterikou sa mi viacej krát stala dopredu signalizácia niečoho z budúcnosti. Nemyslím víziu, ale vnútorný pocit niečoho neznámeho. Pamätám si pred mnohými rokmi, keď som bola v nemocnici a mali sme obed, všetko mi padalo z rúk a nevedela som ani jesť nechápala som čo sa deje do čoho som mohla som strčila a cítila som chvenie v tele, v rukách obzvlášť. Neužívala som žiadne lieky, ktoré by to mohli spôsobovať. O pár minúť ma prišla zavolať sestrička, kde mi oznámili, že je nutná druhá operácia. Nevedela som čo sa deje, ale moje intuitívne pole mi signalizovalo, že sa udeje niečo nepríjemné. Precítenie bolo cez zmyslové a dimenzionálne vnímanie. Intuícia pôsobí cez naše pocity, pociťujeme niekedy dosť intenzívne na tele. Rozum hovorí často úplne iné, ako intuícia. Intuíciu vieme posilňovať, aby sme ju cítili intenzívnejšie, lebo dokážeme vyzrieť na múdrejšie rozhodnutia, ak ju poslúchame, lebo intuitívny kanál vidí v širších súvislostiach.

Energetické pole, s ktorého môžeme čítať sa volá aura. Auru majú aj stromy, zvieratá, kvety, ľudia, voda, oheň, nebeské telesá.
Aura je priestor s energetickým nábojom okolo každého živého organizmu.
Odzrkadľuje zdravotný stav, duchovný stupeň rastu, osobnosť, charakter. V minulosti uvádzajú u osôb, ktoré mali nadprirodzené schopnosti, u mudrcov, veštcov, u svätých, videli prstenec okolo hlavy, glóriu. Z aury sa skôr dá prečítať zdravotný problém ako na fyzickom tele, doslova ešte sa dá zaregistrovať v skorom štádiu. Z biopoľa človeka sa dajú diagnostikovať telesné aj duševné stavy, celkovú bioenergetickú nerovnováhu organizmu v meridiánoch.
Pri stretnutiach s rastlinami, zvieratami, alebo s iným človekom, dostávame sa do kontaktu s aurou toho čo stretávame, nastáva vzájomné pôsobenie , ktoré je buď vedomé, alebo nevedomé. Pôsobenie je buď pozitívne, alebo negatívne. Ak pôsobí láska, úprimnosť, priateľstvo je to krásne vzájomne liečenie.
Ak pôsobí vzájomná antipatia, medzi energiami v aure, vzniká magnetický náboj negativity, a odpudzovania. Sú ľudia , ktorí majú auru veľkú a jej pôsobenie je na dosť veľkú vzdialenosť. Aura má nádhernú paletu farieb, ktorá sa mení, podľa rôznych vplyvov, zdravotný stav, nálada. Každá farba má svoje vyjadrenie.
Čierna farba je v aure naznačujúcou nedobré vyžarovanie, môže to byť smrť, vážne ochorenie, ale aj rôzne negatívne entity, parazitárne energetické upíry. Šedá farba je spojená tiež s ochorením a hlavne depresie a letargia. Oslabené orgány na hranici odumierania. Zakalené farebné odtiene červenej, alebo veľmi silné odtiene poukazujú na nezdravú vášeň, zlosť agresivitu. Zakalená zelená poukazuje na falošného, ješitného človeka. Je rozdiel keď vidíme auru človeka, ktorý je naplnený láskou, pokojom a múdrosťou a keď sa porovná s osobou agresívnou a násilníckou. Fialová poukazuje na vysokú duchovnú cestu. Nežné pastelové odtiene hovoria o správnom duchovnom nasmerovaní človeka. Obetavosť, ochota pomáhať iným, úprimná láska vnáša do aury nádherne ružovú. Prepojený človek s prírodou má v aure nádhernú zelenú farbu. Komunikatívny a inteligentný človek ma v aure nádherné odtiene modrej farby.

Skúsme malé cvičenia na uvoľnenie a väčšie prepojenie sa so sebou samým so svojou intuíciou.
Keď budete mať chvíľu pre seba, pokojné miesto, či už doma, alebo v nádhernej prírode, nastavte sa na pokoj, zaujmite uvoľňujúcu polohu a povedzte: ,,Pozývam svoje intuitívne vedomie na komunikáciu so mnou.´´ môžete pozvánku zopakovať tri krát. Predychávajte hlbšie a čakajte čo sa bude diať. Ak to urobíte častejšie verím, že pocítite prehĺbenie prepojenia. Naučme si uvedomovať svoju božskú podstatu.Druhé cvičenie vyskúšajte v predajni, keď sa rozhodujete ísť na nákup. Pri kúpe napríklad knihy. Povedzte :,,Prosím nech precítim, ktorú knihu si mám v tomto čase kúpiť, aby mi dala múdrosť a poznanie na tento čas.´´
Pri kúpe potravín povedzte: ,,Prosím nech precítim, či kúpa tejto potraviny má pre moje telo a dušu prospešný účinok?´´ Potom, ale dobre vnímajte aké pocity sa vo vás nastavia, vaše vnútro vám naznačí ako bude reagovať po skonzumovaní. Pri kúpe nehnuteľnosti: ,, Prosím o hlboké precítenie energií tohto bytu, domu, pozemku. Prosím nastavujem svoje pocity na moju budúcnosť s prepojením tejto nehnuteľnosti.´´ Vnímajte pocity, ale aj rôzne pohyby a zvuky z okolia, v noci zapamätajte si sen, môže poukazovať spojitosť s kúpou.

Tretie cvičenie je o vnímaní iných ľudí, predstavte si situáciu keď stretnete úplne vám neznámu osobu. Zareagujete odlišne, niektorých beriete hneď s úsmevom ako by ste stretali najlepšieho priateľa, ale niekedy sú tie pocity zmiešané a niekedy doslova odpudzujúce.   Pri stretnutí niektorých nových ľudí, to s vami neurobí nič žiadna emócia, žiaden cit.
Prvá sekunda, kedy stretneme neznámu osobu, prvý pohľad s našimi očami, dobre si zapamätajte ten prvý dojem, prvý pocit, ten je úplne správny.
Neskôr sa už začína odvíjať karmický program, ak je medzi zúčastnenými karmické zaťaženie. Potom vplyv energie toho druhého na nás, snaha toho druhého presvedčiť o svojich kvalitách. Ak máte dobre vyvinutú intuíciu tak sa môže prezentovať ako koľ vek, váš nos vás nesklame. Máte ho prečítaného hneď.

Naučme sa viacej usmievať sami na seba, naučme sa viacej spontánne usmievať na iných, je to prirodzená podstata ľudskej bytosti.
Položme si otázku aký zmysel má môj život, čo je podstata môjho života tu na zemi. Aká je moja cesta a je správna? Dôležité je, aby vaša cesta bola cesta mieru so sebou samým, so svojim okolím. Ak je mier vo vnútri človeka aj okolo neho tak vytvára mierové pole. Nastane rovnováha, mier, láska porozumenie umožni sa transformovať na vzostup pre  Matku Zem.

1. čakra- základná, koreňová

Umiestnenie – kostrč a vonkajšie pohlavné orgány
Farba –červená
Živel - zem
Žľazy – nadobličky
Hormóny- kortizón
Symbol – štvorec
Deň – pondelok


Vplyv –chrbtica, krv, krvný obeh, nohy, svalové partie, kosti, kostrč, zuby, hrubé črevo, prostata, pohlavné orgány, močový mechúr, čistí tráviaci trakt,  zlepšuje krvný obeh v dolných končatinách,  chráni pred artritídou v nohách a kolenách,  bedrá a chrbát získavajú odolnosť a bedrové a panvové kosti zostávajú pohyblivé

Prejavy správnej funkcia – vitalita, zdravá vášeň, uzemnenie, stabilita, sexualita, osobnosť, odvaha, životná sila, zmysel pre realitu, umožňuje pritiahnuť ľudí a udržať si ich priazeň, zdravý magnetizmus, svetlo, vnútorné teplo, ktoré vytvárajú hormóny pohlavných orgánov,   zoštíhľuje a omladzuje telo a ducha, znižuje pocit hladu

Prejavy nesprávnej funkcii – únava, malátnosť, chudokrvnosť, krvinky, nedostatok hemoglobínu, leukémia, obezita, poruchy s konečníkom, hemoroidy, zápcha, prechladnutia, teploty, infekcie močových ciest, kŕčové žily, problémy s nohami, problémy s vaječníkmi, problémy s prostatou,  sklon k ustrnutiu, stvrdnutiu a stuhnutiu tela, telových partií

Negatívne emócie – egocentrizmus, impulzívnosť , komplex menejcennosti, pýcha, boj o hmotné veci, veľké sexuálne vášne, deptajúci strach

Posilnenie –obliekame si červenú farbu, obklopujeme sa bytovými doplnkami červenej farby, konzumujeme potraviny červenej farby, modlitba, meditácia, šport, tanec, hudba, aplikovanie čakrovej sviečky, masáž, prechádzky prírodou, obklopíme sa kvetmi farby čakry pozorovanie zapadajúceho slnka, nosenie a prikladanie liečivých kameňov: kryštál, červený korál, červený jaspis, rubín, granát, rubín....2. čakra- sakrálna

Umiestnenie – pod bruškom spojená s krížovou kosťou, dva prsty pod pupkom.
       Farba–oranžová
Živel– voda
Žľazy– semenníky, vaječníky, nadobličky
Hormóny -Testosterón, estrogén a progesterón
Symbol – polmesiac
Deň - utorok

Vplyv –vaječníky, maternica, regulácia menštruačného cyklu, prostata, močový mechúr, obličky, moč, nabíja éterické telo Auru, sexuálne zdravie, spermie, nadobličky podporujú vnútornú energiu, bedrovú oblasť,  krv, krvný obeh, lymfa, podporuje príjem kyslíka a očistné sily krvi a regulujú hospodárenie s tekutinami, posilňuje sympatické nervy a uvádza do poriadku posuny vo vnútri chrbtice, pôsobí na pružnosť chrbtici a posilňuje brušné svaly, správna funkcia ma pozitívny vplyv proti nadváhe

Prejavy správnej funkcia – pocity, emócie, tvorba, kreativita, polarita, zmyselnosť, dôvera, družnosť, sloboda, nezávislosť, tvorivosť, pomáha vybudovať zdravé silné a inšpirujúce vzťahy partnerské, alebo priateľské, dynamika, pohyb, spoločenský život, láska k ľuďom, láska k životu, vzrušenie dobrodružstvo, hojnosť

Prejavy nesprávnej funkcii – infekcie močových ciest, infekcie pohlavných orgánov, prostata, problém s erekciou, problémy s plodnosťou, problém močový mechúr, obličkové problémy, bolestivá menštruácia, cysty na vaječníkoch, endometrióza, frigidita, užívanie alkoholu a drog, dna, alergie, zápalové procesy v organizme celkovo, zápaly kĺbov, bolesti chrbta

Negatívne emócie - strach, neistota, beznádej, neznášanlivosť, nízka sebaúcta, zadržiavanie emócii

Posilnenie - obliekame si oranžovú farbu, obklopujeme sa bytovými doplnkami oranžovej farby, konzumujeme potraviny oranžovej farby, masáž, modlitba, meditácia, šport, tanec, hudba, aplikovanie čakrovej sviečky prechádzky prírodou, obklopíme sa kvetmi farby čakry, pozorovanie zapadajúceho slnka, nosenie a prikladanie liečivých kameňov: kryštál, jantár, achát....3. čakra- solar plexus

Umiestnenie –  dva prsty nad pupkom, solárny pletenec
Farba – žltá
Živel – oheň
Žľazy – pankreas, nadobličky
Hormóny – Inzulín, Adrenalín   
Symbol – Trojuholník
Deň - streda

Vplyv – Žalúdok, pečeň, žlčník, slezina, ich vzájomná spolupráca, metabolizmus, tráviace orgány, nervový systém, vedomé dýchanie, črevný systém, reguluje funkcie v brušnej dutine, teplota rúk a nôh

Prejavy správnej funkcie – osobná sila, zvedavosť, pevná vôľa, duševná čistota, humor, optimizmus, znalosti, odvaha, dôvera, spontánnosť, pocit bezpečia, zmysel pre humor, flexibilita, vplyv na podvedomie, nazývaná aj druhým mozgom

Prejavy nesprávnej funkcii – poruchy pečene, sleziny, žlčníka, pankreasu, lymfatického systému, hepatitída, hypoglykémia, cukrovka, zápcha, vredy, parazity, toxicita, žltačka, psychosomatické vplyvy cez nervózne pocity v oblasti žalúdka a srdca

Negatívne emócie - nervozita, plachosť, závislosť na stimulanty, zlá pamäť, smútok, letargia, únava, vracanie sa v myšlienkach k tým istým starostiam, slabé sebavedomie, bezmocnosť, hnev, agresia, podráždenosť, odsudzovanie a ohováranie iných, pocit zbytočnosti, citové napätie.

Posilnenie - obliekame si žltú farbu, obklopujeme sa bytovými doplnkami žltej farby, konzumujeme potraviny žltej farby, modlitba, meditácia, šport, tanec, hudba, aplikovanie čakrovej sviečky, prechádzky prírodou, masáž, obklopíme sa kvetmi farby čakry, pozorovanie zapadajúceho slnka, nosenie a prikladanie liečivých kameňov: kryštál, jantár, citrín, žltý jaspis, zlatý topás....4. čakra- srdcová

Umiestnenie – v oblasti srdca, v miechovom centre srdca
Farba – zelená navonok, v hĺbke ružová
Živel – spojenie všetkých živlov, pôsobením cez prírodu
Žľazy – detská žľaza týmus
Hormóny – tymokrescín
Symbol – hviezda
Deň - štvrtok

Vplyv –Srdce, srdcovo cievny systém,   pľúca, horná časť hrudníka, brzlík, tenké črevo, Thymusová žľaza má zásadný význam pre funkčnosť imunitného systému, lymfatický systém, krvný obeh, vlasy, koža, správne fungovanie chráni pred chorobami pečene, pred psychosomatickými poruchami ako angína pectoris, búšenie srdca. Umožňuje telu prijímať väčšie množstvo kyslíka, čím sa vylučuje vo zvýšenej miere kysličník uhličitý

Prejavy správnej funkcia –  láska, odpustenie, súcit, vnímanie krásy a umenia a harmónie, vnemy sa menia na pocity, vzťahy, sebaovládanie, mierumilovnosť, obnova a rast. Dáva mladistvý vzhľad, V srdci sa spojí s láskou, emócie s rozumu, mysle a duše, srdečná čakra zosúladí, spolupráca, empatia, rešpekt, rovnováha medzi aktivitou a pasivitou, schopnosť dávať a prijímať lásku, jednať zo srdca, Je to centrum medzi fyzickými silami nižšími tromi čakrami a duchovnými silami hornými tromi čakrami

Prejavy nesprávnej funkcii- srdcové poruchy, problém s krvným tlakom, astma, imunitný systém, problémy s dýchaním, zápalové procesy pľúc a priedušiek, horná časť chrbtice, vplyv na bunky, svalové napätie, srdcové ťažkosti, bolesti na hrudníku, alergie

Negatívne emócie – pasivita, letargia, narušené sebavedomie, bezcitnosť, prehnaná závislosť na iných ľuďoch, pocit viny

Posilnenie - obliekame si zelenú a ružovú farbu, obklopujeme sa bytovými doplnkami zelenej a ružovej farby, konzumujeme potraviny žltej farby, modlitba, meditácia, šport, tanec, hudba, aplikovanie čakrovej sviečky, masáž, prechádzky prírodou, obklopíme sa kvetmi farby čakry pozorovanie východ slnka, nosenie a prikladanie liečivých kameňov: kryštál, melónový turmalín, smaragd, jadeit, rodonit, ruženín, serpentin, unakit, rubín vo fuchsite, malachit...5. čakra- hrdelná

Umiestnenie – hrdlo, nachádza sa v miechovom centre oblasti hrdla,  štítna žľaze a hrtanovej pleteni
Farba – modrá
Živel – vzduch
Žľazy – štítna žľaza
Hormóny – tyroxín
Symbol – ovál
Deň - piatok

Vplyv – krk, ústa, čeľusť pri štítne telieska, jazyk, ramená, pôsobí aj na menštruačný cyklus, vnútorná aktivita tela, podľa stupňa činnosti štítnej žľazy je človek aktívny, alebo mdlý, veselý alebo mrzutý, čulý alebo ľahostajný, vedľajší vplyv  štítnej žľazy kontroluje rozdeľovanie a účinok fosforu a vápnika v našom organizmu, a tým udržujú rovnováhu látkovej výmeny, normálne funkcie týchto žliaz zabezpečuje vyrovnanosť a pokoj

Prejavy správnej funkcii – komunikácia, múdrosť, reč, tvorivé vyjadrenie osobnosti, plánovanie, organizovanie, dáva opatrnosť, spája nás s karmickým telom, pôsobí na úprimnosť, spoľahlivosť, mladistvý vzhľad

Prejavy nesprávnej funkcii- poruchy štítnej žľazy, častejšie chrípky, horúčky, angíny, oslabenejšie hlasivky, poruchy reči, probléme s čeľusťami a ústami, zubami, čkanie, opuchy, infekcie, hormonálne problémy, oslabenie sluchu, krčná chrbtica, lopatky, opary, pľuzgiere, svrbenie, vredy

Negatívne emócie – melancholia, strach komunikovať a presadiť svoje názory, hrubá komunikácia, nepriebojnosť, pocity viny, problém so zodpovednosťou, hnev, zmeny nálad, faloš, ubližovanie druhým, neúprimnosť, hanblivosť, hyperaktivita

Posilnenie - obliekame si modrú farbu, obklopujeme sa bytovými doplnkami modrej farby, konzumujeme potraviny modrej farby, modlitba, meditácia, šport, tanec, hudba, aplikovanie čakrovej sviečky, prechádzky prírodou, masáž, obklopíme sa kvetmi farby čakry, pozorovanie hviezdnej oblohy, nosenie a prikladanie liečivých kameňov: kryštál, lapis lazuli, sodalit, chalcedón, turmalín modrý, akvamarín.....6. čakra- tretie oko

Umiestnenie – čelo medzi obočím,
Farba – indigová, modrá
Živel – éter
Žľazy – hypofýza
Hormóny – melantolín
Symbol – mesiac slnko
Deň - sobota

Vplyv - oči, nos, uši, dutiny, mozoček, autonómny nervový systém, lieči éterické telo auru, podporuje orgány v hlave, pozitívne pôsobí na energie okolo hlavy, logické myslenie,

Prejavy pozitívnej funkcii –intuícia, vynálezy, psychické schopnosti, vnímanie, chápanie, pamäť, nebojácnosť, predstavivosť,

Prejavy nesprávnej funkcii - disharmónia, strata rovnováhy, pomalé reflexy, zlá orientácia, zmysel pre realitu, rastové a vývojové problémy, očné ochorenie, ušne, bolesti hlavy, zmätenie, schizophrenia, paranoia,

Negatívne emócie – poruchy spánku, nočné mory, strach, depresie, úzkosť, spomalené myšlienkové pochody, slabšia sústredenosť.

Posilnenie - obliekame si tmavo modrú farbu, obklopujeme sa bytovými doplnkami tmavšie modrej, indigovej farby, konzumujeme potraviny tmavo modrej farby, modlitba, meditácia, šport, tanec, hudba, masáž, aplikovanie čakrovej sviečky, prechádzky prírodou, obklopíme sa kvetmi farby čakry, pozorovanie hviezdnej oblohy, nosenie a prikladanie liečivých kameňov: kryštál, ametyst, lapis lazuli, sodalit, chalcedón, turmalín modrý, fluorit,7. čakra- korunná

Umiestnenie – nad temenom hlavy, nad vedomie, spája nás s najvyššími mentálnymi sférami
Farba – fialova, purpurová, biela, zlatá
Živel – vyššie božské energie, pôsobenie Ducha svätého
Žľazy –Hypofýza spolupráca s hypotalamom
Hormóny – serotonín, melantolín
Symbol – lotosový kvet
Deň - nedeľa

Vplyv – mozog, hypofýza, centrálny nervový systém, temeno hlavy, epifýza, rast vlasov, spojuje s nemateriálnou duchovnou ríšou, funkciu nosných, očných a ústnych tekutín v období prechodu 

Prejavy pozitívnych funkcii - poznanie, múdrosť, inšpirácia, talent, charizma, vedomie, vyššie ja, meditácie, vizionárske schopnosti, sústredenosť, uvoľnenie, uvedomenie, prebudenie, mier, pokoj, odpustenie, posúva náš vnútorný vývoj na vyšší stupeň poznania, pomáha riešiť karmické záležitosti, ochrana, sebauvedomenie

Prejavy nesprávnej funkcii - depresie, , bolesti hlavy, závrate, mozgové ochorenie, imunitný systém, žily, cievy, lymfatický systém, baktérie, bradavice, kožne vyrážky, ekzémy, Parkinsonova choroba, poruchy učenia, duševné ochorenie, schizofremia, epilepsia, senilita, demencia

Negatívne emócie - odcudzenie , beznádej, zmätenosť, zúfalstvo

Posilnenie – obliekame si a obklopujeme sa bytovými doplnkami fialovú, purpurovú, bielu, zlatú farbu, modlitba, meditácia, masáž,šport, tanec, hudba, aplikovanie čakrovej sviečky. prechádzky prírodou, obklopíme sa kvetmi farby čakry, pozorovanie hviezdnej oblohy, nosenie a prikladanie liečivých kameňov: kryštál, ametyst, lapis lazuli, čaroit, chalcedón, , fialový fluorit,

Máte zdravotné problémy v určitých hodinách, napríklad sa v noci budíte v pravidelnom intervale, pozrite si v tejto tabuľke čo môže mať vplyv na váš problém. Nesnažme sa klamať naše telo, oklameme len sami seba.

Orgánové hodiny1-3 hod v noci- aktívna pečeň – pasívne tenké črevo
pečeň - aktívne pracuje na očisťovaní organizmu, regeneruje seba. Tenké črevo- oddychuje, pozor potrava, sa nespracúva, Počas týchto hodín mozog je nedostatočne okysličený -potrebná opatrnosť najmä pri činnostiach vyžadujúcich zvýšenú pozornosť.


3-5 hod – aktívne pľúca – pasívny močový mechúr
Pľúca- vrcholí ich činnosť čo spôsobuje ťažkosti ľudom s ochoreniami dýchacích ciest. Kašeľ, nepríjemný tlak na hrudi, astmatické záchvaty, pocit nedostatku vzduchu. Močový mechúr- častejšia potreba na toaletu. Pozor v tomto čase precíti človek najintenzívnejší pocit úzkosti ak je náchylný na depresívne nálady, za tými pocitmi je fyziologický pochod v tele.


5-7 hod –aktívne hrubé črevo- pasívne obličky
hrubé črevo- nastavajú intenzívne peristaltické pohyby, vhodný čas na vyprázdňovanie vhodné je vypiť mierne vlažnú vodu. Nepravidelné vyprázdňovanie - únava, ekzémy, akné, hemoroidy.... Obličky- nie je vhodné piť veľké množstvo tekutín


7-9 hod –aktívny žalúdok- pasívny obehový systém
žalúdok - najlepšie spracúva potravu, dôležité je preto v tomto čase konzumovať ovocie a potraviny bohaté na vitamíny. obehový systém- telo potrebuje byť v teple. Nie vhodné sprchovanie, najmä nie v studenej vode, pitie chladných nápojov, nekonzumujte zmrzlinu!


9-11 hod- aktívny pankreas a slezina – pasívny trojitý ohrievač
pankreas a slezina- telo schopné stráviť sladkosti, maškrtenie, naplánovať v tieto hodiny, ovocie, med, sladké ovocné šťavy. Neodporúča sa konzumácia alkoholu.


11-13 hod –aktívne srdce- pasívny žlčník
Srdce- Uprednostniť ovocie. V horúcich mesiacoch vyhýbať sa pobytu na slnku. Nie je vhodná ani sauna, horúci kúpeľ či sprcha. Nekonzumovať veľmi teplé potraviny. Žlčník- organizmus nezaťažovať nadmerným množstvom potravy, kávou. Myseľ aj telo sú v útlme, nemala by sa vykonávať náročná duševná a fyzickú práca


13-15 hod- aktívne tenké črevo- pasívna pečeň
tenké črevo- spracúva živiny z potravín, zásobuje organizmus energiou. fyzická výkonnosť organizmu stúpa, využime to pri športe, alebo iných činnostiach vyžadujúcich fyzickú silu. Pečeň- otupenosť, ospalosť. znížená citlivosť zubov, do poručuje sa návšteva zubného lekára.


15 -17 hod –aktívny močový mechúr-  pasívne pľúca
močový mechúr- pite viacej tekutín, Telesná aj duševná aktivita má stúpajúcu tendenciu, naberáme nové sily, okolo 17 hod športové aktivity Po 15 hod si môžeme dopriať výdatnejšie jedlo


17 -19 hod – aktívne obličky-  pasívne hrubé črevo
obličky- môžeme si dopriať viacej tekutín, pozor na väčšia citlivosť na chlad, ľudia, ktorí majú oslabené činnosť obličiek v tomto čase pociťujú väčší chlad a únavu, vyhnúť sa plávaniu a studenej vode a chladnému počasiu, najideálnejšie v tom čase byť v teple 17 hod- pracovná schopnosť je ešte dosť vysoká, športové aktivity môžu pokračovať 19 hod- pozor na stres, nervozitu,


19-21 hod– aktívny obehový systém-  pasívny žalúdok
obehový systém- naše telo je najcitlivejšie, najvnímavejšie a pamäť je na najlepšej intenzite vnímania, mali by to využiť študenti, čítanie kníh, návšteva divadla, počúvanie hudby. Používať masážne oleje, organizmus ich najlepšie vstrebe. Žalúdok- je pasívny nekonzumovať stravu, zaťažia sa aj iné orgány. Keď už si chceme dať tu druhu večeru, potom treba stravu veľmi dlho žuť v ústach, aby sa obalila strava slinami a pomôžeme práci žalúdku.


21-23 hod- aktívny trojitý ohrievač -  pasívna slezina a pankreas
Postupne sa organizmus pripravuje na odpočinok a obnovu buniek. Vhodný čas na meditáciu, relaxovanie.


23 -01 hod – aktívny žlčník-  pasívne je srdce
žlčník- polnočná hodina oddychu a spánku., kto má problém so žlčníkom, môže cítiť nepokoj, napätie, nadúvanie a v tom horšom prípade aj bolesti.Prečítajte si tento príbeh.Budem rada,ak vás zaujme, možno dá
podnet na zamyslenie a naštartuje novú životnú etapu.

Aladinov Faktor

Jack Canfield
Mark Victor Hansen

Za dávnych čias v ďalekej krajine sedel v prachu ufúľaný chlapec a
uprene hľadel na otlčenú lampu, ktorú držal medzi kolenami. Špinavá,
stará a sem tam poodieraná, predsa však ešte stále nádherná lampa sa
jeho dotykom zohriala. Aladin prešiel prstami po nápise na jej boku,
ktorý bol pre špinu sotva čitateľný. Napľul si na rukáv a leštil lampu
dovtedy, kým sa na nej neobjavili slová: ,,Požiadaj, a splní sa ti!"
Len čo ich dočítal, zazdalo sa mu, že lampa sa v jeho rukách
zatriasla a pootočila. Po tele mu prebehli zimomriavky a chĺpky na
šiji sa mi zježili. Aladin začul dunivý hlas, ktorý akoby vychádzal zo
všetkých kútov trhoviska: ,,Kto si a prečo si ma zavolal??"

Prach okolo Aladinových členkov sa zvíril a začal sa dvíhať, zahaľujúc
postupne jeho útlu postavu. Pred očami sa mu mihli farby dúhy a mal
pocit, akoby ho niečo dvíhalo k oblakom.

,,Kde som a čo sa
to so mnou deje?" zakričal Aladin.
,,To som ja, Džin. Som tu, lebo si ma zavolal," povedal hlas. ,,Som
tu, aby som odpovedal na všetky tvoje otázky a pomohol ti získať
všetko, čo si želáš."
,,Želám si len jedno, aby všetci pochopili, čím naozaj som. Vyzerám
ako úbohý žobrák, ale pravda je taká, že som princ. Keby to ľudia
vedeli, všetky bohatstvá ríše by boli moje," odpovedal Aladin.
,,Naozaj si želáš, aby ostatní vedeli o tvojej vznešenosti?" opýtal sa
Džin.

,,Áno,ba ešte viac."
,,Tvoje želania sú mi rozkazom. Sadni si k mojím nohám, chlapče, a ja
ti rozpoviem príbeh o zázraku a úspechu, príbeh, ktorý ťa naučí
požiadať o všetko, čo chceš v živote získať. Priviedol som aj svojich
priateľov, ktorí sa s tebou podelia o svoje zážitky. Pozorne sa
pozeraj do lampy, synku a sleduj, ako sa odvíja naše rozprávanie o tajomstve premeny."

 

,,Och " povedal Aladin, "teraz je mi už jasné, prečo som nežiadal o to, čo chcem. Ale ako sa zmení život, keď o to začnem žiadať?"
,,Aladin, keď sa rozhodneš prevziať vládu nad svojím životom, zobrať ho do
vlastných rúk a byť kapitánom na vlastnej lodi, môžeš dosiahnuť
všetko, čo si tvoje srdce želá. Tvoje sebavedomie stúpne, budeš sa
venovať svojim snom a svojej schopnosti uskutočniť ich. Nebudeš viac
žobrákom závislým na pomoci iných, sám budeš tvorcom svojho
prospechu."

,,Iba ten, kto je inteligentný a zaslúži si to," povedal Džin, ,,smie
vstúpiť do jaskyne zázrakov. Silné osobnosti majú jasný cieľ, objekt
svojho záujmu a životné nadšenie, ktoré k nim priťahuje iných ľudí."
,,Keď sme sa stretli," povedal Džin, ,,vravel si, že zasluhuješ všetky
bohatstvá kráľovstva. Skutočným bohatstvom však nie sú len drahokamy a
zlato, ale rodina a priatelia." Hlas mu zmäkol a bol nežný ako
holubičie krídla. ,,Láska je hlavnou odpoveďou na všetky otázky,
ktoré život položí. Vidím, čo vo svojom srdci prechovávaš k princeznej. Má to hlbokú a trvalú hodnotu. Ak tým, ktorých ľúbime a nosíme ich v srdci, nepovieme o našich nevyslovených túžbach, zostanú navždy nesplnené. Žiadanie dáva krídla našim
najbláznivejším snom a túžbam." ,,Vedomie vlastnej hodnoty a viera vo
vlastné sny obohacujú ľudský život."


,,Ak sa cítiš hoden toho, aby si jedol, čo chceš, aby si pohodlne
cestoval a obliekal sa do najlepšieho hodvábu, zvyšuje to tvoj pocit
pohody. A ak ešte dokážeš svojou šľachetnosťou skrášliť život
ostatným, budú ti patriť všetky bohatstvá kráľovstva."
,,Ak zvyšok svojho života stráviš na tomto trhovisku, Aladin, nikdy si
neuvedomíš svoje skutočné nadanie a nebudeš mať čas zdokonaliť svoje
schopnosti. Cesta k slobode spočíva v otázkach, ktoré kladieš a v tom
,čo chceš dosiahnuť. Veľa o tom premýšľaj, Aladin, teraz je na to
správny čas!"

,,Už rozumiem. Džin? Prečo mám žiadať a čo sa stane, ak o niečo
požiadam. Môj život a život tých , ktorí sú mi blízki, sa navždy
zmenia k lepšiemu? Povieš mi niečo viac o tých, ktorí s úspechom o
niečo požiadali?"
,,História si pamätá mnohých ľudí, ktorí si osvojili umenie žiadať a
dostávať to čo chceli. Títo majstri umenia lampy zdolali množstvo
prekážok a formovali svoje vlastné osudy. Ich majstrovstvo im pomohlo
splniť vlastné sny a nespočetnými spôsobmi obohatiť životy iných."
Aladin si povzdychol, ,,Chcem, aby som aj ja dokázal urobiť všetko, čo
si želám, tak ako ľudia, o ktorých si mi hovoril. Viem, že chcem byť
princom a vlastniť všetky bohatstvá ríše. Som pripravený začať. Ale
odkiaľ mam začať, Džin?"
,,V prvom rade, tvoje predstavy a ciele musia byť jasné. Moje
rozprávanie ti pomôže dosiahnuť jasnosť a konkrétnosť predstáv. V
tejto časti nášho spoločného dobrodružstva chcem, aby si začal tkať
svoj vlastný čarovný koberec. Aby si ho utkal, musíš splniť niekoľko
úloh. Každá úloha je jednou niťou tvojho koberca. Čím viac úloh
úspešne splníš, tým viac nití bude v koberci, takže bude pevnejší a
krajší. Ako prvú budeme potrebovať niť želaní. Počiatkom všetkého sú
želania, sny a túžby. Musia byť jasné a konkrétne, aby cesta k ich
splneniu bola istejšia." ,, Prvá úloha: Musíš si najprv napísať zoznam
svojich želaní. Sadni si a vezmi si papier a pero. Napíš, ,,Želám si
......" a pod to napíš 101 želaní. Nie 90 alebo 99, musí ich byť 101 to
je to správne a magické číslo."
Aladin začal rýchlo čmárať, bolo počuť len škripot pera na papieri.
Odrazu sa zarazil a zavzlykal: ,,Nedokážem to! Nikdy mi nedovolili,
aby som si želal veľa vecí. Dobré jedlo, teplá posteľ, nádherné sny,
ale to nestačí zaplniť zoznam 101 želaní."

Džin presvedčivo prehovoril:,, Toto je ten pravý začiatok úlohy. Pre
väčšinu z nás je dosť ťažké presvedčiť svoju myseľ, aby sa rozvinula,
dovoliť sám sebe zistiť, čo naozaj chceme a čo nechceme. Nikdy by som
Ti nepovedal, že táto úloha bude ľahká...ale musíš ju splniť, aby si sa
mohol dostať k ďalšej . Začni, Aladin. Pátraj po svojich snoch a zapíš
ich!"

 

,,Hotovo," zvolal Aladin. ,,Nikdy som netušil, že by som mohol mať tak
veľa želaní." Tvár mu žiarila od radosti z dobre vykonanej práce.
,,Aladin, teraz si si už vyjasnil, čo chceš a po čom túžiš. Pokračujme
ďalej v tkaní tvojho čarovného koberca, ktorý ťa zavedie, kamkoľvek
budeš chcieť!"
,,Aladin, plameň v tvojej tvári dáva lesk tvojej duši! Priamo pred
mojimi očami sa meníš z uličníka na človeka plného ideálov. Začína sa
prejavovať tvoja vášeň pre život. Pozri sa ešte raz na lampu, ktorú
držíš. Nemôže splniť svoj účel bez dvoch veľmi dôležitých zložiek.
Poznáš ich?"
,,Pravdaže, jedna z nich je olej. Druhá je oheň. Kým sa nespoja lampa
nebude svietiť." povedal Aladin.

,,Vedel som, že mám múdreho pána! Tak ako lampa , aj ty musíš mať olej
a oheň, aby si mohol splniť svoj cieľ. Nasledujúce úlohy ti pomôžu.
Keď sa naučíš veriť, že to čo chceš, je možné, tvoja viera sa stane
tvojím olejom. A keď dovolíš svojmu nadšeniu, aby vyšlo na povrch a
splnilo tvoje sny, potom sa oheň v tebe rozhorí tak jasno, že
dosiahneš všetko, čo chceš a nič ti už nebude stáť v ceste."
,,Keď už vieš, čo chceš, Aladin, musíš veriť, že sa to dá dosiahnuť.
Inak nebudeš mať odvahu požiadať o to. Preto musíš prehĺbiť svoju
vieru. Najúčinnejším prostriedkom je predstaviť si už dosiahnutý
úspech, vidieť sám seba po splnení svojho sna. To zväčší vnútornú silu
tvojej mysle, ktorá sa na koniec zmení na motiváciu, ženúcu ťa vpred k
naplneniu snov.
Zatvor oči Aladin. Ideme do paláca!"

Aladin čakal, ale nič sa nedialo. Čakal ešte niekoľko minút a potom
otvoril oči. ,,Veď nie sme v paláci! Myslel som si že ma tam
zavedieš.!" ,A ja som sa nazdával, že nás tam oboch zavedieš ty,"
povedal Džin.


,,Ako som to mohol urobiť? Kto z nás dvoch je Džin, ty, alebo ja?"
,,Toto je začiatok ďalšej úlohy.. učiť sa vidieť vo svojich
predstavách to, čo chceš získať. Keď zreteľne a intenzívne vidíš to,po čom túžiš,

ti už patrí, tvoja viera a nadšenie sa prehĺbia.Opäť
zatvor oči, Aladin, zhlboka sa nadýchni a prehovor si s mysľou.

Chcem aby si mi povedal, ako palác vyzerá, čo v ňom počuješ a cítiš."
Aladin zatvoril oči a trikrát sa zhlboka nadýchol.


,,Prvé, čo som si všimol, je ticho a pokoj. Na trhovisku je vždy hluk a plno špiny, ale
v paláci je všetko pokojné a čisté. Všade sa šíri vôňa kvetov a mäty.
Počujem len tlmenú hudbu. Kam sa pozriem, steny sa lesknú ako drahé
kamene a je tu toľko miesta! Chodby akoby boli nekonečné a stĺpy,
ktoré podopierajú strop, sa takmer dotýkajú oblohy! Na stenách sú
príjemné farby a na dlážke prekrásne koberce. Je to miesto,
kam patrím. Chcem tu žiť!"
,,Predstav si sám seba v paláci, Aladin. Prestav si, že máš na sebe
kráľovský odev. Predstav si, že ti sluha s úsmevom ponúka to
najlepšie ovocie. Prinúť sa k tomu, aby si prežíval svoj sen! Potom
bude dosiahnuteľný."
,,Už môžeš otvoriť oči, Aladin. Darí sa ti veľmi dobre. Do svojho
koberca si vplietol ďalšiu niť.
Nasledujúca úloha zamestná tvoje ruky
i nohy.


,,Splnil si všetkých sedem úloh. Máš zoznam svojich želaní, jasnú
predstavu, víziu ideálneho dňa, vieš čo chceš a rozšíril si svoju
obrazotvornosť. V duchu si videl svoje sny a máš knihu želaní a to
zapálilo tvoju lampu plnú viery a nadšenia. Splnil si úlohy a tak si
dokončil svoj čarovný koberec, ktorý ťa odnesie, kam budeš chcieť.
Zabaľ sa do koberca, Aladin a želaj si čo chceš.!"

Aladin sa zakrútil do koberca a predstavil si, že má na sebe nádherné
nové šaty z najjemnejšieho hodvábu. Cítil, ako látka vonia novotou. A
keď odložil koberec, spomienka na ten zážitok bola ako pohladenie,
po ktorom dlho zostáva príjemný pocit.
,,Práve toto mi bolo súdené; pre toto som sa narodil. Uprostred
všetkého toho bohatstva, odetý v
najjemnejšom hodvábe mám veľmi príjemný pocit. Raz to bude moje, viem
to!" zvolal Aladin.


,,Aj ja som si istý, že to tak bude. Z tvojho hlasu cítiť odhodlanie a
rozhodnosť. Ale kým kráľovstvo bude tvoje, musíš ešte prekonať
poslednú prekážku. Bude zo všetkých najťažšia."
,,Stojíš pred najväčšou prekážkou, akej kedy väčšina ľudí čelila - pred
labyrintom strachu. Tu doň vstúpiš a keď budeš myslieť hlavou a riadiť
sa srdcom, vystúpiš na druhej strane. Môžeš si vziať so sebou čarovný
koberec a cestu ti osvieti tvoja lampa."
,,Ideš so mnou, však, Džin?"
,,Stretneme sa na druhej strane. Nad svojim strachom musíš zvíťaziť
sám. Nikto ti nemôže pomôcť, lebo nikto nepozná tvoj strach tak dobre
ako ty. V Labyrinte narazíš na niekoľko brán, ktoré sú tam na to, aby
ti pomohli. Zakaždým, keď do niektorej vojdeš, dozvieš sa, ako máš
ďalej postupovať, aby si sa cez ňu dostal. Keď úspešne prejdeš
všetkými bránami, okamžite budeš poznať cestu von. A ešte niečo
Aladin. Pamätaj, že ty si sám tvorcom svojho strachu. Väčšina z nás sa
klame ilúziou, že strach spôsobujú veci mimo nás. Keď pôjdeš cez
Labyrint strachu a stretneš niečo, čo v tebe vyvolá strach, budeš si
myslieť, že tvoj strach je skutočný. Ale nie je to tak. Budeš mať
rôzne pocity, zrýchlený pulz, závrat, spotené dlane, triašku, skrátený
dych alebo stuhnuté svaly. Vedz však, že aj keď strach bude skutočný,
jeho zdroj je v tvojej mysli. Predtým, ako vstúpiš do labyrintu,
mám pre teba darček." Na Aladinovom krku sa objavila zlatá reťaz
s medailónom. Aladin naň pozrel a všimol si nápis -FEAR-
(STRACH). Obrátil ho na druhú stranu, kde boli štyri slová: Fantasized
Experieces Appearing Real:Vyfantazírované zážitky sa zdajú skutočné.
,,To je krásne Džin. Ďakujem ti!"

 

,,Je to viac ako krásne, Aladin. Je to večná pravda. Vždy, keď sa
budeš v labyrinte báť, pozri sa na medailón a ten ti túto pravdu
pripomenie, tvoj strach spôsobujú vyfantazírované zážitky, ktoré sa ti
javia ako skutočné. To ti dodá odvahu, aby si pokračoval ďalej.
Zapamätaj si, zostaň v prítomnosti, alebo využi svoju obrazotvornosť
len na vytváranie pozitívnych obrazov, ktoré ťa v tvojom hľadaní budú
motivovať a posmeľovať. Vyžaduje si to len dve veci, jasné vedomie a
pevný cieľ. Tebe ani jedna z nich nechýba. Nezabudni, Aladin, všetko
závisí od teba! Vchod do Labyrintu strachu je pred tebou, Aladin! Choď
a zdolaj všetko, čo ti stojí v ceste.!"
Aladin vstúpil do Labyrintu a len čo sa rozhodol zabočiť doprava, už
bola pred ním prvá brána.
Keď prekonal prvú bránu, hneď mu bolo veselšie. Cítil sa lepšie, ako
keď do nej vstúpil. Teraz už sebaistejšie kráčal Labyrintom. Uvidel
most a keď naň vkročil, začal sa mu pod nohami triasť a hojdať.
,,Kto to kráča po mojom moste?" ozval sa hlas ostrý ako sklené črepiny.
,,To som ja, Aladin, chcem prejsť na druhú stranu."
Z oparu pod mostom sa vynorilo akési zviera a plazilo sa smerom k
vzdialenému koncu. Bola to tá najodpornejšie obluda, akú kedy Aladin
videl. Potom obluda otvorila papuľu a ukázala nespočetné rady zubov
ostrých ako žiletka.


,,Ak sa opovážiš čo i len o krok priblížiť, roztrhám ťa na márne kusy. A
upozorňujem ťa, že keď budem kúsok po kúsku trhať tvoje telo, bude to
pekelná bolesť. A potom ťa zožeriem."
,,Neverím ti. Nemôžeš sa so mnou ani len rovnať" povedal Aladin. A
vykročil smerom k príšere. Obluda po ňom chňapla, odtrhal mu rukáv a na
ramene mu zanechala hlbokú krvácajúcu ranu.
,,Ale veď toto je skutočnosť!" zvolal Aladin. ,,To nie je výplod
mojej fantázie. Som ranený a krvácam!" Odplazil sa späť na bezpečnú
stranu mosta. Pozrel si na rameno a vtedy mu zrak padol na medailón.
Vzal ho do rúk a opäť sa vydal smerom k beštii. Tá sa zo strachu pred
trblietavým predmetovom v Aladinovej ruke stiahla. Aladin odhodlane
prešiel na druhú stranu. Prekonal strach z telesného zranenia. Vstúpil
do ďalšej brány.

Keď Aladin prešiel druhou bránou, ocitol sa v tmavom a strašidelnom
lese. Mesiac nesvietil a preto Aladin zdvihol lampu, aby si posvietil
na cestu. Zrazu sa mu zadalo, akoby mu nejaká ruka zhasla lampu a
zostal sám v úplnej tme. ,,Toto je strach z osamelosti. Nechcem tu byť
v tme sám. Bojím sa, teraz sa naozaj bojím. Prosím ťa, Džin nenechaj
ma trpieť!" Ale odpoveď neprichádzala. Keď Aladin počul svoj vlastný
hlas, hneď mu bolo lepšie. A tak si začal pospevovať melódiu, ktorú sa
ako malé dieťa naučil od jednej tkáčky na trhu. Keď skončil začal
odznova. A vtedy sa pred ním otvorila cesta...
Aladin prešiel treťou bránou a všimol si chodníček, ktorý sa skrúcal
doľava. Vydal sa po ňom. Ako tak šiel, nemohol sa ubrániť pocitu, že
ho niekto pozoruje. A ten niekto mu nebol priateľsky naklonený. Cítil,
akoby každý jeho krok niekto pozoroval a hodnotil. A zrazu začul
výbuch smiechu. Potom ďalší, a o chvíľu sa mu za chrbtom burácal
mohutný rehot. Aladin sa prudko otočil, ale nevidel nikoho. A opäť sa ozval ten
smiech za chrbtom, no bol ešte hlasnejší. a potom z
druhej strany...


,,Len sa na niekoho pozrite.! Kto si myslí, že je?"
,,Hlúpy chlapčisko, nula!"
,,Špinavý niktoš!"
,,A aký je odporný! Vyzerá, akoby pustil do gatí!"
,,Hlúpy neschopný Aladin!"
Rehot sa ozýval zo všetkých strán. Aladin si rukami zakryl uši a
zakričal: ,,Nezastavíte ma !" Vášho posmeškovania sa nezľaknem. Je to
strach zo zosmiešnenia. Nezľaknem sa!"
Rozbehol sa a zabočil za roh. Tam ho čakala štvrtá bána.

Keď Aladin prešiel štvrtou bránou, ocitol sa v obrovskej miestnosti.
Ako cez ňu kráčal, bola čoraz tmavšia a studenejšia. Zdalo sa mu, že
protiľahlá stena ustupuje na miesto, aby sa približovala. Aladin sa
veľmi zľakol. Nevedel čo sa deje, miestnosť sa menila priamo pred jeho
očami a mal pocit, akoby sa mu všetko vymklo z rúk. Bezmocný klesol na
podlahu... Bol to strach zo zmeny a strach z pocitu bezmocnosti. Celý
spotený začul vetu: ,,Čo sa ti môže stať v najhoršom prípade?" A vtedy
uvidel pred sebou piatu bránu.


Keď Aladin prešiel piatou bránou, bolo mu trochu zima. Chlad bol čoraz
nepríjemnejší, nikdy ešte taký nepocítil. Mnoho nocí v živote strávil
pod holým nebom, ale ešte nikdy neskúsil to, čo teraz ako by mu telo i
myseľ pomaly zamŕzali. ,,Takto sa cítia ľudia, keď sú odmietaní. To je
strach z odmietnutia!" A keď to, čo cítil, pomenoval, podlaha
sa pred ním otvorila a uvidel šiestu bránu.
,,Čaká ma posledná brána, siedma brána. Ale ako ju nájdem? Cítim sa
taký opustený a unavený, že sa sotva vlečiem. Keby som si mohol trochu
pospať, dokázal by som to. Ak nenájdem bránu bude to môj koniec. Keď
som už zašiel tak ďaleko, nesmiem prehrať." Aladin sa takmer
rozplakal. Zdalo sa mu ako by v jeho svaloch už nezostala ani
štipka sily a jediné čo si želal, bolo zavrieť oči a späť. Ľahol si a
pozeral na oblohu. A vtedy uvidel niečo neuveriteľne krásne. Siedma brána sa klenula v oblakoch nad ním. Plný radosti vysadol na svoj čarovný koberec a vzniesol sa k nej. Len čo Aladin prešiel siedmou bránou, tvár mu ovial jemnulinký vánok. Obrátil sa a
na svojom pleci uvidel prekrásneho motýľa s krídlami akoby s jantáru a
lešteného zlata. Hlasom nežným ako zvonkohra motýľ povedal: ,,Poď za
mnou, Aladin. Vyvediem ťa z Labyrintu.

Úspešne si zdolal všetky nástrahy, prekonal si strach a splnil všetky úlohy,
ktoré ťa čakali v každej bráne. A dosiahol si to len vďaka svojmu
úsiliu." Aladin sklonil hlavu a uvidel, že ma na sebe tie úchvatné
hodvábne šaty, ktoré predtým videl vo svojich predstavách.

,,Teraz sú už skutočné a sú naozaj moje?"
,,Toto je len začiatok,
Aladin. Teraz už môže byť tvoje všetko, čo si želáš."
Potom motýľ vzlietol a viedol Aladina von z Labyrintu. Cesta
prechádzala popri krásnych kvetoch a ľúbezných potôčikoch, ktoré
zvoľna prúdili ponad žiariace drahé kamene. Kam sa Aladin pozrel,
všetky stromy, kvety, chodník, potok, všetko vyzeralo akoby obsypané
trblietajúcimi sa kúskami zlata a striebra. Unesený toľkou krásou,
Aladin vyšiel z Labyrintu strachu.

,,Kde si Džin? Príď ku mne, chcem ti toho
toľko povedať!"

,,Čo si želáš pane?"
Aladina myklo pretože Džinov hlas sa mu ozval rovno pri uchu. ,,Ach
Džin, zažil som neuveriteľné dobrodružstvá a stretol som hroznú
príšeru. Tento motýľ..." Aladin sa obrátil a uvidel, že motýľ zmizol.
,,Kde sa stratil?"


,,Ten motýľ, tak ako všetko, čo si zažil v Labyrinte strachu, bol
tvojím vlastným výplodom. Mal ti ukázať, že môžeš vytvoriť, ale i
zničiť všetko negatívne i pozitívne."
,,A čo ďalej, Džin? Mám nové šaty...čarovný koberec, lampu, zoznam
želaní, knihu svojich snov a viem, čo chcem."
,,Je čas, aby si vyslovil svoje najväčšie želanie... želanie, ktoré dá
smer všetkým tvojím nasledujúcim želaniam. To je tá správna cesta, po
ktorej sa musíš vydať. Leží na nej poklad, ktorý raz bude tvoj. Čo je
tvojím najväčším želaním, Aladin?"


Aladin otvoril ústa, ale potom ich hneď zavrel. Na takú otázku nebolo
ľahké odpovedať. Chcel toho tak veľa. Vedel si už vytvoriť jasnú a
presnú predstavu svojich túžob. Naučil sa, že ak bude používať metódy
a prostriedky, do ktorých ho zasvätil Džin, môže získať všetko, čo si
vyberie. Vedel, že strach ho občas bude sužovať i naďalej, ale teraz
ho už nepovažoval za balvan, ktorý ho môže zastaviť na ceste za
cieľmi. Už vedel, čo má robiť, aby ho porazil. Aladin zavrel oči a
zhlboka sa nadýchol.


,,Je ti niečo, pán môj? Máš nejaký problém?"
,,Som v poriadku, Džin." Aladin otvoril oči. ,,Potreboval som sa len
upokojiť, aby som zistil, čo je pre mňa v tejto chvíli
najdôležitejšie. Je to veľa a mám pocit, že to všetko môžem mať! Len
som chcel rozhodnúť, kde začať."
,,Pri tvojom dobrodružnom putovaním si veľmi zmúdrel, chlapče. Keby
som ti bol položil túto otázku pred tým, myslím, že by si ma bol
požiadal o dobré jedlo." s úsmevom povedal Džin. ,,Teraz
vieš, že položíš správnu otázku tej správnej osobe a v pravý čas je
tým kľúčom, ktorý ti otvorí bránu k tvojmu kráľovstvu. Nazvem ho
Aladinov Faktor.",,Ďakujem ti Džin. Chcem ti poďakovať za toľko vecí, že ani neviem,
odkiaľ mám začať."


,, Teraz niečo veľmi dôležité, Aladin. Požiadať o to čo chceš a dostať
to čo žiadaš je len časťou Aladinovho faktora. Ďalšou časťou je
vďačnosť. Tvoja vďačnosť svetu, okolnostiam a ľuďom, ktorí ti
dopomohli k úspechom, uzatvára celý tento kruh. Len
potom tvoj život bude plynúť v blaženej realite."
,,Preto som sa rozhodol požiadať o to na čo sa ťa teraz spýtam. Tak
teda, aké je tvoje najvrúcnejšie želanie, Džin?", spýtal sa Aladin. Nastalo hlboké ticho, ktoré nakoniec prerušil džinov hlboký povzdych. :,,Želám si len jedinú
vec, byť slobodný. Keby si mi dal slobodu, bol by som najšťastnejším
Džinom na svete." Aladin žmurkol a
povedal: ,,Darujem ti slobodu."

To ticho sa dalo krájať. Aladinovi sa do očí tlačili slzy.
Bola vari Džinovi sloboda milšia ako to, čo k nemu cítil on, Aladin a
preto sa stratil? Po tom všetkom, čo spolu prežili a čo pre neho Džin
znamenal, bol mu radcom, učiteľom, priateľom, Aladin dúfal, že s ním
zostane, aj napriek tomu ,že bude slobodný. ,,Och Džin...priateľ môj,
učiteľ, teraz musím ísť po svojej ceste sám. Budeš mi chýbať..veľmi
ťa prosím, zostaň so mnou. Džin... kde si??"
,,Tu Aladin. Tu som." ,,Kde?" Aladin sa obrátil, pozrel vľavo, potom vpravo. ,,Kde si? Kde si?" ,,Tu, Aladin. Pozri lepšie. Nazri do hlbín svojho srdca, do svojej
najskrytejšie podstaty. Pretože som tu, v tebe. Som tvoj učiteľ a priateľ. Nikdy nebudeš sám, zostanem s tebou navždy. Som tu, v tvojom vnútri."